מידע למרצה החדש

הנהלת המכללה והמחלקה למשאבי אנוש, מקדמת את פניך בברכה.
• תמי דגן, מנהלת משאבי אנוש
• לי צוק, אחראית תעסוקת סגל אקדמי
• לאה לאון, חשבת השכר

להלן מספר הנחיות שייקלו על תהליך הקליטה:

 • מורה מן החוץ

  מורה מן החוץ – המכללה האקדמית להנדסה.

  שכרו של המורה מן החוץ מחושב בהתאם לכמות יחידות ההוראה השבועיות כפול כמות שבועות הלימוד בסמסטר, ומשולם ב-4 חודשים שווים.

  מורה מן החוץ מקבל לחתימתו את כתב המינוי סמוך לתחילת הלימודים ממנו ניתן ללמוד על השכר ליחידת הוראה. את הנספח הכולל את תקופת ההעסקה ומספר שעות ההוראה, אנו מנפיקים לאחר תחילת הלימודים/סמסטר, עם התייצבות המערכת.

  החזר ימי נסיעה למכללה וחזרה נקבע על פי תחבורה ציבורית בלבד, ומחושב לפי כמות ימי הלימוד בשבוע כפול כמות שבועות הלימוד בסמסטר בחלוקה ל-4 חודשים שווים.

 • פנסיית חובה

  המכללה מפרישה ומנכה לפנסיה, בגין כל מורה מן החוץ, מיד עם תחילת עבודתו. יותר מכך, המכללה מפרישה בגין פיצויים, בשיעור של 8.33%. על הפיצויים חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורי. סעיף זה אומר כי קרן הפנסיה שייכת לעובד, בכל מקרה, ומצד שני, הסכום המופרש לפיצויים הינו במקום 100% של פיצויי הפיטורין.

 • תקנון הטרדה מינית

  תקנון הטרדה מינית
  עם קליטתך בעבודה הנך מתחייב/ת לעיין בתקנון הטרדה מינית, הנמצא על לוחות המודעות ברחבי הקמפוס ובאתר המכללה. בכל מקרה של תלונה על הטרדה מינית, התנכלות, בקשה ליועץ או מידע נוסף, ניתן לפנות לאחראית מכוח החוק
  גב’ נירית ברקוביץ :
  טלפון: 04-9086416
  נייד: 052-4730369

  החדר הצמוד לאולם הספורט
  דוא”ל: niritb@braude.ac.il
  ממונה נוספת אליה ניתן לפנות בנושא

  ד”ר דפנה כנעני, נייד 052-3491788, מייל: dknani@braude.ac.il

 • דמי חופשה

  הזכאות לחופשה שנתית בשכר בהתאם לחוק.

  ימי החופשה ינוצלו מדי שנה בתקופה שאין מתקיימת הוראה פרונטאלית. אין צבירת ימי חופשה.

 • קצובת הבראה

  תשולם אחת לשנה בקיץ (בדרך כלל במשכורת אוגוסט), ובתנאי שבמועד התשלום, השלים המורה שנת עבודה אחת לפחות ובשנתיים הראשונות עבד 4 סמסטרים רצופים.
  הערה: מורה מן החוץ העובד 2 סמסטרים בכל שנה זכאי לתשלום דמי הבראה החל משנת העבודה השניה.

 • דמי מחלה

  משולמים מהיום הראשון.
  מורה סגל, מורה מן החוץ ומורה בשעות אפקטיביות הנעדר מכל סיבה מההרצאות, ידווח מראש (ככל הניתן) למזכירות המחלקה הרלוונטית ולמזכירות האקדמית- מדור מערכת השעות.

 • תאום מס

  על פי הנחיית רשות המיסים, עובד חדש שלא הייתה לו הכנסה בשנת המס ואין לו הוכחה לכך, כגון אישור מחלה או הוכחה לשהייה ממושכת בחו”ל, לא יוכל ליהנות מזיכוי חד פעמי על סמך הצהרה בטופס 101 באופן אוטומטי, אלא אם כן יביא תיאום מס.
  עובד חדש שהייתה לו הכנסה בשנת המס )לא מדובר על מצבים בהם ישנה חפיפה בין הכנסות, אלא על מצב

  שבו עובד הועסק במקום עבודה, עזב ומועסק במקום עבודה אחר(, שלא יגיש תיאום מס, ייאלץ לשלם 48% מס מהשקל הראשון.

  להלן מספרי תיקי הניכויים:
  המכללה האקדמית להנדסה – 904116589

  הערה: תאום המס חייב להיות לקביעת שעור ניכוי מתשלום שכר עבודה.

 • הסעדה

  ניתן לסעוד במחירים מיוחדים על פי בחירתך:

  • קפיטריה חלבית – בבניין EF
  • ארוחה בשרית – מאחורי בניין EF

  • פלאפל ועוד– בין בנין M ובנין EF
  • עגלות קפה – לשתיה חמה, סנדביצ’ים ועוד – מול בניין M ומול בניין D

 • שערי כניסה ויציאה

  – שער הכניסה הראשי פתוח 24 שעות ביממה.
  – השער הצפוני פתוח לכניסת כלי רכב נושאי תג כניסה בימים א’-ה’ בין
  השעות 07:00 עד 08:30

 • חדר כושר

  לרשות המרצים חדר כושר :
  • מחירון והרשמה לחדר הכושר ניתן לעשות באתר המכללה או אצל לאה
  לאון חשבת השכר
  • פנייה לחדר כושר באופן עצמאי.

 • אבטחת מידע

  מחלקת טכנולוגיות מידע מיישמת מדיניות אבטחת מידע מקיפה על מנת להבטיח פעילות תקינה ובטוחה של משתמשי המחשבים במכללה.
  לפתיחת תיבת דואר יש לפנות למזכירת המחלקה לפתיחת בקשת שירות בפורטל

מה עוד אתה זכאי לקבל

קוד צילום – בחדר הצילום המרכזי
תג כניסה עם רכב למכללה
לקבלת כתובת דואר אלקטרוני – יש לפנות למזכירת המחלקה
תא אישי בחדר מורים

שנת הוראה פורייה

תקנון הקניין הרוחני

ייעוץ לימודים