תואר ראשון .B.Sc במתמטיקה שימושית

אודות התוכנית

תוכנית תלת שנתית ללימודי תואר ראשון “בוגר במדעים” (.B.Sc) במתמטיקה שימושית. התוכנית מקנה ידע מתמטי נרחב ומתמקדת בפתרונן של בעיות באמצעות מודלים מתמטיים. לצד הקורסים המתמטיים, נלמדים קורסים במדעי המחשב, אלקטרוניקה וכלכלה. לבוגרי המסלול יש מגוון אפשרויות תעסוקה בתחומי המחקר והפיתוח, הן באוניברסיטאות בתארים מתקדמים והן בתעשייה.  ישנן אפשרויות לשילוב לימודי מתמטיקה עם לימודי הנדסה בחשמל ואלקטרוניקה, בתוכנה, במערכות מידע ובתעשייה וניהול.

תוכניות לימוד

מידע לסטודנט

4

פרויקט מסכם

הנחיות לפרויקט

הרשמה לפרויקט

עבודות סטודנטים

ייעוץ לימודים