תואר .B.Sc בהנדסת ביוטכנולוגיה

אודות התכנית

רישום לסמסטר אביב תש"ף

לצורך הרישום לכל סמסטר בתוכנית הלימודים מצורפים קבצי עזר והנחיות – חובה לקרוא ולהיעזר בקבצים אלו.

סטודנט הלומד קורסים מסמסטרים שונים בתוכנית הלימודים מתבקש לקרוא את ההוראות והקבצים בהתאמה לקורסים הנלמדים בסמסטר אביב תש”ף.

אנו ממליצים להיעזר בקובץ טבלת קורסי החובה לביצוע בדיקה שאכן בוצע רישום לכלל הקורסים.

* סטודנטים החל מסמסטר 5 – היעזרו גם בקבצי פריסת קורסי ההתמחויות השונות.
להלן הנחיות רישום לפי סמסטרים:

מסלולי התמחות

לימודי התמחות בתחומי הביוטכנולוגיה יחלו מסמסטר חמישי.
הסטודנט יבחר מסלול התמחות אחד מתוך רשימת המסלולים המוצעים.
לחיצה על הקישור תפתח מצגת היכרות למסלול.
* מולקולרית-תרופתית
בשאלות ניתן לפנות ליועצי מסלולי ההתמחות השונים:
שם המרכז/ת
ההתמחות
מייל
דר’ אילנה קפטן
 מולקולרית תרופתית
דר’ טובי אמאל
מזון
דר’ סיון קלס
סביבה

שינויים בתכנית הלימודים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות