המחלקה להנדסת תוכנה

סגל המחלקה

תיאור התוכנית

הנדסת תוכנה היא מקצוע דינמי, חדשני, יצירתי ושאפתני הנדרש כמעט בכל תחומי הפעילות של החיים המודרניים. התחום מספק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים המותאמים לצורך הגובר בפתרונות תוכנה מוצלחים בתעשיית התוכנה במציאות בה מורכבות המערכות הממוחשבות גדלה והדרישות משתנות במהירות.

תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה מקנה רקע כללי תיאורטי וטכנולוגי במדעי המחשב וכן ידע והתנסות עם שיטות וכלים של הנדסת תוכנה ואופן השימוש בהם לצורך פיתוח מוצלח של מערכות תוכנה. התוכנית כוללת רקע מדעי-אלגוריתמי כללי במתמטיקה, פיזיקה ומדעי המחשב, קורסי בסיס בהנדסה ובטכנולוגיה, קורסי בחירה בתחומים מגוונים ופרויקט גמר.

מטרת התוכנית להנדסת תוכנה היא להכשיר מהנדסים מיומנים לתעשייה עתירת הידע ולענף ההייטק בישראל ובעולם וכן להכשיר בוגרים בעלי חשיבה אנליטית ויכולת ניתוח מערכתי בעלי יכולת לתכנן, לעצב, להקים ולתפעל מערכות תוכנה מורכבות בתחומים מגוונים רבים כגון מערכות תקשורת, מערכות בנקאיות מערכות רפואיות, תעופה, אנרגיה, ועוד. כמו כן מאפשרת התוכנית לבוגריה המשך לימודים לתארים אקדמאיים גבוהים. משך הלימודים בתוכנית הוא ארבע שנים והיא כוללת שלושה שלבים:

 • השלב הראשון הוא שלב ביסוס התשתית המדעית והאלגוריתמית הנחוצה למהנדסים: לימודי ליבה במתמטיקה, פיזיקה, ומדעי המחשב
 • השלב השני כולל את מקצועות ההנדסה והטכנולוגיה: הסטודנט רוכש ידע בסיסי במגוון טכנולוגיות וגישות הנדסיות לפיתוח מערכות תכנה
 • בשלב השלישי מעמיק הסטודנט את הידע בנושאים שונים בתחומים של: מדעים, אלגוריתמים, עיבוד אותות ורשתות תקשורת, הנדסת תוכנה, סמינרים ומעבדות ומבצע פרויקט מסכם שנתי

הערות:

 • רישום חוזר לקורסים – סעיף 4.8 בנוהל האקדמי המתייחס לרישום חוזר לקורסים תקף גם במחלקה להנדסת תוכנה למעט רישום חוזר (שלא עקב כישלון) לקורס חובה של התוכנית, אשר יתאפשר עד 3 סמסטרים אחרי קבלת ציון עובר בקורס. בקורסי מתמטיקה: אלגברה 1 מח, חדו”א, משוואות דיפרנציאליות, ניתן לשפר ציון במשך כל התואר.
 • מעבר מתוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה לתוכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע: סטודנט המבקש לעבור לתוכנית הלימודים בהנדסת מערכות מידע מהתוכנית להנדסת תוכנה, יגיש בקשה בכתב לראש המחלקה. אם בקשתו אושרה, המחלקה תטפל בפרוצדורה המנהלית. טרם הגשת הבקשה על הסטודנט לוודא כי הוא עומד בתנאים הבאים:
  • הגשת בקשה למעבר לתוכנית להנדסת מערכות מידע – רק אחרי 2 סמסטרים
  • צבירת של מינימום 32 נקודות זכות לאחר 2 סמסטרים
  • מצב אקדמי תקין
  • ממוצע 80 ומעלה
 • קורסים בשפה האנגלית – החל משנת הלימודים תשפ”ב, הסטודנטים מחויבים ללמוד 2 קורסים בשפה האנגלית, כאשר אחד מהם לפחות יהיה קורס תוכן

קישור לאתר המחלקה

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים, ט.ל.ח (טעות לעולם חוזרת)

תוכנית לימודים להנדסת תוכנה - רפורמה 2020

לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור לפחות 160 נקודות זכות, מהן 6 נ”ז בלימודים כלליים, 1 נ”ז עבור הקורס “מיומנויות יסוד הנדסיות” שחובה ללמוד בשנה הראשונה. בנוסף יש לקחת קורס בספורט במהלך הלימודים בהיקף של 1.0 נ”ז.
שימו לב – בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית התשע”ח 2018, הוחלט לאפשר לסטודנטים להמיר 2 נ”ז בגין פעילות חברתית ו/או שירות מילואים במקום קורס כללי או קורס בחירה מחלקתי. (יש לבדוק זכאות באתר המכללה, נהלי דקנאט ב”נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית”). באחריות הסטודנט לוודא, לפני תחילת הפעילות, כי לא השלים עדיין את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים. (לא ניתן להמיר קורס בחירה מאשכול סמינרים).

