מניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית. על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות ואלו הן:

 • סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 • מעשה מגונה.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן. ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו:
 • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן, ואולם במקרים שסויגו לעיל אין צורך להראות אי הסכמה.

  מרצה, עובד מנהל, ו/או סטודנט/ית הטוען/ת שהוטרד/ה מינית ת/יפנה לנציבה אשר תטפל בתלונה בהתאם להוראות התקנון.

 • ניצול של יחסי מרות בעבודה.
 • ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול יחסי מורה-תלמיד.
 • התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.
 • המכללה ערוכה לסייע לכל פונה  בנושא, ובמסגרתה פועלות שתי נציבות תלונות לענייני הטרדה מינית, להלן פרטיהן ודרכי התקשרות עימן:

  מיטל מילר, 052-2349676, 04-9901753, בנין M חדר 204ב’

  ד”ר שרי שינולד, 052-3742611, 04-9901862, בנין M חדר 208

קישור לנוהל המלא: עברית, אנגלית, ערבית

 

 

ייעוץ לימודים