תקנון ומידע לתלמידים

מכינת קדם-הנדסה ספטמבר 2022

מידע על מכינת קדם הנדסה

 1. למכינת קדם הנדסה שתי מטרות עיקריות:
  1. השלמת הדרישות להרשמה ללימודי הנדסה במכללה, בהיבט הדרישות במתמטיקה ופיזיקה בתעודת בגרות בלבד
  2. רענון/השלמת ידע במתמטיקה ופיסיקה כהכנה לקראת לימודים אקדמיים במסגרת לימודי ההנדסה
 2. הכרה בהישגיך במכינה
  הציונים במקצועות שלהלן יכללו במוסדנו בחישוב הממוצע המשוקלל של תעודת הבגרות שלך:

  1. הציון במתמטיקה טרומית מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל – 4 יחידות לימוד
  2. הציון בפיסיקה טרומית מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל – 3 יחידות לימוד
 3. מסגרת המכינה
  הלימודים יתקיימו בין התאריכים 4.9.22 – 13.1.2023
  (מבחני סיום – על פי לוח הבחינות המצ”ב)
  לוח חופשות וחגים

  ראש השנה תשפ”ג 25.9.22-27.9.22
  יום כיפור 4.10.22-5.10.22
  סוכות 9.10.22-17.10.22
  חנוכה 25.12.22
 4. תוכנית הלימודים – דגשים
  1. מתמטיקה – ציון הקורס מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל – 4 יחידות לימוד, אך מכיוון שמטרת התוכנית להכינך ללימודי המתמטיקה האקדמית, התוכנית כוללת גם נושאים ברמת
   5 יחידות לימוד, וכמו כן מקנה מיומנויות בחשיבה מתמטית
  2. פיסיקה –הציון מוכר במוסדנו כאקויולנטי ל – 3 יחידות לימוד, אך התכנית כוללת גם נושאים ברמה ובעומק של 5 יחידות לימוד וזאת על מנת להכינך כראוי ללימודי הפיסיקה האקדמית
   *בשני מקצועות הלימוד התוכנית מסתמכת על ידע קודם ברמת מתמטיקה 3 יחידות לימוד
 5. מלגות בתקופת הלימודים במכינה
  1. טופס ההרשמה למכינה מהווה גם טופס בקשת סיוע בשכר לימוד ומלגת קיום חודשית
  2. שיעור הפטור משכר לימוד וגובה מלגת הקיום החודשית, נקבעים על פי הרקע הסוציו-אקונומי כפי שמשתקף מטופס ההרשמה
  3. הזכאות לפטור משכר לימוד ומלגת קיום, אינה על חשבון הקרן האישית של החימ”ש, אלא מקרן סיוע נוספת
 6. דגשים בהקשר למקצועות הלימוד ביחס למלגות שכר לימוד וקיום חודשי
  1. תלמידי המכינה העומדים בקריטריונים הסוציו-אקונומיים לקבלת סיוע בשכר לימוד (פטור מלא/חלקי) מחוייבים ללמוד תכנית מלאה – מתמטיקה ופיסיקה.
   הנ”ל נובע מהעיקרון שהגורמים המממנים (משה”ח וקרן לסיוע נוסף במשרד הבטחון) רואים במסלול הלימודים המלא הכנה ראויה להשתלבות מוצלחת בלימודי ההנדסה
  2. מסעיף א’ דלעיל נובע כי זכאים לפטור חלקי בשכר לימוד שיבחרו לא ללמוד את התוכנית המלאה, ייחשבו ככאלה שויתרו על סיוע המדינה
  3. תלמידים שלא עומדים בקריטריוני סיוע בשכר לימוד, רשאים להצטרף לתוכנית חלקית
 7. שכר לימוד
  שכר לימוד ראה סעיף 7 – תשלום שכר לימוד בתקנון לתלמידי מכינת קדם-הנדסה ( עמ’ 4).
  מחירון שכר לימוד

  קורס מתמטיקה 4,382 ₪
  קורס פיסיקה 3,005 ₪

  *ניתן לשלם ב- 4 תשלומים שווים בכרטיס אשראי/ המחאות
  *התשלום בגין אבטחה ורווחה/ תשלומים נלווים אינו חלק משכר הלימוד המצוין מעלה

