ועדת משמעת

המכללה מציבה יחסים של כבוד (Honor System) בבסיס תפיסתה החינוכית.
הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם.מטרות
תקנון המשמעת נועד להציב דרכי התמודדות עם מצבים חריגים ומטרתו:
לקבוע ולהגדיר נורמות התנהגות של סטודנט לגבי קיום הכללים המחייבים במכללה, כלפי עובדי המכללה ורכושה .
לקבוע ולהגדיר אמצעים שיינקטו כנגד הסטודנט העובר על התקנון.
לקבוע את רשויות השיפוט במכללה לפניהן יידונו העבירות ולהגדיר את סמכויותיהן ודרכי פעולתן.

 

חברי הועדה

ד”ר ערן בוסיס  יו”ר  ועדת משמעת
מר אילן הפטר – חבר

ד”ר ניסים סבאג – חבר
ד”ר מתי גולני – חבר
מר אחיאב גולן – חבר

נציג אגודת הסטודנטים

גב’ מיכל טרבלסי- מזכירה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות