תואר .B.Sc בהנדסת ביוטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה בחירום

אנו מתחילים במהלך של החזרת הפעילות במעבדות הסטודנטים במחלקה.

המעבדות תחזורנה לפעול במתכונת שונה מהעבר תוך התחשבות בהנחיות החדשות הנגזרות מהמצב.

הינכם מתבקשים לקרוא את ההנחיות טרם הגעתכם למעבדות ולפעול לפיהן.

אודות התכנית

לעוד פרטים על התכנית

 

רישום לסמסטר חורף תשפ"ב

לצורך הרישום לכל סמסטר בתוכנית הלימודים מצורפים קבצי עזר והנחיות – חובה לקרוא ולהיעזר בקבצים אלו.

סטודנט הלומד קורסים מסמסטרים שונים בתוכנית הלימודים מתבקש לקרוא את ההוראות והקבצים בהתאמה לקורסים הנלמדים בסמסטר חורף תשפ”ב.

אנו ממליצים להיעזר בקובץ טבלת קורסי החובה לביצוע בדיקה שאכן בוצע רישום לכלל הקורסים.

* סטודנטים בסמסטר 5 – היעזרו גם בקובץ פריסת קורסי ההתמחויות השונות.
 
להלן הנחיות רישום לפי סמסטרים:

מסלולי התמחות

לימודי התמחות בתחומי הביוטכנולוגיה יחלו מסמסטר חמישי.
הסטודנט יבחר מסלול התמחות אחד מתוך רשימת המסלולים המוצעים.
לחיצה על הקישור תפתח מצגת היכרות למסלול.
 
 
 
בשאלות ניתן לפנות ליועצי מסלולי ההתמחות השונים:
 
ד”ר אילנה קפטן, התמחות במולקולרית תרופתית
 
ד”ר טובי אמאל, התמחות במזון
 
ד”ר סיון קלס, התמחות בסביבה
 

ייעוץ לימודים

  • Hidden