תואר .B.Sc במתמטיקה שימושית

אודות התכנית

תכנית תלת שנתית ללימודי תואר ראשון “בוגר במדעים” (.B.Sc) במתמטיקה שימושית. התכנית מקנה ידע מתמטי נרחב ומתמקדת בפתרונן של בעיות באמצעות מודלים מתמטיים. לצד הקורסים המתמטיים, נלמדים קורסים במדעי המחשב, אלקטרוניקה וכלכלה. לבוגרי המסלול יש מגוון אפשרויות תעסוקה בתחומי המחקר והפיתוח, הן באוניברסיטאות בתארים מתקדמים והן בתעשייה.  ישנן אפשרויות לשילוב לימודי מתמטיקה עם לימודי הנדסה בחשמל ואלקטרוניקה, בתכנה, במערכות מידע ובתעשייה וניהול.

דבר ראש המחלקה פרופ’ מרק ילין

“המתמטיקה השימושית עוסקת בתרגום של בעיות מוחשיות מתחומי עשייה מגוונים לשפה מתמטית, וביישום של שיטות מתמטיות לפתרונן. אי לכך, היא מהווה מקצוע רב-תחומי ועוסקת בשאלות הנוגעות לכל תחומי החיים. מתמטיקה שימושית מהווה גשר בין המתמטיקה התיאורטית למקצועות הנדסה וטכנולוגיה, ולמדעים השונים כגון מדעי המחשב, פיזיקה, ביו-רפואה, כלכלה ועוד. לכן, אנשים שהשכלתם מאפשרת בנייה ופתרון של מודלים מתמטיים, מבוקשים בתחומי תעשייה ומחקר רבים.”

תכניות לימוד

תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית (למתקבלים בחורף)

לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור 120 נקודות זכות הכוללות:
25.95 נ”ז קורסי חובה, הכוללים גם:
* 0.4 נ”ז קורסים כלליים (שני קורסים)
* 0.1 נ”ז ספורט (קורס אחד)
* 0.1 נ”ז מיומנויות למידה (שיילקח בשנה הראשונה)
להשלים ל-120 נ”ז בקורסי בחירה כשמתוכם על הסטודנט לקחת 0.6 נ”ז קורסי בחירה מתמטיים.
הערה: קורסי לימודים כללים וספורט לא שובצו בתכנית המובאת כאן. ניתן לשלבם לאורך כל תקופת הלימודים.
במהלך הלימודים, כל סטודנט יחויב ללמוד קורס תוכן אחד בשפה האנגלית.

תכנית הלימודים במתמטיקה שימושית (למתקבלים באביב)

לצורך זכאות לתואר על הסטודנט לצבור 120 נקודות זכות הכוללות:
25.95 נ”ז קורסי חובה, הכוללים גם:
* 0.4 נ”ז קורסים כלליים (שני קורסים)
* 0.1 נ”ז ספורט (קורס אחד)
* 0.1 נ”ז מיומנויות למידה (שיילקח בשנה הראשונה)
להשלים ל-120 נ”ז בקורסי בחירה כשמתוכם על הסטודנט לקחת 0.6 נ”ז קורסי בחירה מתמטיים.
הערה: קורסי לימודים כללים וספורט לא שובצו בתכנית המובאת כאן. ניתן לשלבם לאורך כל
תקופת הלימודים.

מידע לסטודנט

פרויקט מסכם

אודות הפרויקט
הרשמה לפרויקט
עבודות סטודנטים

סגל התכנית

ייעוץ לימודים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות