תואר ראשון .B.Sc בהנדסת ביוטכנולוגיה

אודות התכנית

   תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד המחלקה בידיעון

לעוד פרטים על התכנית

 

רישום לסמסטר אביב תשפ"ג

לכל סמסטר בתוכנית הלימודים צורפו קבצים והנחיות לקראת הרישום – חובה לקרוא ולהיעזר בקבצים אלו.

במקרים בהם נלמדים קורסים מסמסטרים שונים בתוכנית הלימודים, חשוב לקרוא את ההוראות והקבצים בהתאמה לקורסים הנלמדים בסמסטר אביב תשפ”ג.

אנו ממליצים להיעזר בקובץ טבלת קורסי החובה לביצוע בדיקה שאכן בוצע רישום לכלל הקורסים.

* סטודנטים.ות מסמסטר 5 – היעזרו גם בקובץ פריסת קורסי ההתמחויות השונות.

ייעוץ לימודים