.M.Sc בהנדסת תעשייה וניהול

ההרשמה בעיצומה

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

נא להמתין הפרטים נשלחים..
קורסים מתקדמים:
תפעול גלובלי
ייצור ושירות
ניהול מתקדם
registration scroll 9099*

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

תוכניות לימוד

תואר
שני
איקון דמות ניהולית עם גלגל שינייםאיקון דמות ניהולית עם גלגל שיניים

הנדסת תעשייה וניהול (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעניק לבוגריה ידע וכלים לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. בנוסף מקנה התוכנית מיומנויות בפיתוח מודלים, בניתוח אירועים, בסקירת מאמרים מדעיים ובניתוח נתוני שדה. פרויקט הגמר שמבוצע בשנה השנייה מתכלל את הידע והכלים בפתרון בעיה מורכבת מהארגון בו עובד הסטודנט.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון תרופהאיקון תרופה

ביוטכנולוגיה (.M.Sc)

ביוטכנולוגיה היא תחום דינאמי ומשתנה, המצריך התעדכנות וריענון ידע בנושאים שבחזית המדע והטכנולוגיה. מטרת התוכנית היא להקנות לאנשים העובדים בתחום ובמקצועות משיקים, ידע עדכני וכלים מתקדמים בשני נושאים מרכזיים: מחקר וניסויים קליניים ופיתוח מוצרים בתעשייה.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון רובוט עם לוח מכווניםאיקון רובוט עם לוח מכוונים

הנדסת מכונות (.M.Sc)

מטרת התוכנית להעמיק ולהרחיב את תחומי הידע בהנדסת מכונות. התוכנית מעבה את הרקע האנליטי-הנדסי של הסטודנטים, תוך שהיא מתמקדת בתחומים של תהליכי ייצור, מכניקת מוצקים וחומרים – תחומים שנמצאים במגמה של התפתחות כלל עולמית מואצת, ובכך היא עונה לצורך שבא מליבת התעשייה ומאפשרת לבוגריה להשתלב בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי.

יצירת קשר
course down arrow1
איקון חללית בתעופהאיקון חללית בתעופה

הנדסת מערכות (.M.Sc)

דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית, המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מטרת התוכנית היא להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות, וזאת בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות.

יצירת קשר
course arrow left1
איקון נורה עם שפת תכנותאיקון נורה עם שפת תכנות

הנדסת תוכנה (.M.Sc)

תוכנית המכשירה מהנדסי תוכנה לשמש מנהיגים טכנולוגיים ומנהלי פרויקטים של פיתוח תוכנה. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להשלמת פרויקטים מורכבים באיכות הנדרשת ובמסגרת זמן ותקציב נתונים. בנוסף, התוכנית מקנה את היכולת להעריך את הכדאיות שבאימוץ שיטות וכלים הנדסיים שיופיעו בעתיד.

יצירת קשר
course arrow left1
תוכניות
נוספות
איקון מורה ותלמידיםאיקון מורה ותלמידים

לימודי הוראה למהנדסים

תעודת הוראה בהנדסה או במתמטיקה או תעודת הוראה משולבת: בהנדסה ובמתמטיקה לימודי הרחבת הסמכה להוראה במתמטיקה תכנית התמחות בהוראה (סטאז’)

יצירת קשר
course down arrow2
מחברת ועצים - אילוסטרציית חשיבה באנר עיצובי - אילוסטרציית חשובה

.M.Sc בהנדסת תעשייה וניהול בבראודה - תואר שני יישומי

תוכנית הלימודים משלבת גישה מתקדמת למידול הנדסי עם גישה מעשית לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות.

התוכנית מעניקה לסטודנטים הזדמנויות לפתח יכולות, מיומנויות וכישורים חדשים.

מגוון הקורסים רחב ומכסה נושאים כגון ניהול שרשרת אספקה גלובלי, ייצור ושירות במערכות מורכבות וגישות לניהול מתקדם, מימון וניתוח השקעות, למידת מכונה ועוד.

מטרת התוכנית להעניק ידע וכלים הנדסיים להבנת התהליך העסקי, מיפויו ושיפורו על ידי שימוש במתודולוגיות ליישום ידע אקדמי מתקדם בארגון, ולהקנות מיומנויות בפיתוח מודלים מורכבים, בניתוח אירועים, בסקירת מאמרים מדעיים ובניתוח נתוני שדה.

התוכנית פתוחה בפני מהנדסים בעלי ניסיון בתעשייה ובשירותים ולבוגרי תארים מדעיים, אך נדרשות השלמות.

עבודת הגמר בשנת הלימודים השנייה, תעסוק בפתרון בעיה מורכבת בארגון בו הסטודנטים עובדים ומהווה הזדמנות לבצע אינטגרציה של הכלים, הידע והניסיון שהסטודנט צבר על מנת לפתור בעיה הנדסית/ ניהולית. עבודת הגמר תהיה בעלת גישה מדעית אך יישומית במהותה ועשויה לכלול מרכיבים עיוניים, חישוביים ו/או ניסויים.

משך הלימודים בתוכנית הוא שנתיים. הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע – כאשר יום שישי מתקיים בלמידה היברידית.

מלגה למתחילים בשנה”ל תשפ”ד  – 50% משכ”ל בשנה הראשונה*

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

נא להמתין הפרטים נשלחים..
X

למידע ולתאום פגישת ייעוץ:

?? ?????? ?????? ??????..