הצהרה בדבר מינוי לסגל עמית – שנת הלימודים תשפ”ב

הצהרה בדבר מינוי לסגל עמית - שנת הלימודים תשפ"ב

על פי הנתונים שבידנו ובהתאם להסכם הקיבוצי עם ארגון סגל זוטר, הינך עומד/ת בתנאים ראשוניים להמשך בדיקת זכאותך להתמנות כסגל עמית לשנת הלימודים הבאה – תשפ”ב.

אם רצונך בכך, ובכדי לוודא שהינך עומד/ת בתנאים נוספים הנדרשים ע”פ ההסכם,אנא מלא/י את ההצהרה מטה עד ליום שבת 8.5.2021.

 

סליחה. טופס זה אינו זמין יותר.

ייעוץ לימודים