טסטים לשילוב מודול לינקים

בדיקה שאכן ניתן להוסיף את המודול באמצע עמוד או בראש עמוד

ולאח”כ בעמוד אירוע

 

בדיקת עדכון טבלה 2

אחת שתיים שלוש ארבע
אחת שתיים שלוש ארבע
אחת שתיים שלוש ארבע

בדיקת עדכון טבלה

מירב1 מירב2 מירב3
מירב1 מירב2 מירב3
מירב1 מירב2 מירב3

טסט מודול תוכן ותמונה + קישור לאקורדיון ספציפי

1192 על 250 פיקסלים

970 על 330 פיקסלים

 

טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2 טסט מודול תוכן ותמונה 2

ייעוץ לימודים