שאלות ותשובות

כללי

 • מהן שעות הקבלה של מדור שכר לימוד?

  בימים ב’-ה’ 08.30-10.00
  בימי ג’ 12.30-16.00
  בחגים ובערבי החג אין קבלת קהל.
  בימי חוה”מ אין קבלת קהל בשעות אחה”צ.
  נא לעקוב בלוחות המודעות ובאינטרנט.

 • היכן נמצאים הטפסים הקשורים לתשלום שכ"ל

  ניתן להוריד מאתר המכללה – להקיש על “סטודנטים”, בצד שמאל להקיש על “טפסים לסטודנטים” לכותרת “הנדסה” או “סטודנטים כללי” ומגיעים לדף בו מופיעים שמות הטפסים להורדה.

 • היכן ניתן למצוא את תקנון שכר לימוד?

  באתר המכללה- מקישים למעלה על אייקון “סטודנטים” ובצד שמאל מקישים על “שכר לימוד”. בדף זה תוכל לראות את תקנון שכ”ל וכן עדכוני המדור.

 • מהו פירוט שכ"ל?

  שכ”ל שנתי מופחת (נכון ליום 15.09.15)  10,198 ש”ח. סכום זה הינו שווה ערך ל-40 נ”ז ואליו יש להוסיף:

  340 ש”ח דמי אבטחה, 250 ש”ח דמי רווחה וכן 160 ש”ח לאגודת הסטודנטים.

  חשוב לציין כי שכר הלימוד לתשלום בכל סמסטר נקבע על פי מספר נקודות הזכות אליהן נרשם הסטודנט.

  כל תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד יולי 2015 (שפורסם ב-15.08.15), למעט דמי אגודת הסטודנטים.

  בכל שלב שהוא, ניתן להיכנס לכרטסת הכספית ולראות את המצב הכספי של הסטודנט בתחנת המידע באינטרנט.

 • כיצד משלמים את מקדמת שכר הלימוד?

  מקדמה לסמסטר א’ משולמת באמצעות שובר לתשלום בבנק  (לתשלום במזומן או למשיכת כספי הפקדון הצבאי בצירוף טופס “אישור לשחרור כספי הפקדון לחיילים משוחררים”) או באמצעות כרטיס האשראי בתחנת המידע לסטודנט באינטרנט.

  המקדמה לסמסטר ב’ תחוייב בהוראת קבע אלא אם הסטודנט מעוניין לשלם באמצעים אחרים וזאת ע”פ ההנחיות שיופצו לפני מועד החיוב.

 • מהם מועדי החיוב לשכר לימוד?

  מועדי החיוב בהוראת הקבע- בסמסטר א’ שני חיובים- בנובמבר, ובדצמבר. בסמסטר ב’ שלוש חיובים –
  בפברואר (מקדמה) באפריל במאי. המועדים המדויקים מפורסמים בחוברת תקנון שכר לימוד שנשלח אליכם או באתר המכללה.

  מדור שכר לימוד שולח כשבועיים טרם החיוב תזכורת לסטודנטים בהודעה כללית להיערך לחיוב בהתאם.

 • איך אני מעביר למדור שכ"ל טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי או טופס הרשאה לחיוב חשבון?

  יש להעביר את הטופס החתום אל מדור שכ”ל בדואר, לפקס 04-9901837 או לשלשל לתיבת השירות שליד מדור שכ”ל.

 • האם תשלום מלוא שכר הלימוד מראש מקנה הנחה? עד איזה תאריך?

  תשלום מלוא שכר הלימוד מראש (לא כולל תשלום באמצעות כרטיס אשראי) עד 15.09.2015 מקנה הנחה של 2.5% בשכר לימוד היסודי (לא כולל תשלומים אבטחה, רווחה ואגודת הסטודנטים ).

 • האם יש לחדש את הוראת הקבע בכל שנה?

  הוראת הקבע תקפה כל עוד לא מבטלים אותה. אין צורך לחדשה כל שנה.

  עם זאת, מניסיון מעבודתנו עם הבנקים, אם לא נעשה שימוש בהוראת הקבע במשך שנתיים, הבנק מבטל את הוראת הקבע בחשבון. לכן, אם לא שילמתם באמצעות הוראת הקבע במשך שנתיים, רצוי לחדשה.

 • החזר מקדמה בגין ביטול לימודים?

