מניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית. על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות ואלו הן:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו:
 • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן, ואולם במקרים שסויגו לעיל אין צורך להראות אי הסכמה.

  מרצה, עובד מנהל, ו/או סטודנט/ית הטוען/ת שהוטרד/ה מינית ת/יפנה לנציבה אשר תטפל בתלונה בהתאם להוראות התקנון.

 • ניצול של יחסי מרות בעבודה.
 • ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול יחסי מורה-תלמיד.
 • התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.
 • דקנט הסטודנטים ערוך לסייע לכל פונה בנושא, ובמסגרתו פועלת נציבת תלונות לענייני הטרדה מינית, להלן פרטיה ודרכי התקשרות איתה:

  גב’ נירית ברקוביץ
  טלפון: 04-9086416
  נייד: 052-4730369
  החדר הצמוד לאולם הספורט
  דוא”ל: niritb@braude.ac.il

  נציבת ההטרדה המינית מוסמכת לנקוט בצעדים שיגנו על המתלוננים.
  הנוהל המלא למניעת הטרדה מינית נמצא להלן ועל לוחות המודעות ברחבי הקמפוס.

  ממונות נוספות אליהן ניתן לפנות בנושא הטרדה מינית:

ד”ר דפנה כנעני, נייד 052-3491788, מייל: dknani@braude.ac.il

 

קישור לנוהל המלא: עברית, אנגלית, ערבית

 

 

ייעוץ לימודים