אישור גבייה

אישור גביית מקדמה בהוראת קבע

סטודנטים המעוניינים לשלם את מקדמת שכר הלימוד בלבד לסמסטר א’ תשפ”א באמצעות הוראת הקבע ולא באמצעות שובר או כרטיס אשראי, מתבקשים למלא את פרטיהם בטופס שלהלן ולאשר את ביצוע הפעולה בסימון ה-V שבתחתית הטופס.

התשלום בגין המקדמה בלבד, ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב שמופיעה במערכות המכללה ב- 16.8.2020 באופן הבא:

  • לסטודנט לתואר ראשון (שנים ב’-ד’)/ לתואר שני (שנה ב’ ואילך) – 3,000 ש”ח
  • לסטודנט לתואר ראשון שנה ה’ ואילך – 800 ש”ח*
  • לסטודנט לתעודת הוראה (בוגר/ סטודנט המכללה האקדמית להנדסה, שנה ב’ ואילך) – 800 ש”ח
  • לסטודנט לתעודת הוראה (חיצוני, שנה ב’ ואילך) – 1,000 ש”ח

(*) על סטודנט שפותח שנה ה’ ואילך לבצע רישום לשנה ה’/ו’ קודם לכן בתחנת המידע או במזכירות המחלקה.

שימו לב, הוראת קבע שלא תכובד על ידי הבנק, תיחשב כאי תשלום המקדמה. כידוע ללא תשלום מקדמה, לא יהיה ניתן להירשם לקורסים (כולל לדמו).
אי לכך, בדקו מול הבנק שלכם שהוראת הקבע תקפה ולא בוטלה/ פג תוקפה.

התאריך האחרון לעדכון מדור שכר לימוד ולמילוי הטופס הוא 14.8.2020.

בתודה,
מדור שכר לימוד

 

סליחה. טופס זה אינו זמין יותר.

ייעוץ לימודים