מעורבות חברתית-קהילתית

אודות

היחידה למעורבות חברתית, הפועלת במסגרת הדקנט, באה לממש את חזון המכללה בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ובפרט לגליל, האזור בו היא ממוקמת, כחלק מראייתה האסטרטגית השוקדת על טיפוח ערכים בקרב הלומדים בה.
היחידה למעורבות חברתית הוקמה במטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה ובעיקר בטיפוחן ובעידודן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה.
אנו מאמינים כי הסטודנטים בבראודה הינם משאב אנושי רב ערך שיש לשלבו בתחומי חברה רבים ומגוונים. למשימות אלו אנו מגייסים את מיטב הסטודנטים.

 • היחידה יוזמת ומפעילה תוכניות בתחום המעורבות בקהילה ושותפות בין המכללה לאזור, במגוון תוכניות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, קהילות עם מוגבלויות ובתחומי חברה וסביבה
 • מעורבות בקהילה ופעילות למען הקהילה הינן תנאי לקבלת מלגה הן מטעם המכללה, הן באמצעות קרנות חיצוניות משותפות וכן  קרנות עצמאיות
 • כל סטודנט יכול להגיש בקשה לקחת חלק בפעילות חברתית באמצעות היחידה ובקשתו תידון לאחר ראיון ובדיקת התאמתו לקריטריונים של המלגות והפרויקטים השונים, שכן הסטודנטים משובצים לפעילות בתכניות היחידה לאחר תהליך מיון ובחינת הקריטריונים הנדרשים לכל תכנית
 • היחידה למעורבות חברתית מעודדת סטודנטים לקחת חלק בפעילות משמעותית ומאפשרת להם מגוון תכניות מיוחדות המופעלות באמצעות היחידה, תמורתן יקבלו מלגה
 • במסגרת היחידה יוכל הסטודנט גם לממש את זכותו על פי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית לבצע פעילות חברתית בהמרה לקורס או לימודים כללים

להלן סוגי המלגות והנקודות זכות שניתן לקבל כתנאי לפעילות חברתית באמצעות היחידה למעורבות חברתית.
לחיצה על מקור המלגה תיתן הסבר קצר על המלגה וכיצד ניתן לקבלה ואת מגוון הפעילויות אשר ניתן לפעול בהן באמצעות מלגה זו.

מקורות מלגה

 • מלגות הצטיינות

  מלגות אלו ניתנות ע”י המכללה לסטודנטים מצטיינים בלימודים והתנאי לקבל את המלגה הוא ביצוע שעות פעילות בהתאם לגובה המלגה.
  המלגה מועברת לכרטסת הסטודנט בתום שנה”ל לאחר שסיים את מכסת השעות שנדרש.
  מסלול מצוינות – גובה המלגה נגזרת מקריטריונים של המסלול ובפעילות חברתית של 50 שעות בשנה ומועברת לכרטסת של הסטודנט בסיום כל המטלות הנדרשות מהקורס.
  בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים ליהנות ממלגות המכללה לא יהיה מתן כפל מלגות מצויינות והצטיינות.
  סטודנט בתכנית המצויינות העומד בתנאים להצטיינות יקבל את המלגה הגבוהה מבין השתיים וכן תעודת הצטיינות.
  במידה והסטודנט אינו חייב שכ”ל יועבר הכסף לחשבונו האישי לפי דרישת הסטודנט
  התכניות המוצעות לסטודנטים תחת מלגות ההצטיינות:
  סטודנטים למען סטודנטים”
  מטרת התכנית : סיוע ותמיכה בסטודנטים המתקשים במקצועות שונים כדי לעבור בהצלחה את הקורס והמבחן בסופו.
  אופן הפעילות: לכל סטודנט יוצמדו אחד או יותר סטודנטים הזקוקים לסיוע במקצוע נדרש אותם יחנוך במהלך הסמסטר עד למועד המבחן. או סיום מספר השעות הנדרש ממנו.
  מקום וזמני הפעילות: בכל מקום וזמן שיתאימו לסטודנט החונך ולסטודנט הנחנך.

