נטשה קוקוייב

נטשה קוקוייב
נטשה קוקוייב
ספרנית השאלה בין ספרייתית (הזמנות נכנסות ממוסדות אקדמיים אחרים), השאלה, יעץ, שמורים וכריכה. אחראית על הקשר עם מחלקות הנדסת מכונות, הנדסה אופטית ופיזיקה | ספרייה

ייעוץ לימודים

  • Hidden