הצטרפות לאגודת הבוגרים

טופס הצטרופות לאגודה - עברית

  • פרטים אישיים

  • מקום עבודה

  • לבוגר/ת

  • אם אתקבל כחבר/ה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה

ייעוץ לימודים