תכניות ייחודיות לסטודנטים

אימון אישי

המרכז מכשיר ומלווה מרצים המשמשים כמאמנים אישיים-אקדמיים לסטודנטים בודדים ולקבוצות של סטודנטים. אחד מכלי התמיכה שפותחו במרכז הוא אימון אישי (personal coaching) אקדמי.

האימון מתבצע על ידי מרצים מן המכללה, אשר עברו הכשרה לשמש כמאמנים. בתהליך האימון נפגש כל סטודנט אחת לשבוע עם המרצה המאמן. מטרת העל של האימון היא לשפר את ניהול הלמידה של הסטודנט ולהביאו למצב אקדמי תקין.

מקפצה להצלחה

המרכז לחינוך הנדסי וליזמות מציע תכנית ייחודית של אימון קבוצתי להצלחה בלימודים ובחיים. מטרת התכנית היא לשפר את ממוצע הציונים של הסטודנט, מממוצע בינוני לממוצע גבוה, כך שיתאפשר לו המשך לימודים לתואר שני וכן ייפתחו בפניו אפשרויות תעסוקה נרחבות.

טפסים לסטודנטים

לנוחותכם ניתן לאתר את הטפסים הרלוונטיים  בקישור טפסים לסטודנט: הסכמה לקבלת דברי דואר אלקטרונים, זכאות לתנאים פנסיוניים-אפקטיביים, הסכמה לקבלת דברי דואר אלקטרונים, זכאות לתנאים פנסיוניים-אפקטיביים, שאלון אישי, טופס 101 ועוד.

 

טופס נוכחות סטודנטים בסדנה

 

טופס דיווח שעות מובילי למידה

 

לילך גרש, lilachg@braude.ac.il  ,04-9086419

ייעוץ לימודים