כנס האיכות ה-12 “איכות-הלכה ומעשה”

14/06/22
00:00-00:00

“התאום הדיגיטלי כגישה מודרנית לניהול איכות”

ייעוץ לימודים