  טופס בקשה לתכנית סטודנטים למען סטודנטים, שימו לב למלא את הבקשה הנכונה ע”פ תואר ההצטיינות, נשיא או ראש מחלקה.

   

  “החווה החקלאית” 
  בה ייקחו הסטודנטים חלק בפעילות הקיימת בחווה, כמו ליווי תלמידים והדרכות בתחומי הלימוד של החווה, הסטודנטים יקבלו הדרכה ע”י צוות החווה.
  מקום וזמני הפעילות: החווה החקלאית נמצאת בכרמיאל בצמוד לכפר הילדים בכניסה המערבית לעיר, שעות הפעילות בהתאמה למערכת הלימוד של הסטודנט.

  התאמה אישית מול מנהלת היחידה.

  טופס הרשמה למלגת מצטיין נשיא

  טופס הרשמה למלגת מצטיין ראש מחלקה

 • מלגות סיוע

  מלגות אלו ניתנות לסטודנטים לאחר בקשת סיוע כספי מהמכללה באמצעות מדור מלגות, גובה המלגה נקבעת על ידי ועדת המלגות להגשת בקשה למלגת הסיוע יש לפנות למדור מלגות, דונה אשכנזי donaas@braude.ac.il.
  שיבוץ הסטודנטים בפעילויות נעשה בהתאם למספר השעות שהסטודנט נדרש לבצע ויתואם בראיון האישי.
  על הסטודנט לבצע את הפעילות במהלך אחד הסמסטרים ולא יאוחר מתאריך סיום שנת הלימודים.
  המלגה תינתן לסטודנט בתום כל שעות הפעילות, או מחצית ממנה בסיום סמסטר א בתנאי שביצע מחצית השעות הנדרשות או כולן, ואת המחצית השנייה בתום סמסטר ב בתנאי שסיים את כל מכסת השעות.

  מקום וזמני הפעילות: תלוי בארגון ובהתאם לשעות החופשיות של הסטודנט.

 • מלגת משרד המדע

  מלגת משרד המדע ניתנת לסטודנטים המבקשים לקחת חלק בחזון משרד המדע, לקדם תלמידים במקצועות המדעיים . גובה המלגה 9000 ש”ח בשנה עבור 120 שעות פעילות הכוללות שעות ייעוץ והדרכה

  מטרת התכנית:
  לתגבר תלמידים בלימודי המתמטיקה והמדעיים להצלחה בלימודים ובמבחני הבגרות.
  מיועדת לתלמידי התיכון מכיתות ח’ ומעלה.

  אופן הפעילות:
  לכל סטודנט יוצמדו בין שניים לארבעה תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם התלמידים זקוקים לסיוע מאותה שכבת גיל.
  הפעילות מתבצעת במספר מקומות:

  בבתי הספר התיכוניים בכרמיאל, בכל מקום תהיה מורה אחראית אשר תדאג לשיבוץ הסטודנט והתלמידים. על הסטודנט יהיה לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולדווח על תוצאות הבחינות במהלך השנה בטופס דווח השעות החודשי.

  “מתמטיקה מהיסוד”
  מטרת התכנית:
  התכנית מיועדת לתלמידים מכיתות ד ועד י”ב לקדם תלמידים בתחומי המדעים.
  אופן הפעילות:
  לכל סטודנט יוצמדו אחד עד שלושה תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם הוא נזקק לסיוע.
  מקום וזמני הפעילות:
  הפעילות תתבצע, במרכזי הלימוד לנוער בשכונות השונות בעיר כרמיאל ונמצאים תחת המתנ”ס או מחלקת הרווחה של עריית כרמיאל ובכפר הילדים, הזמנים יקבעו בהתאמה לשעות הפנויות של הסטודנט ולזמני הפעילות במקום ההשמה.

  על הסטודנט יהיה לעקוב אחר התקדמות התלמידים ולדווח על תוצאות הבחינות במהלך השנה בטופס דווח השעות החודשי.
  כל סטודנט ימלא דוח פעילות חודשי על השעות שביצע ויעביר אותו למנהלת היחידה למעורבות חברתית בתום אותו החודש חתום ע”י האחראי במקום הפעילות..

