.M.Sc בהנדסת מכונות

 

ההרשמה בעיצומה

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

נא להמתין הפרטים נשלחים..
.M.Sc בהנדסת מכונות:
תעשייה 4.0
תהליכי ייצור מתקדמים
מכניקת מוצקים וחומרים
registration scroll 9099*

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

תוכניות לימוד

תואר
שני
איקון רובוט עם לוח מכווניםאיקון רובוט עם לוח מכוונים

הנדסת מכונות (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע בהנדסת מכונות. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך שהיא מתמקדת בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת, ובכך היא עונה לצורך שבא מליבת התעשייה ומאפשרת לבוגריה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון תרופהאיקון תרופה

ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה היא תחום דינאמי ומשתנה, המצריך התעדכנות וריענון ידע בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לאנשים העובדים בתחום ובמקצועות משיקים, ידע עדכני וכלים מתקדמים בשני נושאים מרכזיים: מחקר וניסויים קליניים ופיתוח מוצרים בתעשייה.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון חללית בתעופהאיקון חללית בתעופה

הנדסת מערכות (.M.Sc)

דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית, המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות, וזאת בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון נורה עם שפת תכנותאיקון נורה עם שפת תכנות

הנדסת תוכנה (.M.Sc)

תוכנית המכשירה מהנדסי תוכנה לשמש מנהיגים טכנולוגיים ומנהלי פרויקטים של פיתוח תוכנה. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להשלמת פרויקטים מורכבים באיכות הנדרשת ובמסגרת זמן ותקציב נתונים. בנוסף, התוכנית מקנה את היכולת להעריך את הכדאיות שבאימוץ שיטות וכלים הנדסיים שיופיעו בעתיד.

יצירת קשר
course arrow left1
איקון דמות ניהולית עם גלגל שינייםאיקון דמות ניהולית עם גלגל שיניים

הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעניק לבוגריה ידע וכלים לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. בנוסף מקנה התוכנית מיומנויות בפיתוח מודלים, בניתוח אירועים, בסקירת מאמרים מדעיים ובניתוח נתוני שדה. פרויקט הגמר שמבוצע בשנה השנייה מתכלל את הידע והכלים בפתרון בעיה מורכבת מהארגון בו עובד הסטודנט.

יצירת קשר
course arrow left1
תוכניות
נוספות
איקון מורה ותלמידיםאיקון מורה ותלמידים

לימודי הוראה למהנדסים

תעודת הוראה בהנדסה או במתמטיקה או תעודת הוראה משולבת: בהנדסה ובמתמטיקה לימודי הרחבת הסמכה להוראה במתמטיקה תכנית התמחות בהוראה (סטאז’)

יצירת קשר
course down arrow2
תעשיה 4 - לוח מכוונים זרוע מכנית מהנדס מול זרוע מכנית

.M.Sc בהנדסת מכונות בבראודה

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע שרכשו בוגרי תואר ראשון בהנדסת מכונות ולהשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך התמקדות בתהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת.

קורסים מתחום תעשיה 4.0 – המילה האחרונה בתעשייה מתקדמת, ומתן אפשרות לבצע את עבודת הגמר בתחומי תעשיה 4.0 בשיתוף המכון לייצור מתקדם.

בכל הקשור לתהליכי ייצור, קיים כיום מחסור באנשי מקצוע שמגיעים מהאקדמיה, בהקשר זה התוכנית תציב את בוגריה בעמדת יתרון ברורה בשוק העבודה.

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בהנדסת מכונות, ולמהנדסים בעלי זיקה למכונות כגון: הנדסה חקלאית, כימית, אווירונאוטית, חומרים וכן בעלי תואר ראשון במדעים מדויקים, שיענו על הקריטריונים.

התוכנית מותאמת גם למהנדסים העובדים בתעשייה.

משך הלימודים בתוכנית הוא שלוש שנים.

הלימודים יתקיימו בשעות אחה”צ ו/או בימי שישי ויכללו שני קורסים בכל סמסטר.

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

נא להמתין הפרטים נשלחים..
X

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

?? ?????? ?????? ??????..