פרטי בוגרים לרשם המהנדסים

בוגרים/ות יקרים/ות,

בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים באפשרותכם להגיש בקשה לרישוי/רישיון מרשם המהנדסים שבמשרד הכלכלה והתעשייה. רישוי זה משפיע על אפשרויות עיסוקכם.

על מנת לייעל את הטיפול בבקשתכם המכללה תוכל להעביר לרשם המהנדסים פרטים אודות לימודיכם במכללה, כפי שיתבקש על ידי הרשם.

ככל שהנכם מעוניינים/ות כי המידע יועבר לרשם המהנדסים הנכם/ן מתבקשים/ות לאשר העברת הפרטים הנ”ל, וזאת עד ה-14.7.22.

 

סליחה. טופס זה אינו זמין יותר.

ייעוץ לימודים