  הרשמה החל מ 5/8/22 עד 5/9/22 ראיונות והדרכות יתקיימו במהלך ספטמבר

  טופס בקשה למלגת משרד המדע

 • מלגת מפעל הפיס

  מלגת “מפעל הפיס”

  מלגת מפעל הפיס ניתנת בעדיפות לסטודנטים תושבי כרמיאל. אשר נדרשים לבצע פעילות לטובת הקהילות בכרמיאל בלבד. המלגה משותפת למפעל הפיס ולמכללה.

  גובה המלגה 10,000 ש”ח שתועבר לסטודנטים בשתי פעימות. פעימה ראשונה תועבר ע”י המכללה באפריל לכרטסת של הסטודנט בתנאי שביצע לפחות 50 שעות פעילות והפעימה השנייה תועבר ישירות לחשבון הסטודנט ע”י מפעל הפיס במהלך חודש ספטמבר.
  הסטודנטים מתבקשים ל-120 שעות בשנה, ביחידה למעורבות חברתית ו-20 שעות לטובת מרכז צעירים.

  הרשמה החל מ-5/8/22 עד 5/9/22.

  ראיונות והדרכות יתקיימו במהלך ספטמבר

  טופס בקשה למלגת משרד הפיס

   

   

 • מלגת קרן גרוס

  התנאי לקבלת המלגה:

  1. שרות צבאי או שרות לאומי
  2. נמצאים בטווח של עד 5 שנים מהשחרור (סדיר)
  3. שנת לימודים שניה ומעלה
  4. ניצלו לפחות 8,000 ש”ח מהפיקדון
  ההגשה לקבלת המלגה תועבר לקרן גרוס לאחר ראיון אישי אצל מנהלת היחידה למעורבות חברתית והתאמה לתוכניות המוצעות.
  גובה המלגה 7,500 ₪ עבור 80 שעות פעילות בשנה

  להגשת מועמדות יש לשלוח את טופס הבקשה במייל בצרוף:
  1. צילום תעודת זהות כולל ספח
  2. תעודת שחרור (הערכה)
  3. מצב חשבון הפיקדון

  לאתי שפרברג מנהלת היחידה למעורבות חברתית

  טופס בקשה למלגת קרן גרוס

 • מלגת מהלב

  מלגת “מהלב”  – תכנית הדגל
  המלגה ניתנת על ידי המל”ג במסגרת תכנית הדגל של המכללה.
  גובה המלגה 4000 ש”ח בשנה עבור 60 שעות פעילות.
  מטרת התכנית: להפעיל אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

  הפעילות מתחלקת לשלושה תחומים:
  פעילות קבוצתית חברתית בה הסטודנטים יוזמים ומשתלבים בפעילות המועדונית הקיימת.
  פעילות פרטנית בה הסטודנטים מלווים אדם אחד בלבד ומחזקים אותו באותו התחום. במסגרת זו יכולים הסטודנטים להביא לידי ביטוי את כישוריהם.
  פעילות ספורטפעילות זאת הסטודנטים יקבלו הדרכה מרכז הספורט של המכללה.
  אופן הפעילות: מפגש שבועי של שעה וחצי עד שעתיים

  טופס בקשה למלגת מהלב

 • תכנית תלמים

   

  תכנית תלמים

  התכנית מיועדת לסטודנטים/יות שמועמדים/ות להתחיל לימודיהם/ן במכללה באוקטובר 22, מי ששרתו ביחידות לוחמות עד 5 שנים מהשחרור.

  לוחם/ת משוחרר/ת – בוא/י ללמוד בראש שקט בעכו – פנינת הגליל המערבי. אנחנו נלווה ונתמוך בכל היתר!

  תכנית תלמים פועלת למען כלל הלוחמים/ות המשוחררים/ות ומעניקה הזדמנות חד-פעמית להצטרף לתכנית יוקרתית וייחודית בישראל. התכנית מציעה ללוחמים/ות חממת לימודים לתואר הנדסה/ראשון/הנדסאי, תוך מענה מושלם וליווי מקצועי לאורך כל תקופת הלימודים. התכנית כוללת: פתרונות שכר לימוד, מענה למגורים, פתרונות תעסוקה תוך שילוב בקהילה המקומית. התכנית נמשכת לאורך מסלול הלימודים של4-2 שנים(כולל מכינה) ומתבססת על חממה המהווה בית ומרכז לימודי/חברתי לקבוצה נבחרת של 15-20 חבר’ה כמוך!

