מניעת הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית. על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח – 1998, הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות התנהגות אסורות ואלו הן:
• סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
מעשה מגונה
• הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, אף שהאדם אליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעוניין בהן.

ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלו:

ניצול של יחסי מרות בעבודה.

ניצול של יחסי מרות, תלות או חינוך, לרבות ניצול יחסי מורה-תלמיד.

• התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתיייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן, ואולם במקרים שסויגו לעיל אין צורך להראות אי הסכמה.
• התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם, בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.

המכללה ערוכה לסייע לכל פונה  בנושא, ובמסגרתה פועלות שתי נציבות תלונות לענייני הטרדה מינית, להלן פרטיהן ודרכי התקשרות עימן:

נירית ברקוביץטלפון: 04-9086416, נייד: 052-4730369

ד”ר דפנה כנענינייד 052-3491788

לנוהל המלא: עברית, אנגלית, ערבית

ייעוץ לימודים