מקרא לקיצורים שבטבלאות
ה – שעות הרצאה, ת – שעות תרגול, מ – שעות מעבדה, פ – פרויקט, נ”ז – נקודות זכות, ק”צ – קורס צמוד

קישור לתוכנית לימודים להנדסת תוכנה – רביזיה 2016

 

לימודי חובה

 • סמסטר 1

  דוגמא לסמסטר עם טבלה

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4

  ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119

  ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119

  ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119

  ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119

  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11102 אלגברה 1 מח          
  61740 מערכות ספרתיות 4 2 5.0  
  61741 מבוא למדעי המחשב 4 2 5.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 2

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 3

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 4

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 5

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 6

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 7

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).
 • סמסטר 8

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  
  1. חובה ללמוד את שרשרת קורסי המבוא באנגלית בהתאם לציון בפרק המבוא בפסיכומטרי. קורסים אלה ניתנים בתשלום נוסף.
  2. ניתן פטור למי שלמד פיזיקה ברמת 5 יחידות לימוד וקיבל ציון 75 ומעלה או שעבר קורס הכנה במכינת קדם-הנדסה במכללה.
  3. סטודנטים המבצעים מבחן פסיכומטרי לא בעברית, או מי שפטורים ממבחן פסיכומטרי והם בוגרי מוסד לימודים בישראל (תיכון ומעלה) ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעבור מבחן יע”ל. סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל. מי שיקבל ציון 90 – 119 בבחינה, יתקבל ללימודים על תנאי. הסטודנט יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב בלבד (לפרטים נוספים ראה פרק 1 בשנתון).

קורסי בחירה ואשכולות

בנוסף לקורסי החובה, יש לבחור קורסי בחירה בהיקף הדרוש להשלמת 160.0 נקודות זכות לפחות. כל סטודנט חייב לקחת קורס אחד מכל אשכול ובמידה וחסרות נקודות זכות להשלמת 160.0 נקודות זכות יש לקחת קורס נוסף מאחד מהאשכולות.
לתשומת ליבכם – חלק מקורסי הבחירה עשויים להינתן מעת לעת בשפה האנגלית בהתאם לשיקול דעתה של המחלקה, הודעה תפורסם לכלל הסטודנטים מבעוד מועד ולפני הרישום לקורסים.

 • אשכול מדעים

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

 • אשכול עיבוד אותות ורשתות תקשורת

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

 • אשכול אלגוריתמים

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

 • אשכול סמינרים* (כל הקורסים באשכול זה יינתנו בשפה האנגלית)

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

 • אשכול הנדסת תוכנה

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

 • אשכול מעבדות

   

  מספר הקורס שם הקורס ה ת מ נקודות זכות תנאי קדם והערות
  11063 אנגלית בסיסי¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 85-99
  11064 אנגלית מתקדמים א’¹ 4 ציון פסיכומטרי באנגלית 100-119
  11179 מבוא לפיזיקה אקדמית² 4 2  
  11351 אוריינות בעברית 3 3 ציון במבחן יע”ל 90-119
  251961 מיומנויות יסוד הנדסיות 2 1.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
  11004 חדו”א 1מ 4 2 5.0  
    קורס כללי 1 2 4.0  
    ספורט 2 4.0  
  סך הכל (ללא אנגלית, מבוא לפיזיקה ואוריינות) 13 9 2 19.5  

   

לימודי תואר ראשון בהנדסה להנדסאים מדופלמים

הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודים ילמדו את תכנית הלימודים הרגילה ויוכלו לקבל פטורים מקורסים המפורטים להלן:

 1. שניים מתוך שלושה קורסי לימודים כללים (2.0×2 נ”ז) ( הסטודנט חייב ללמוד בנוסף עוד קורס כללי אחד בהיקף של 2 נ”ז).
 2. קורס ספורט (1 נ”ז) .
 3. קורס “מיומנויות יסוד הנדסיות” סימול קורס 251961 (1 נ”ז) .

תישקל אפשרות לבדיקת זכאות לפטורים בקורסים בתוכנית שאינם קורסי מבוא/ליבה/יסוד תחת הצגת סילבוסים מתאימים ובכפוף לאישור ועדת הוראה של המחלקה.
הזכאות לפטור מותנית בציון 80 ומעלה ובתנאי מינימום של שעות בקורס/ים המקביל/ים בלימודי הנדסאים עבור כל אחד מהקורסים כמפורט לעיל.

התנאים לקבלת פטור:

 1. יכול להגיש בקשה לפטור מקורסים רק הנדסאי מדופלם, דהיינו שיש ברשותו גיליון ציונים ונספח מלווה דיפלומה עם ממוצע משוקלל 80 ומעלה.
 2. את הבקשה יש לשלוח במייל למזכירת המחלקה רק לאחר הודעת קבלה מהמכללה ולאחר תשלום מקדמה במדור שכר לימוד.
 3. הבקשות יועברו ע”י מזכירת המחלקה ליועץ אקדמי לבדיקת הזכאות ומתן הפטור.
 4. על מנת לראות את הפטורים שאושרו יש להדפיס גיליון ציונים מתחנת המידע החל מהשבוע הראשון לסמסטר.
 5. הפטור הינו פטור על תנאי עד לצבירה של 80 נ”ז.
 6. לאחר צבירת 80 נ”ז הסטודנט יהיה רשאי להגיש בקשה למזכירת המחלקה להפיכת הפטור על תנאי לפטור מלא.
 • סיווג הנדסאים לקורסים באנגלית ייעשה באמצעות בחינת אמיר”ם שתתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.
 • יתכנו שינויים במתן הפטורים בכפוף לשינויים שיחולו בתוכנית הלימודי

שימו לב – בעקבות החלטת המל”ג מיום 22.12.20, הורתה המל”ג למוסדות להשכלה גבוהה כי ככלל לא יינתנו פטורים ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות (על בסיס לימודים לא אקדמיים) הנלמדים בתוכנית האקדמית.

 

ייעוץ לימודים