 8. דגשים לבדיקת מעמדך ביחס לדרישות ההרשמה/הקבלה ללימודי הנדסה במכללה
  1. ככלל, ההרשמה ללימודי ההנדסה ולבחינות המיון (אמי”ר, יע”ל) מבוצעת באתר האינטרנט של המכללה ובירורים בנושא הקבלה ללימודים במכללה האקדמית ניתן לעשות במזכירות האקדמית של המכללה (ולא במכינה הקדם-אקדמית) וביוזמתך. הרישום לחלק מהמחלקות האקדמיות יכול להסתיים ללא התראה מראש, על כן מומלץ להירשם בהקדם
  2. רישום מוקדם עד 15.11.22 למחלקה המבוקשת ועמידה בתנאי הקבלה האוטומטיים למעט ציוני המכינה, יבטיחו את קבלתך ללימודים בסמסטר חורף תשפ”ג (זאת לאחר עמידה בתנאי הרף הנדרש בציוני המכינה)
  3. בכל מקרה אחר, של רישום למחלקה ו/או השלמת כל תנאי קבלה אוטומטיים לאחר תאריך זה, תיקך יידון בוועדת הקבלה המחלקתית במועד השלמת כל תנאים לרבות ציוני המכינה, וזאת על בסיס מקום פנוי.
   *למעט למחלקה להנדסה אזרחית- הרישום לשנה א’ למחלקה להנדסה אזרחית הינו בסמסטר חורף בלבד. המועד הקרוב סמסטר חורף תשפ”ד (אוקטובר 2023)
  4. להזכירך כי לצורך ההרשמה להנדסה יש לעמוד בקריטריונים של: הרכב תעודת הבגרות, ציוני התעודה, ציון פסיכומטרי או ציון דיפלומת הנדסאי בהתאם לדרישות המחלקה המבוקשת וציון ההתאמה (סכ”ם). הדרישות להרשמה ותנאיי קבלה מחלקתיים לשנה”ל תשפ”ג ניתן לראות ב- ידיעון המכללה.
  5. לאחר שבדקת אישית במזכירות האקדמית את החסר לך לתנאי הרשמה ובחרת להשלים את החסר במכינת קדם-הנדסה, אנו תקווה כי השקעתך תניב את ההישגים הנדרשים לתנאי ההרשמה ואף תגדיל את סיכוייך בהתמודדות על הקבלה ללימודי הנדסה בסמסטר אביב שנת הלימודים תשפ”ג.
   (ראה מטרות המכינה והכרה בהישגי המכינה בסעיף 2 – 1 דלעיל).

תקנון ונהלים לתלמידי קדם – הנדסה

 1. שיבוץ תלמידים לכיתות לימוד
  השיבוץ למקצועות הלימוד מבוצע על פי הסיכום בין היועצת והתלמיד בראיון הקבלה ובהתאם לדרישות הקבלה המחלקתיות.

  שינוי בהרכב הלימודים יעשה באישור היועצת במהלך השבועיים הראשונים ללימודים בלבד.

 2. מהלך לימודים תקין
  כדי שמצב הלימודים שלך יהיה תקין, עליך לעמוד בכל החובות המפורטות מטה:

  1. הנך מחויב/ת בנוכחות של 100% ממפגשי הלימודים בכל מקצוע (כולל שיעורי תרגול). הלימודים במכינת קדם-הנדסה מחזור ספטמבר 2022 יתחילו באופן פרונטלי בקמפוס המכללה בהתאם ותוך כדי הקפדה יתרה על הנחיות הרגולטור. במקרה של שינוי בהנחיות בשל התפשטות התחלואה בקורונה, עליכם להיות ערוכים לעבור ללמידה מרחוק בהתאם להודעה שתשלח מהמכללה.
   *הבחינות מתוכננות להתקיים באופן פיזי ובהתאם להנחיות שתהיינה באותה עת.
   *חובת הנוכחות בשיעורים המקוונים זהה לדרישת הנוכחות בשיעורים הפרונטליים בהתאם להנחיית הגורמים המממנים.
   *כל היעדרות מחייבת אישור מגורמים מוסמכים. אי עמידה בדרישות הנוכחות דלעיל תגרום להקפאת/הפסקת הסיוע בהתאם להנחיות הגורמים המממנים. במקרה של הקפאת סיוע חודשי/הפסקת סיוע יחויב התלמיד בהסדרת תשלום שכר הלימוד בהתאם
  2. הינך מחויב בהשתתפות בכל הבחנים והבחינות של הקורס
  3. השיעורים במכינה הם תכליתיים ביותר, תלמיד שמאחר לשיעור פוגע בחבריו ללימודים. לכן, תלמיד שאיחר יורשה להצטרף לשיעור רק לאחר ההפסקה
  4. תלמיד, שצבר פער לימודי עקב היעדרות מכל סיבה שהיא, לא יורשה לשאול שאלות במהלך השיעור על החומר שנלמד בזמן העדרו, כדי שלא יפגע קצב הלימוד של הכתה. קבלת סיוע בהשלמת החומר במקרים חריגים ייבדק לאחר פניה ליועצת.

