הצהרה בדבר מינוי לסגל עמית – שנת הלימודים תשפ”ד

על פי הנתונים שבידנו ובהתאם להסכם הקיבוצי עם ארגון הסגל הזוטר, הינך עומד/ת בתנאים ראשוניים להמשך בדיקת זכאותך להתמנות כסגל עמית לשנת הלימודים הבאה – תשפ”ד.

אם רצונך בכך, ובכדי לוודא שהינך עומד/ת בתנאים נוספים הנדרשים על פי ההסכם, אנא מלא/י את ההצהרה מטה עד ליום 3.8.2023.

על פי ההסכם הקיבוצי ניתן גם להצהיר שאינך מעוניין/ת להיות סגל עמית. ככל שתסמן סעיף זה אין צורך במילוי שאר הסעיפים, ויש לעבור לסוף ההצהרה ולחתום (סעיף 6).