תואר .B.Sc בהנדסת ביוטכנולוגיה

אודות התכנית

לעוד פרטים על התכנית

 

רישום לסמסטר חורף תשפ"ב

לצורך הרישום לכל סמסטר בתוכנית הלימודים מצורפים קבצי עזר והנחיות – חובה לקרוא ולהיעזר בקבצים אלו.

סטודנט הלומד קורסים מסמסטרים שונים בתוכנית הלימודים מתבקש לקרוא את ההוראות והקבצים בהתאמה לקורסים הנלמדים בסמסטר חורף תשפ”ב.

אנו ממליצים להיעזר בקובץ טבלת קורסי החובה לביצוע בדיקה שאכן בוצע רישום לכלל הקורסים.

* סטודנטים בסמסטר 5 – היעזרו גם בקובץ פריסת קורסי ההתמחויות השונות.
 
להלן הנחיות רישום לפי סמסטרים:

ייעוץ לימודים