   מצב לימודים בלתי תקין עלול לגרום להפסקת לימודיך במכינה וביטול מידי של כל המלגות שהוענקו לך כתלמיד

 3. וולת”ם
  תלמיד שקיבל צו קריאה למילואים, צריך לעדכן את קצינת הקישור ביחידתו ולהודיע לה שהינו תלמיד מכינה, ועל פי החוק רשאים לזמנו למילואים רק ל -12 יום בתקופת הלימודים, עליו לדרוש תיקון לצו. ניתן להגיש בקשה לוולת”ם (במזכירות המכינה) לא יאוחר מ -40 יום לפני מועד ההתייצבות למילואים (למעט צוי 8).

  *סיוע לתלמיד מכינה, אשר שירת שירות מילואים פעיל
  תלמיד מכינה, שחזר משירות מילואים רגיל או על פי צו מילואים מיוחד, יפנה למזכירת המכינה עם אישור המעיד על השתתפותו בשירות מילואים פעיל לצורך תיאום החונכות להשלמת החומר הלימודי

 4. משמעת
  תקנון המשמעת של המכללה חל על תלמידי המכינה. וועדת משמעת של המכללה תדון בכל מקרה חריג של משמעת או השחתת ציוד. בסמכותה של וועדת המשמעת אף להרחיק תלמיד מן המכינה.
  כמו כן, כל תלמיד מחויב לפעול על פי הנחיות המכללה והמשגיחים בבחינות בהקשר לתקנון טוהר בחינות (על פי תקנון המכללה המפורסם באתר המכללה האקדמית ועל פי תקנון משרד החינוך).
  מודגש בזאת כי אסור להכניס שתייה ומזון לחדרי ההרצאות וכן חל איסור לעשן במסדרונות הבניינים
 5. ביטוח לאומי
  באחריות התלמיד להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות ישירות בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריו
 6. הודעות לתלמידי המכינה
  הודעות שוטפות מהמכינה והמורים המלמדים תשלחנה באמצעות תחנת המידע לכתובת הדואר האלקטרוני האישית שנוצרה עבורך על ידי מערכת המחשוב. עדכוני מערכת ובחינות תפורסמנה בתחנת המידע האישית של התלמיד. מרגע פרסומן הן מחייבות את התלמידים, האחריות להתעדכן מוטלת על התלמיד
 7. תשלום שכר לימוד
  1. תלמידים אשר וויתרו על האפשרות להגיש בקשה לקבלת סיוע בתשלום שכר לימוד במכינה מתבקשים להסדיר את שכר הלימוד המלא עד 11.9.22
  2. תלמידים שלא זכאים לפטור (מלא/חלקי) משכר לימוד מתבקשים להסדיר את שכר הלימוד במימון עצמי או באמצעות הקרן האישית (לחימ”ש) תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת הודעת התשלום בתחנת המידע האישית
  3. תלמיד מכינה שמפסיק את לימודיו טרם פרסום החלטות ועדת המלגות/ לאחר פרסום החלטות הועדה יחויב בתשלום שכר לימוד יחסי בהתאם למועד הפסקת לימודיו בפועל (בכתב) – לפי המפורט בטבלה שלהלן:
   תשלום שכר לימוד יחסי/ החזר שכר לימוד

   מועד קבלת ההודעה על הפסקת הלימודים חיוב שכר לימוד
   עד שבועיים מתחילת הלימודים 30% מגובה שכר הלימוד
   עד חודש מתחילת הלימודים 50% מגובה שכר הלימוד
   עד חודשיים מתחילת הלימודים 75% מגובה שכר הלימוד
   לאחר 4.11.22 (חודשיים מתחילת הלימודים) 100% מגובה שכר הלימוד

   תלמיד אשר נמצא זכאי לפטור מלא/חלקי משכר לימוד, אשר מפסיק את לימודיו טרם סיום המסלול בו למד, יחויב בהפרש בין התשלום שהתקבל בפועל מהגורם המממן עד יום פרישתו מהלימודים, לבין התשלום לו חייב בהתאם למועד הפסקת לימודיו (לפי סעיף 7.3 “תשלום שכר לימוד יחסי/החזר שכר לימוד” דלעיל).

