תואר .B.Sc במתמטיקה שימושית

 • פרוייקט גמר
  המטרה לבצע פרויקט הנדסי יישומי, תוך שימוש בתיאוריות ובכלים מתקדמים ברמה אקדמית גבוהה, באחד או יותר מתחומי הנדסת תעשייה וניהול. הפרויקט יתבצע בארגון קיים ויתבסס על נתוני מחקר אמיתיים. ניתן לבצע את הפרויקט בזוגות בלבד ומשכו יהיה סמסטר אחד.את הפרויקט ינחה מרצה מהמחלקה.
  פירוט נוסף יקבלו הסטודנטים הנרשמים לקורס בתחילת הסמסטר שבו יירשמו לקורס.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות  לרכז הפרויקט:
   מר אילן הפטר – ihefter@braude.ac.il
 • התמחות בתעשייה
  התמחות מונחית בעבודה מעשית במפעל תעשייתי או בארגון שרות או במכון מחקר בהיקף של כ 900 שעות עבודה הנפרשות על יותר מסמסטר אחד (חמישה חודשים לפחות).
  ניתן לעשות את ההתנסות במהלך קיץ וסמסטר לימודים או במהלך שני סמסטרים רגילים.
  ההנחיה נעשית על ידי מנחה מסגל ההוראה של המחלקה (מנחה המכללה) ומנחה מתאים ממקום העבודה (מנחה הארגון).
  לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז ההתמחות :
  מר אבי שרייבר –   avish1@braude.ac.i
 • עמוס

  בדיקה

ייעוץ לימודים

 • Hidden