טסטים לשילוב מודול לינקים

בדיקה שאכן ניתן להוסיף את המודול באמצע עמוד או בראש עמוד

ולאח”כ בעמוד אירוע

 

בדיקת עדכון טבלה 2

אחת שתיים שלוש ארבע
אחת שתיים שלוש ארבע
אחת שתיים שלוש ארבע

בדיקת עדכון טבלה

מירב1 מירב2 מירב3
מירב1 מירב2 מירב3
מירב1 מירב2 מירב3

טסט מודול תוכן ותמונה + קישור לאקורדיון ספציפי

1192 על 250 פיקסלים

970 על 330 פיקסלים

 

טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט טבלה 28.11.22

טסט טסט טסט
תא 1 תא 2 תא 3
תא 1 תא 2 תא 3

ייעוץ לימודים