   לידיעתך, החזר שכר לימוד על פי התקנון הנ”ל ,ששולם מהקרן האישית של החייל המשוחרר, יוחזר לחשבון הקרן האישית בלבד

 8. נושאי תפקידים 
  1. בעלי תפקידים במכינה
   גב’ שפיגלמן ילנה – מנהלת המכינה הקדם-אקדמית, טל’ 9901833 – 04
   גב’ שולמן ריקי- ע. מנהלת המכינה, טל’-04-9901833
   גב’ דלית רביב- יועצת תלמידים, טל’-04-9901814
   גב’ יפה גולן- רכזת אדמיניסטרטיבית טל’- 049901973
   גב’ לילך גרש –רכזת אדמיניסטרטיבית, טל’ 9901872 – 04.
   גב’ הזילה נעמה- רכזת חונכויות והחברה הערבית- טל’- 04-9901972
  2. מחלקות אקדמיות

   המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
   הרמ”ח – פרופ’ שמואל זקס טל’ – 9901826 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ אנא שמידוב טל’ – 9901905 – 04

   המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
   הרמ”ח – ד”ר דפנה כנעני טל’ – 9901924 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ פרץ רחל טל’ – 9901927 – 04

   המחלקה להנדסת תעשיה וניהול
   הרמ”ח – ד”ר נירית גביש טל’ – 9901923 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ גלית יריב טל’ – 9901926 – 04

   המחלקה להנדסת מכונות
   הרמ”ח – ד”ר אורית בראון בניימין טל’ – 9901943 – 04
   ע. הרמ”ח – הגב’ ליאת שמואלי טל’ – 9901894 – 04

   המחלקה להנדסת תוכנה
   הרמ”ח – ד”ר דבורה טולדנו טל’ – 9901922 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ דמתי ליאת טל’ – 9901902 – 04
   ראש תכנית להנדסת מערכות מידע הרמ”ח – ד”ר אורלי יהלום טל’- 9901764 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ דמתי ליאת טל’ – 9901926 – 04

   מתמטיקה שימושית
   הרמ”ח – פרופ’ אביב גיבלי טל’- 9901974 – 04
   מזכירת הרמ”ח – הגב’ אלה דכטר טל’ – 9901801 – 04

   הנדסה אזרחית
   הרמ”ח – ד”ר רמי עיד טל’ – 9901911 – 04

 9. בעלי תפקידים נוספים לבירורים לקראת לימודי הנדסה
  מזכיר אקדמי – גב’ הילה קנר טל’ – 9901916 – 04
  מזכירות אקדמית – טל’ – 9901882/948/965 – 04
  דיקנית הסטודנטים – גב’ יאנה מלניקוב טל’ – 9901906 – 04
  מנהלת המעונות – גב’ מגי בן יהודה טל’ – 9901811 – 04
  ספריית המכללה טל’ – 04-901969/967/941
  מרכז התמיכה לליקויי למידה טל’ – 04-9901913
 10. ספריית המכללה

  ספריית המכללה מצויידת במספר עותקים של ספרי עיון, שנועדו לסייע במהלך לימודיך במכינה. הספרייה פתוחה בין השעות: 8:00-22:00.

  תלמידי מכינת קדם-הנדסה יוכלו להשאיל ספרים בתוך שבוע מפתיחת המכינה.
  ספרים שלא יוחזרו במועד, לא יוחזרו כלל או יוחזרו במצב פגום- יגררו קנס כספי של הסטודנט בהתאם לערכו של ספר חדש דוגמת הספר שהושאל. תעריף הקנסות מצוי אצל מנהלת הספריה.
  למטרת הקלת גביית קנס זה יש להצטייד בהמחאת בטחון בסך 500 ₪ ללא ציון מועד הפרעון

ייעוץ לימודים