קרנות המחקר

 1. Israel Science Foundation-ISF http://www.isf.org.il/
 2. Juvenile Diabetes research Foundation International-JDRFhttp://www.jdrf.org/ and http://www.isf.org.il/
 3. Israel Cancer Research Fund-ICRF http://www.icrfonline.org/index.htm
 4. Association for
  International Cancer Research- AICR http://www.aicr.org.uk/research.stm
 5. United States-Israel Bi-national Scientific Foundation-BSFwww.bsf.org.il
 6. German Israel Foundation for Scientific Research and Development- GIF http://www.gif.org.il/index.htm
 7. BMBF- הארגון לשיתוף פעולה ישראל גרמניה http://www.cogeril.de/4.htm
 8. Deutche Forschungsgemeinschaft-DFG-grant http://www.dfg.de/en/index.jsp
 9. The French Scientific office for cooperation in Israel http://fitscience.wordpress.com/
 10. European Commission –CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
 11. ESF- European Science Foundation http://www.esf.org/
 12. USAID Middle east : Middle East Regional Cooperation- MERC program http://www.usaid.gov/our_work/merc/program_description.html
 13. משרד הבריאות-לשכת המדען הראשי
  http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=14&catid=45&pageid=873
 14. משרד המדע והטכנולוגיה http://www.most.gov.il/
 15. הקרן לבריאות וסביבה http://www.ehf.org.il/home.asp
 16. המועצה להשכלה גבוהה http://www.che.org.il/
 17. המנהלת הישראלית לתוכניות המסגרת למו”פ של האיחוד האירופי ISERD http://www.iserd.org.il/
 18. מכון מופ”ת – רשות המחקר הבין מכללתית http://www.mofet.macam.ac.il/rashut/Pages/default.aspx
 19. AICR- Association for international cancer research- http://www.aicr.org/
 20. AXA research fund- http://www.axa-research.org/
 21. האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך- The Israel Foundations Trustees (I.F.T) – http://www.trdf.co.il/fundinfo.php?id=634
 22. ENPI-CBCMED: Cross Border Cooperation in the Mediterranean-  http://www.enpicbcmed.eu/
 23. http://www.cancer.org.il/– האגודה למלחמה בסרטן
 24. המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות  http://www.israelhpr.org.il/
 25. Swiss National Science Foundation  http://www.snf.ch/en/Pages/default.aspx
 26. TheNational Inssistue for Psychobiology in Israel  Israel http://www.psychobiology.org.il/index.php
 27. FQXi – Foundational Questions Institute http://fqxi.org/home
 28. IIAS – The Israel Institute for Advanced Studies  http://www.as.huji.ac.il/
 29. BIRAX – Britain Israel Research and Academic Exchange Partnership https://www.britishcouncil.org.il/en/birax2015

ייעוץ לימודים