.M.Sc בביוטכנולוגיה
ההרשמה בעיצומה

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden
נא להמתין הפרטים נשלחים..

.M.Sc בביוטכנולוגיה:
פיתוח מוצרים ביוטכנולוגיים
מחקר וניהול ניסויים קליניים

התקשרו אלינו 9099*

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden

תוכניות לימוד

תואר
שני

ביוטכנולוגיה (.M.Sc)ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה היא תחום דינאמי ומשתנה, המצריך התעדכנות וריענון ידע בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לאנשים העובדים בתחום ובמקצועות משיקים, ידע עדכני וכלים מתקדמים בשני נושאים מרכזיים: מחקר וניסויים קליניים ופיתוח מוצרים בתעשייה.

יצירת קשר
course down arrow1
הנדסת מכונות (.M.Sc)הנדסת מכונות (.M.Sc)

הנדסת מכונות (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע בהנדסת מכונות. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך שהיא מתמקדת בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת, ובכך היא עונה לצורך שבא מליבת התעשייה ומאפשרת לבוגריה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי.

יצירת קשר
course down arrow1
הנדסת מערכות (.M.Sc)הנדסת מערכות (.M.Sc)

הנדסת מערכות (.M.Sc)

דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית, המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות, וזאת בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות.

יצירת קשר
course down arrow1
הנדסת תוכנה (.M.Sc)הנדסת תוכנה (.M.Sc)

הנדסת תוכנה (.M.Sc)

תוכנית המכשירה מהנדסי תוכנה לשמש מנהיגים טכנולוגיים ומנהלי פרויקטים של פיתוח תוכנה. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להשלמת פרויקטים מורכבים באיכות הנדרשת ובמסגרת זמן ותקציב נתונים. בנוסף, התוכנית מקנה את היכולת להעריך את הכדאיות שבאימוץ שיטות וכלים הנדסיים שיופיעו בעתיד.

יצירת קשר
course arrow left1
הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעניק לבוגריה ידע וכלים לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. בנוסף מקנה התוכנית מיומנויות בפיתוח מודלים, בניתוח אירועים, בסקירת מאמרים מדעיים ובניתוח נתוני שדה. פרויקט הגמר שמבוצע בשנה השנייה מתכלל את הידע והכלים בפתרון בעיה מורכבת מהארגון בו עובד הסטודנט.

יצירת קשר
course arrow left1

תוכניות
נוספות

תעודה הוראה למהנדסיםתעודה הוראה למהנדסים

לימודי הוראה למהנדסים

תעודת הוראה בהנדסה או במתמטיקה או תעודת הוראה משולבת: בהנדסה ובמתמטיקה לימודי הרחבת הסמכה להוראה במתמטיקה תכנית התמחות בהוראה (סטאז’)

יצירת קשר
course down arrow2

.M.Sc בביוטכנולוגיה בבראודה

התעשייה הביוטכנולוגית מגוונת ועוסקת בספקטרום רחב של תחומים כולל פיתוח וייצור תרופות, חיסונים, מבחנים דיאגנוסטיים, בשיפור איכות המזון, באיכות הסביבה ועוד. מדובר בתעשייה דינאמית שמתאפיינת בתהליך מורכב של פיתוח מוצרים ובדרישות רגולטוריות קפדניות. מטרת התוכנית היא להקנות ידע עדכני בתחום הביוטכנולוגיה לאנשי מקצוע מהתחום ומתחומים משיקים, להקנות כלי עבודה והבנה בשני נושאים מרכזיים:

פיתוח מוצרים בתעשייה הביוטכנולוגית – בתעשייה הביוטכנולוגית בארץ מורגש חוסר במנהלים בדרגי הביניים, שאינו מאפשר מימוש מלא של פוטנציאל הידע המדעי ותרגומו למוצרים מסחריים.
הלימודים בתוכנית מקנים ללומדים כלי ניהול, התנהלות ארגונית ועבודה הייחודיים לתעשייה הביוטכנולוגית, שמאפשרים ראייה מפעלית אינטגרטיבית של כלל הגורמים המעורבים בפיתוח המוצר וייצורו.
מחקר וניהול ניסויים קליניים –ישראל מהווה אתר מאושר ומועדף לביצוע ניסויים קליניים, ופועלות בה חברות רבות המפתחות מוצרים חדשים. התוכנית לתואר שני בביוטכנולוגיה היא ייחודית בארץ בכך שהיא מעניקה התמחות אקדמית בתחום. הלימודים תורמים הן להרחבת הבסיס המדעי והן
לרכישת ידע מעשי הדרוש לניהול ניסויים קליניים. התוכנית מאפשרת לבוגריה להשתלב בבניית
מערך המחקר הקליני בחברות הניטור והליווי של התעשייה הביוטכנולוגית או בחברות הביוטכנולוגיה
עצמן.

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במדעי החיים, בהנדסת ביוטכנולוגיה או בתחומים קרובים. התוכנית
מכוונת לאנשים שעובדים בתעשייה, בחברות או בעבודות אחרות הקשורות לתחום הביוטכנולוגיה.
מתכונת הלימודים מיועדת לאפשר לסטודנטים ללמוד במקביל לעבודתם.
הלימודים יתקיימו פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים ובימי שישי במשך ארבעה סמסטרים, שילוב לימודים
פרונטליים עם לימודים מרחוק בחלק מהקורסים, בנוסף יתקיימו סדנאות מרוכזות בסמסטר הקיץ.

article read more arrow

למידע ולייעוץ אישי:

אני מסכימ/ה בזאת לקבלת מידע ועדכונים מבראודה

  • Hidden
  • Hidden
נא להמתין הפרטים נשלחים..