קול קורא – מועמדות לכהונת נשיא/ת המכללה

טקסט נגיש מתחת למודעה

בימים אלו מתקיים הליך לאיתור מועמד/ת לתפקיד נשיא/ת המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל (ע”ר).
המכללה שמה לה לחזון להרחיב ולבסס את החינוך בתחומי ההנדסה והתוותה לעצמה להמשיך ולהוביל בהכשרת דורות של בוגרים שיטמיעו טכנולוגיות חדשניות בחברות המובילות בארץ.

המכללה מעניקה לסטודנטים, למרצים ולעובדים מרקע גאוגרפי ותרבותי מגוון, את כל הכלים והטכנולוגיות הנדרשים להשגת השכלה אקדמית הנדסית מובילה לצד מצוינות בהוראה
וקמפוס חברתי תוסס.
המכללה מצויה בתהליך צמיחה מואץ, התרחבות ובינוי של קמפוס חדש, שיעניקו לסטודנטים ממגזרים ורקע כלכלי שונה הזדמנות להצלחה ולהגשמה בתחומי ההנדסה וזאת באמצעות
תוכניות חדשניות לתואר ראשון ושני, תוך הצבת דרישות אקדמיות גבוהות ובלתי מתפשרות הממצבות אותה כעוגן אקדמי-חברתי-כלכלי בישראל ובגליל בפרט ומחזקות את חזונה להמשיך
ולהיות מוסד אקדמי הנדסי מהמובילים בארץ.

הנשיא/ה האחראי/ת העומד/ת בראש המכללה, הינו/ה בעל הסמכות האקדמית והניהולית הבכירה ביותר להוביל את החזון, הפיתוח והמיצוב של בראודה כמכללה הנדסית מובילה הדוגלת
ברמה אקדמית גבוהה בלתי מתפשרת. הנשיא אחראי לתקציבה, לייצוגה בארץ ובעולם, ולשימור ופיתוח קשרים עם גורמים פילנטרופיים ולגיוס המשאבים הנדרשים להרחבת הקמפוס
וחיזוק מעמדה כמכללה מובילה בתחומי ההנדסה.

ההליך:

 1. מועד תחילת הכהונה בתפקיד: 22.3.2024
 2. דרישות הסף לתפקיד יכללו:
  • ניסיון קודם בניהול אקדמי במוסד להשכלה גבוהה
  • פרופסור, רצוי פרופסור מן המניין, בעל מעמד אקדמי בכיר
 3. התפקיד מחייב יכולת בין אישית גבוהה אשר תאפשר להנהיג קשרי עבודה עם מוסדות, גורמי ממשל, ותורמים בארץ ובחו”ל
 4. המועמד/ת י/תגיש קורות חיים עד לתאריך 26.10.2023 לכתובת דואר אלקטרוני iturnassie@braude.ac.il בלבד.
  הפניות ייהנו מחיסיון
 5. יש לוודא כי קורות החיים יכללו הנתונים הבאים:
  • השכלה כללית ואקדמית, לרבות תארים, מינויים והסמכות
  • תפקידים ציבוריים ו/או אקדמיים קודמים
  • ניסיון קודם בניהול אקדמי במוסד להשכלה גבוהה
  • מידע נוסף יועבר לפי ראות עיני המועמד/ת
 6. פניות אשר תעמודנה בדרישות הסף תועברנה אל ועדת האיתור שהוקמה במכללה
 7. ועדת האיתור תזמין לראיון מועמדים/ות שיימצאו מתאימים ותגבש המלצותיה לוועד המנהל של המכללה.
  הוועד המנהל ימליץ על המועמד/ת המועדף למינוי בחבר הנאמנים
 8. לבירורים יש לפנות לכתובת iturnassie@braude.ac.il

אלוף (מיל’) משלב יוסף
יו”ר ועדת האיתור

קישור להדפסת הקול הקורא