כללי רישום ביבליוגרפי

כללים אלו קובעים מהם הפרטים שיש לספק על מקור המידע. קיימים סגנונות ציטוט שונים לפי תחומי ידע. סגנונות הציטוט מפרטים כיצד יש לציין מקורות מסוגים שונים בגוף העבודה וברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה.

סוגי כללי ציטוט:

1.כללי הציטוט של IEEE Citation Reference משמשים בעיקר עבור תחומי הידע אלקטרוניקה, הנדסה, תקשורת, מדעי המחשב ודוחות טכנולוגיית המידע.

2.כללי הציטוט בסגנון APA (האיגוד הפסיכולוגי האמריקאי) :

מדריך לרישום ביבליוגרפי , מאת המכללה האקדמית בית ברל.

מדריך לרישום ביבליוגרפי , מאת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.

ייעוץ לימודים