הצהרה בדבר מינוי לסגל עמית – שנת הלימודים תשפ”ג

הצהרה בדבר מינוי לסגל עמית - שנת הלימודים תשפ"ג

על פי הנתונים שבידנו ובהתאם להסכם הקיבוצי עם ארגון סגל זוטר, הינך עומד/ת בתנאים ראשוניים להמשך בדיקת זכאותך להתמנות כסגל עמית לשנת הלימודים הבאה – תשפ”ג.

אם רצונך בכך, ובכדי לוודא שהינך עומד/ת בתנאים נוספים הנדרשים על פי ההסכם,אנא מלא/י את ההצהרה מטה עד ליום שלישי 31.7.2022.

 

סליחה. טופס זה אינו זמין יותר.