אשכולות הדלייה

Primo – מערכת חיפוש כוללת

מערכת פרימו מבצעת חיפושים באשכולות של מקורות.

רוב המקורות הנמצאים בשימוש במכללה משמשים את מערכת פרימו לדליית המידע, ואך ורק מעטים אינם משולבים בה.

הרשימה הבאה מפרטת את הרכב האשכולות, ובהמשך לה הוספנו את רשימת המקורות שלא שולבו כדי לאפשר את השימוש בהם באופן ישיר.

המערכת מאפשרת גם דליית מידע בקטלוג הספריה בנפרד, כחלופה לקטלוג “אלף” הקיים היום, על כל שירותי הקוראים.

היקף הדלייה:

 • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

  IEEE Xplore
  ACM Digital Library
  Inspec Archive (Ei Village 2)
  Compendex (Ei Village 2)
  SpringerLink (MetaPress)
  ScienceDirect – Journals (Elsevier)
  Wiley InterScience – Journals
  Taylor and Francis

 • הנדסת ביוטכנולוגיה

  informaworld (Taylor and Francis)
  Mary Ann Liebert Online Index
  ScienceDirect – Journals- V.4 (Elsevier)
  Wiley InterScience – Journals
  AGRICOLA Articles (NAL)
  BioMed Central Journals
  PubMed Index
  SpringerLink (MetaPress) Index
  Encyclopedia Of Polymer Science and Technology (Wiley) Encyclopedia

 • הנדסת מכונות

  ASME technical journals
  SpringerLink (MetaPress)
  ScienceDirect – Journals (Elsevier)
  Wiley InterScience – Journals
  Taylor and Francis

 • הנדסת תכנה

  ACM Digital Library
  SpringerLink (MetaPress)
  ScienceDirect – Journals (Elsevier)
  Wiley InterScience – Journals
  Taylor and Francis

 • הנדסת תעשייה וניהול

  Emerald Journals (Emerald)
  ABI/INFORM Archive Complete (ProQuest)
  ABI/INFORM Global (ProQuest)
  ABI/INFORM Trade & Industry (PQ)
  Business Source Premier(EBSCO)
  Business Dateline (ProQuest)
  Academic Search Premier(EBSCO)
  Academic Research Library (PQ)
  Compendex (Ei Village 2)
  Inspec Archive (Ei Village 2)

 • לימודי הוראה

  ABI/INFORM Archive Complete (ProQuest) Index
  ABI/INFORM Global (ProQuest) Index
  Academic Research Library (PQ) Index
  Academic Search Premier(EBSCO) Index
  ERIC (EBSCO) Index
  IHP – Index of Hebrew Periodicals
  Research Library (ProQuest) Index
  SpringerLink (MetaPress)
  ScienceDirect – Journals (Elsevier)

 • כימיה

  ACS Journals Search
  Royal Society of Chemistry
  ScienceDirect – Journals (Elsevier)
  SpringerLink (MetaPress) Index
  Taylor and Francis (MetaPress)
  Wiley InterScience – Journals

 • פיסיקה

  SpringerLink (MetaPress)
  Wiley InterScience – Journals
  American Physical Society (APS)
  IOP Journals Z39 (IOP)
  SPIE Digital library

 • מתמטיקה

  ScienceDirect – Journals (Elsevier)
  SpringerLink (MetaPress)
  Taylor and Francis (MetaPress)
  Wiley InterScience – Journals
  MathSciNet (AMS)

 • טכנולוגיה ומדעים - בין תחומי

  Compendex (Ei Village 2)
  Inspec Archive (Ei Village 2)
  SpringerLink (MetaPress)
  Wiley InterScience – Journals
  Taylor and Francis
  Web of Science (ISI)
  SPIE Digital library

 • בין תחומי - כללי

  Global Books in Print (Bowker)
  NetLibrary (OCLC) Library
  Directory of Open Access Journals
  Web of Science (ISI)

 • בין תחומי - מדעי הרוח והחברה

  ABI/INFORM Archive Complete (ProQuest)
  ABI/INFORM Global (ProQuest)
  ABI/INFORM Trade & Industry (PQ)
  Business Source Premier(EBSCO)
  Business Dateline (ProQuest)
  Academic Search Premier(EBSCO)
  Academic Research Library (PQ)
  IHP – Index of Hebrew Periodicals.

 • המאגרים שלא נכללו

  D&B – Dun and Bradstreet – Only from within the Campus. Ask the librarians for credentials.

  Encyclopedia of biomaterials and Biomediacal Engineering

  HighWire Press – Free resource

  KOTAR – The Center for Educational Technology – Israel

  LivRe! – Free resource

  OSTI – Free resource

  Public Library of Science – Free resource

  Scifinder Scholar – Should open only if your station is within the Campus and configured properly. Ask the librarians for help if needed.

  Takdin

  World Scientific

ייעוץ לימודים