עמוד התנסות

התנסות 1

כשלחדגךכלחשלךחכלךש

גכשדגכשדגכדג

בדיקה 2

בדיקה 2

כשגדכדשגכדגשש

 

כעדכגעדגכעדכגדע

ייעוץ לימודים