עזרה ראשונה

עזרה ראשונה - טיפול רפואי

סטודנט הזקוק לטיפול חירום רפואי, יזמין אמבולנס דרך מוקד מגן דוד אדום (בטלפון שמספרו 101).

האמבולנס יפנה את הסטודנט לבית החולים. הסטודנט ישלם בגין הפינוי באמבולנס. בתום ההליך הרפואי, הסטודנט יפנה לקופת החולים לשיפוי בגין התשלום עבור האמבולנס.

במידה והסטודנט לא יקבל החזר מקופת החולים, יגיש את דרישת התשלום וסירוב קופת החולים להחזר, למנכ”ל המכללה. במקרה זה, המכללה תשלם בגין הפינוי באמבולנס של הסטודנט.

ייעוץ לימודים