חישוב ציונים והתאמה

חישוב ציונים ושקלולם לצורך קבלה

המחלקה תקבע קבלתו של מועמד לפי הישגיו בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.
2.1  חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך בדיקת זכאות להרשמה (ממוצע גולמי)  – בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות. לא ניתן להשמיט מקצוע גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21.
שיטת חישוב הממוצע המשוקלל:
1.   יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד.
2.   יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
3.   יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

 זכאים להירשם למכללה בעלי ציון 70 ומעלה בממוצע הבגרות המחושב באופן זה.

 

2.2  חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך דירוג
בממוצע ציוני הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים אשר בתעודת הבגרות. אין אפשרות להשמיט מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ-21. בחישוב ממוצעי הבגרות לצורך דירוג המועמדים, ניתנות תוספות ציון (בונוס) לנבחנים ברמות מוגברות במקצועות רלוונטיים.
תוספת ציון (בונוס) לבחינות בתעודת בגרות
לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון (בונוס) במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. במסלול העיוני: 4 יח”ל ומעלה במקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. במסלול הטכנולוגי: במקצועות של 5 יח”ל ויותר. תוספות ציון בכימיה ובמדעי החיים יינתנו רק למועמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה.
לציון בחינה ברמה של 4 יח”ל תינתן תוספת של 12.5 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-82.5.לציון בחינה ברמה של 5 יח”ל תינתן תוספת של 25.0 נקודות; לדוגמה, ציון 70 יהפוך ל-95.0.
תוספת בונוס מותנית בציון 60 לפחות במקצועות שעבורם מקבלים את תוספת הציון.
שיטת חישוב הממוצע המשוקלל
1.   יש לחבר לציונים את התוספות (כמפורט לעיל).
2.   יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד.
3.   יש לחבר את המכפלות ולסכמן.
4.   יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד.

לבדיקת ציון התאמה לחץ כאן

ייעוץ לימודים