התנסות מעשית – המחלקה להוראה

תשלום דמי הנחיה

יש לצרף לטופס:

צילום ת”ז וספח

צילום תואר

טופס 101

תאום מס (ללא תאום מס מתבצע הניכוי המקסימלי)

 

לסטודנט: חובה להעביר את הטופס המלא בצרוף מסמכים מיד לאחר שיעור המבחן

למורה המאמן: שאלון פרטים אישיים, צילום ת”ז וצילום תואר יש להגיש רק בפעם הראשונה.

 

התנסות מעשית - המחלקה להוראה

תשלום דמי הנחיה
 • אבקש לשלם עבור אימון בהוראה של הסטודנטים הרשומים מטה שהתקיים בחודשים:

 • יש לסמן את החודשים הרלוונטיים
 • פרטים אישיים

 • תשע ספרות
 • נא לזכות את חשבון הבנק שלי לפי הפרטים הבאים:

 • פרטים אישיים

 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • 1. שינוי בפרטים אישיים

 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • 2. השכלה (יש לצרף תעודות)

 • חודש ושנה
 • 3. פרטים על בן/בת הזוג

 • תשע ספרות
 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • 4. ילדים (יש לצרף אישור בי"ח/טופס רישום)

 • תשע ספרות
 • Date Format: DD dash MM dash YYYY
 • 5. פרטי חשבון הבנק

 • 6. שינוי אחר (פרט)

ייעוץ לימודים