גיל מאור

גיל מאור
גיל מאור
מנהל פרוייקטים בתחום היזמות והבין-תחומיות | המרכז לחינוך הנדסי ויזמות

ייעוץ לימודים