  יש להיכנס לתקנון שכר הלימוד המפרט בדיוק את המועדים להחזר המקדמה.

 • האם ניתן לשלם בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי?

  ניתן, באמצעות תשלומי קרדיט במשרדי מדור שכר לימוד בלבד.

 • האם תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי מקנה הנחה?
 • האם אפשר לשלם במדור שכ"ל?

  ניתן להגיע למדור שכר לימוד, אולם המכללה והמדור מעמידים לרשות הסטודנטים את האמצעים הנוחים והמהירים ביותר לסטודנט כדי לחסוך בזמן.

  – ניתן לשלם בבנקים באמצעות שובר.

  – פריסת תשלומים נוחה וקבועה מראש באמצעות הוראת קבע.

  – באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט או באמצעות טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי  לתשלומי קרדיט (אותו ניתן להוריד באתר , לפקסס  למדור שכר לימוד) או לשלשל בתיבת השירות שבכניסה למדור.

 • מתי מוחזרים דמי ההרשמה בגין יום פתוח ?

  דמי ההרשמה יקוזזו משכר הלימוד בתום הסמסטר הראשון ללימודים.

 • מבקש לקבל קבלה עבור תשלום שביצעתי.

  מרגע ביצוע תשלום באמצעות האינטרנט, מופקת קבלה באופן אוטומטי  עם קליטת הקובץ במערכת הגביה במדור שכר לימוד של המכללה.

  הקבלה מוצגת לרשותכם לצפיה ולהדפסה בתחנת המידע , למעט תשלום בשובר , המהווה קבלת מקור , אם הוא חתום על ידי הבנק במקום המיועד לכך על גבי השובר.

 • איך אני יכול לדעת מהו חוב שכר הלימוד שלי למכללה?

  יש להיכנס לכרטסת הכספית שבתחנת המידע באינטרנט ולראות את מצב החשבון.

 • האם חובה להמציא הרשאה לחיוב חשבון הוראת קבע) למכללה?

  בהחלט כן.

  הוראת הקבע מהווה תנאי לרישום לקורסים ולכך שמערכות המכללה הממוחשבות תהיינה פתוחות בפני הסטודנט.

  יחד עם זאת, אין חובה לשלם את שכ”ל באמצעותה. אם סטודנט אינו מעוניין לשלם באמצעות הוראת הקבע, עליו לשלם לפחות 5 ימי עבודה לפני התאריך האחרון  המפורסם כתאריך הגבייה בהוראת הקבע. סטודנט שישלם באמצעי תשלום אחר, כאמור, לא תופעל הוראת הקבע שלו.

 • כיצד אני מקבל מימון עבור שנה ראשונה ע"פ החוק?

  המימון בגין השנה הראשונה ניתן ישירות ע”י משרד הביטחון לקראת סוף שנת הלימודים. לצורך זה עליך למלא טופס עם תחילת הלימודים ” כתב התחייבות לשנת הלימודים “כתב התחייבות לשנת הלימודים הראשונה” ( נמצא במאגר הכספים באתר המכללה) ולמסור אותו במדור שכר לימוד (עדיף לשלשל לתיבת השרות שמחוץ למדור שכר לימוד ע”מ להימנע מלעמוד בתור) או לשלחו ישירות לקרן לחיילים משוחררים.
  הערה חשובה: המכללה מהווה רק צינור להעברת הטפסים. אין לה כל אחריות לגבי המימון עצמו.

 • האם ניתן לשלם קורסים כמו מבוא לפיזיקה ומבוא למתמטיקה באמצעות הקרן לחיילים משוחררים?

  כן.  ישנה אפשרות לתשלום באמצעות האינטרנט ב”מתעניינים ונרשמים” בלינק המופיע בדף האינטרנט.

 • מהי התקופה להחזר כספים?

  במהלך השנה,  יתרות הנובעות מקבלת מלגות שונות, תוחזרנה תוך 30 ימי עבודה.

  בסוף השנה האקדמית,  קרי לאחר תקופת השינויים של סמסטר הקיץ, יבוצע החזר כספים  ליתרות שנותרו  בכרטסת הכספית תוך 30 ימי עבודה.

  בכל אופן, במהלך השנה, ניתן לפנות למדור בבקשה להחזר, ונשתדל לבצע את ההחזר בהקדם.

ייעוץ לימודים