נספח 2 – בקשה להמרת שעות הוראה בגין קבלת מענק מחקר חיצוני

ייעוץ לימודים