השאלת ספרים – נוהל איחורים וקנסות

14.4.19

עקב הצורך לשמור על רמת השירות של הספרייה עבור כלל קוראי קהיליית המכללה, נוקטת הספרייה במדיניות קנסות בגין איחורים.

הארכת הספרים המושאלים בספרייה מתבצעת אוטומטית, עד 6 חודשים, כל זמן שהספר לא הוזמן על ידי קורא אחר.

אין הארכה אוטומטית לספרים מוזמנים (על ידי אחרים), “שמורים” (השאלת לילה או סוף שבוע) ומילונים.

הקוראים מחוייבים להתעדכן באופן תדיר ב”כרטיס הקורא” באתר הספרייה במצב הפריטים המושאלים.

המערכת שולחת לדואר האלקטרוני של הקוראים הודעות על מועד החזרת הספרים. הקוראים מתבקשים לוודא שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם עדכנית ופעילה.

איחור בהחזרת ספרים – קנסות:

אי החזרת פריט בזמן גורמת מידית להטלת קנס ולחסימת כרטיס הקורא.

במקרה של איחור ראשון יהיה ויתור בשל פעם ראשונה, לאחר הסבר הנוהל.

קנסות מצטברים במקרים שונים:

 1. איחור בהחזרת ספרים מוזמנים (על ידי אחרים).
 2. איחור בהחזרת ספרים “שמורים” (השאלת לילה או סוף שבוע).
 3. איחור בהחזרת מילונים (מושאלים רק למבחן או לשיעור).
 4. איחור בהחזרת ספרים בתום ההארכה האוטומטית. כדי למנוע צבירת קנס ניתן להחזיר ולשאול מחדש.

עבור כל יום איחור יגבה קנס של 3 ₪ ליום איחור/לפריט.

שרותי הספרייה יישללו מהמאחר עד הסדר הקנס.

הקנס יבוטל או יופחת על ידי מנהלת הספרייה או אחראית שרותי ההשאלה במקרים הבאים:

 1. מסיבה רפואית – על ידי הצגת אישור רפואי ותאריכי מחלה התואמים לתאריכי האיחור.
 2. עקב מחלת בן משפחה קרוב וכאשר הקורא הצהיר כי נדרש לסייע לבן המשפחה. ההחלטה על ביטול הקנס נתונה לשיקול דעת מנהלת הספרייה או אחראית שרותי ההשאלה.
 3. חתונה – כאשר תקופת האיחור מקבילה לתקופה של שבוע מיום החתונה ומצורף צילום של תעודת נישואין.
 4. לידה.
 5. שמירת הריון בהצגת אישורים רפואיים.
 6. שירות מילואים בהצגת אישור.
 7. אבל על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
 8. מקרים חריגים במיוחד, יידונו על ידי מנהלת הספרייה וההחלטה למחול על קנס או חלקו יהיו על פי שיקול דעתה.

במקרה של יציאה למילואים ניתן לשאול ספרים לכל התקופה, בתנאי שיש לספרייה מספיק עותקים. לצורך כך נדרש להציג את צו המילואים.

תשלום הקנס יבוצע באופן מקוון או במדור שכר לימוד.

ייעוץ לימודים