קול קורא לתחרות אומנותית

לוגו המכללה האקדמית להנדסה בראודה

קול קורא לתחרות אומנותית

בכנס תעשייה אקדמיה ה-12 ע”ש פרופ’ יוחנן ארזי ז”ל

“ממחקר אקדמי לפרקטיקה יישומית”

לוגו משרד החדשנות

 

:הנחיות ותנאים  להגשת הקול הקורא

כל משתתף בכנס מוזמן להביא תמונה אומנותית אחת המייצגת או מביעה את מהות הפרויקט או החברה, בתוספת כמה מילים (עד 100 מילים) המסבירות את התמונה, הקשר של הפרויקט לנושאי הכנס, והקשר לחברה או לפרויקט בו הם עוסקים.

היצירה עצמה יכולה להיות להיות דו-ממדית או תלת-ממדית אך התוצר הסופי להערכה הוא התמונה שתישלח. התמונה יכולה להכיל למשל רק מלל קצר, צילום או איור. 

יש להעביר תמונה אחת ברזולוציה טובה להדפסה איכותית (600 dpi) ותמונה נוספת ברזולוציה נמוכה. 

שמות שני הקבצים יכילו את ראשי התיבות של השולח ובקובץ שיכיל את התמונה עם הרזולוציה הגבוהה – יש להוסיף את המילה “תמונה”.

בנוסף לציין את שמות היוצרים, מספר טלפון אחד להתקשרות ביום הכנס, שם החברה או המוסד אליה הם שייכים וטקסט המסביר את התמונה והחיבור של היצירה לכנס. 

את התמונות יש לשלוח עד לתאריך 1.3.23 לדוא”ל : conindbrd@braude.ac.il,  לציין בנושא הדוא”ל – תחרות אומנותית המכללה האקדמית להנדסה בראודה כרמיאל.

התנאי להשתתפות בתחרות האומנותית הוא להיות רשום ונוכח פיזית בזמן חלוקת הפרסים.

אופן התחרות:

התמונות הנבחרות יהוו חלק ממיצג שיוצג במכללה בעת הכנס.

ההצבעה למשתתפי הכנס תיפתח בזמן ארוחת הצהרים.

מספר התמונות שייבחרו כזוכות על ידי משתתפי הכנס, ייקבעו על ידי וועדת הכנס, אין דרוג של המקומות הזוכים.

הזוכים יוכרזו על ידי וועדת הכנס בסיומו במושב הסיכום.