בראודה בחירום – סטודנטים

רשימת מקומות ותאריכים של חשיפה לאדם מאומת קורונה 23.1.22

תאריך     –          שעה     –      מקום

05/01/2022 – 10:30-13:50 – EM303
06/01/2022 – 08:30-11:20 – EM101
08/01/2022 – 10:00-15:00 – אתר הנצחה EF
09/01/2022 – 16:00-19:00 – M216
09/01/2022 – 10:30-13:50 – P413
10/01/2022 – 09:30-11:30 – EM203
10/01/2022 – 14:10-16:40 – EM202
10/01/2022 – 09:00-13:00 – L703
11/01/2022 – 10:30-12:20 – M221
12/01/2022 – 09:00-13:00 – M221
12/01/2022 – 09:30-13:00 – M218
12/01/2022 – 14:30-15:30 – M107
12/01/2022 – 14:10-16:40 – EM202
13/01/2022 – 07:50-08:00 – EM204
13/01/2022 – 08:00-12:30 – EM202
13/01/2022 – 08:30-11:30 – M308
13/01/2022 – 09:30-15:00 – L701
13/01/2022 – 13:30-16:30 – M220
13/01/2022 – 13:30-16:30 – EM203
13/01/2022 – 08:30-11:30 – L704
13/01/2022 – 08:30-12:30 – L705
13/01/2022 – 08:30-11:30 – M209
13/01/2022 – 13:30-17:15 – EM102
13/01/2022 – 13:30-15:30 – M221
16/01/2022 – 13:00-19:00 – M306
16/01/2022 – 8:00-16:00 – קרוון לוגיסטיקה
16/01/2022 – 9:30-12:30 – M319
16/01/2022 – 8:00-16:00 – במשרד ובישיבה עם המנל”א
17/01/2022 – 9:30-11:00 – M112
17/01/2022 – 14:30-16:30 – M202
18/01/2022 – 9:30-13:30 – EM202
19/01/2022 – 14:30-17:30 – M317
19/01/2022 – 13:30-18:15 – M203
20/01/2022 – 9:30-10:30 – L703
20/01/2022 – 9:00-12:30 – L705
20/01/2022 – 9:30-12:30 – M201
20/01/2022 – 9:30-12:30 – M221
20/01/2022 – 9:30-12:30 – M318

עדכון המנל"א לסטודנטים 13 ינואר, 2022

13 ינואר, 2022

סטודנטים/יות יקרים/ות,

אני מבקשת לעדכן בשורה של החלטות שהתקבלו נוכח העלייה בתחלואה ולאור הצפי להמשך העלייה במספר החולים המאומתים. אנו מתעדכנים באופן שוטף מול רשויות המדינה והמועצה
להשכלה גבוהה ונמשיך לפעול על פי ההנחיות.

הכניסה לקמפוס תתאפשר רק בהצגת תו ירוק ו/או תוצאת בדיקת אנטיגן מגורם מוסמך (בתוקף 84 שעות). אני שבה ומדגישה את חשיבות ההקפדה על ההנחיות, בדגש על עטיית מסכות ומניעת התקהלויות בתחילת הבחינות המתקיימות באופן פיזי בקמפוס ובסופן, כמו גם בעת השהות בתוך מבנים בקמפוס. ניתן לעקוב אחר הנחיות עדכניות בדף ‘הנחיות קורונה‘ באתר המכללה.

הגעה לקמפוס במקרה של הידבקות או בידוד אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת. אנא הימנעו מכך. סטודנטים מאומתים מתבקשים לדווח בטופס בקישור זה.

מועדים מיוחדים – ייקבעו על-ידי המחלקה בהתאם למצב התחלואה ובמסגרת האילוצים והמגבלות בקביעת מועדים מיוחדים. סטודנט/ית לא ת/יוכל לגשת ליותר משני מועדי בחינה של אותו הקורס.

1 .סטודנטים/ות מאומתים/ות או בבידוד
סטודנט/ית המעוניין/ת להגיש בקשה למועד מיוחד מתבקש/ת לעשות כן דרך תחנת המידע בצירוף האישורים המתאימים (תוצאת בדיקה מגורם מוסמך, תאריך הכניסה והיציאה מבידוד
ו/או אישור החלמה). בכל בקשה אחרת, יש לפנות למרצה האחראי/ת או למחלקת האם.

2 .סטודנטים/ות הורים לילדים בבידוד
א. יש למלא את השאלון בקישור זה, לצורך אימות הזכאות להתאמה כהורה לילד/ה בבידוד
ב. הדקנט יבדוק את אמיתות הנתונים, יעדכן את מחלקת האם וישלח לסטודנט/ית אישור מתאים. בכל שאלה ניתן לפנות לדקנט הסטודנטים במייל sarit@braude.ac.il
ג. סטודנט/ית שקיבל/ה אישור מהדקנט ומעוניין/ת במועד מיוחד, ת/יגיש בקשה דרך תחנת המידע בצירוף האישור שקיבל/ה מהדקנט
ד. בכל בקשה אחרת, יש לפנות למרצה האחראי/ת או למחלקת האם

3 .סטודנטים/ות בקבוצת סיכון מתבקשים/ות לפנות לדקנט הסטודנטים במייל ornitbz@braude.ac.il בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

נמשיך לפעול אתכם/ן ולמענכם/ן, בשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים/ות בתקופה רגישה ומורכבת זו. רק יחד נוכל לשמור איש על רעהו ולצלוח את התקופה הזו בשלום.

בברכה,
פרופ’/ח שרית סיון
המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

עדכון המנל"א לסטודנטים 6 ינואר, 2022

6 ינואר, 2022

סטודנטים/ות יקרים/ות,
אנו בסיומו של סמסטר א’ ונערכים לבחינות שתתקיימנה במכללה באופן פיזי, על-פי מתווה ‘התו הירוק’ ובהתאם להנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.
אנו עושים כל מאמץ לקיים את הבחינות במתכונתן המקורית, תוך שמירה על ריחוק בין הנבחנים/ות. בשלב זה, ייתכ נו שינויים בשעות הבחינה (אך לא בתאריכים) רק בחלק קטן מהבחינות. אנו מבקשים לעקוב אחר השינויים והעדכונים בתחנת המידע על בסיס יומי.
בתקופת הבחינות יש לפעול על פי נוהל הבחינות. במקרה של הידבקות בקורונה או בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת/ת, יש להימנע מהגעה לקמפוס ולעדכן את המחלקה. חולים/ות מאומתים /ות או מבודדים/ות יוכלו להגיש בקשה למועד מיוחד למחלקה בהצגת בדיקות מפוקחות.
למען בריאות כולנו, אנו חוזרים ומדגישים את חשיבות ההקפדה על ההנחיות ובפרט עטית מסכות (כולל במהלך הבחינות) ומניעת התקהלויות עד כמה שניתן.
נמשיך לפעול אתכם/ן ולמענכם/ן ובשיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים/ו ת בתקופה רגישה ומורכבת זו.
שימו לב, אנו נמשיך לעדכן במקרה הצורך ובהתאם לשינויים בהנחיות משרד הבריאות והמועצה להשכלה גבוהה.
באיחולי בריאות טובה והצלחה רבה בבחינות.

בברכה,
פרופ’/ח שרית סיון
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

ייעוץ לימודים