.M.Sc בהנדסת מכונות
ההרשמה בעיצומה

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden
נא להמתין הפרטים נשלחים..

.M.Sc בהנדסת מכונות:
תעשייה 4.0
תהליכי ייצור מתקדמים
מכניקת מוצקים וחומרים

התקשרו אלינו 9099*

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden

תוכניות לימוד

תואר
שני

הנדסת מכונות (.M.Sc)הנדסת מכונות (.M.Sc)

הנדסת מכונות (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע בהנדסת מכונות. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך שהיא מתמקדת בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת, ובכך היא עונה לצורך שבא מליבת התעשייה ומאפשרת לבוגריה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי.

יצירת קשר
course down arrow1
ביוטכנולוגיה (.M.Sc)ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה היא תחום דינאמי ומשתנה, המצריך התעדכנות וריענון ידע בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לאנשים העובדים בתחום ובמקצועות משיקים, ידע עדכני וכלים מתקדמים בשני נושאים מרכזיים: מחקר וניסויים קליניים ופיתוח מוצרים בתעשייה.

יצירת קשר
course down arrow1
הנדסת מערכות (.M.Sc)הנדסת מערכות (.M.Sc)

הנדסת מערכות (.M.Sc)

דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית, המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות, וזאת בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות.

יצירת קשר
course down arrow1
הנדסת תוכנה (.M.Sc)הנדסת תוכנה (.M.Sc)

הנדסת תוכנה (.M.Sc)

תוכנית המכשירה מהנדסי תוכנה לשמש מנהיגים טכנולוגיים ומנהלי פרויקטים של פיתוח תוכנה. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להשלמת פרויקטים מורכבים באיכות הנדרשת ובמסגרת זמן ותקציב נתונים. בנוסף, התוכנית מקנה את היכולת להעריך את הכדאיות שבאימוץ שיטות וכלים הנדסיים שיופיעו בעתיד.

יצירת קשר
course arrow left1
הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעניק לבוגריה ידע וכלים לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. בנוסף מקנה התוכנית מיומנויות בפיתוח מודלים, בניתוח אירועים, בסקירת מאמרים מדעיים ובניתוח נתוני שדה. פרויקט הגמר שמבוצע בשנה השנייה מתכלל את הידע והכלים בפתרון בעיה מורכבת מהארגון בו עובד הסטודנט.

יצירת קשר
course arrow left1

תוכניות
נוספות

תעודה הוראה למהנדסיםתעודה הוראה למהנדסים

לימודי הוראה למהנדסים

תעודת הוראה בהנדסה או במתמטיקה או תעודת הוראה משולבת: בהנדסה ובמתמטיקה לימודי הרחבת הסמכה להוראה במתמטיקה תכנית התמחות בהוראה (סטאז’)

יצירת קשר
course down arrow2

.M.Sc בהנדסת מכונות בבראודה

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע שרכשו בוגרי תואר ראשון בהנדסת מכונות ולהשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך התמקדות בתהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת.

קורסים מתחום תעשיה 4.0 – המילה האחרונה בתעשייה מתקדמת, ומתן אפשרות לבצע את עבודת הגמר בתחומי תעשיה 4.0 בשיתוף המכון לייצור מתקדם.

בכל הקשור לתהליכי ייצור, קיים כיום מחסור באנשי מקצוע שמגיעים מהאקדמיה, בהקשר זה התוכנית תציב את בוגריה בעמדת יתרון ברורה בשוק העבודה.

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות, ולמהנדסים בעלי זיקה למכונות כגון: הנדסה חקלאית, כימית, אווירונאוטית, חומרים וכן בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים, שיענו על הקריטריונים.

התוכנית מותאמת גם למהנדסים העובדים בתעשייה.

משך הלימודים בתוכנית הוא שלוש שנים.

הלימודים יתקיימו בשעות אחה”צ ו/או בימי שישי ויכללו שני קורסים בכל סמסטר.

article read more arrow

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden
נא להמתין הפרטים נשלחים..