  חממת תלמים בעכו כוללת:

  • לימודים באורט בראודה – הנדסה בכרמיאל כולל פתרון תחבורה ייחודי עכו-כרמיאל-עכו
  • יעוץ אקדמי מקצועי וליווי צמוד מול המוסדות האקדמיים, כולל תמיכה רחבה הכוללת בהכנה/מכינה להשכלה גבוהה, סיוע בשיעורי עזר והשלמות, ועוד
  • תמיכה במימוש הזכאות למלגות שכר לימוד מלאות לאורך תקופת הלימודים תוך ליווי מקצועי וצמוד של מנהלת התכנית למיצוי כיסוי מלא של שכר הלימוד
  • מגורים בדירות מרוהטות של 3-4 שותפים (כל שותף בחדר נפרד) באחת משכונות העיר, בעלות מוזלת. הדירות מוכנות לכניסה מיידית, אין צורך לחפש! חברה מקצועית תעניק שירותי אחזקה לדירות
  • זכאות למלגת מחייה ייחודית מעיריית עכו בשיתוף מפעל הפיס בסך של 10,000 ש”ח, בכפוף לרישום כתושב העיר ול- 140 שעות התנדבות בקהילה
  • הנחה מיוחדת ברכישת ציוד מיחשוב לחברי תלמים
  • חיבור לאפשרויות תעסוקה שונות במשרות סטודנט באיזור, ובהמשך – שילוב במשרות מקצועיות בכפוף לנושאי הלימוד עם סיום התואר
  • רכז קבוצה לתמיכה ועזרה בכל דבר ועניין במהלך הלימודים, כגון תעסוקה, מגורים ופעילות חברתית
  • חיי קהילה תוססים המלווים בעשיה ותמיכה הדדית. השתלבות בחיי הקהילה המקומית, מעורבות ותרומה חברתית
  • פעילות קבוצתית עשירה הכוללת טיולים, הרצאות, סדנאות ומפגשים אנושיים

   

  תנאי סף להגשת מועמדות לתכנית:

  לוחם משוחרר בעל יכולת, רצון ופוטנציאל להתחיל בלימודים אקדמאים העומד בשלושת התנאים הבאים:

  • עד 5 שנים לאחר שרות צבאי מלא כלוחם
  • בעל תעודת שחרור בכבוד-זהב
  • תחילת לימודים: אוקטובר 2022

  הקדימו להירשם!! מספר המקומות מוגבל

  רישום לתלמים

   

"חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"

בשנת 2018 התקבל בכנסת “חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית”
מטרת החוק היא לעודד ולתגמל סטודנטים/ות לקחת חלק בפעילות למען הקהילה והחברה. בהתאם לחוק, בתמורה לבצוע פעילות חברתית קהילתית יהיה/תהיה סטודנט/ית זכאי/ת לקבל שתי נקודות זכות אקדמיות פעם אחת במהלך לימודי התואר הראשון, במקום קורס כללי או קורס בחירה.
היחידה למעורבות חברתית במכללה תיישם את החוק ותאפשר לסטודנטים/ות לבצע פעילות חברתית בקהילה באמצעות תוכניות יזומות וייחודיות לצורך קבלת שתי נקודות הזכות.
לפי נוהלי המכללה, מספר השעות של ביצוע פעילות חברתית קהילתית שנדרשות לצורך קבלת נקודות הזכות עומד על 40 שעות במהלך השנה ובהתאם לתוכנית אליה יבחר/תבחר הסטודנט/ית להצטרף.
כדי לקבל הכרה בנקודות זכות על פעילות חברתית קהילתית, על הסטודנט/ית:
1. להוריד את טופס ההצהרה וטופס הבקשה מתוך הנוהל באתר המכללה/דקנט הסטודנטים/מעורבות חברתית. ראו מטה.
2. לבדוק במחלקה בה הוא/היא לומד/ת איזה קורס הוא/היא רוצה ויכול/ה להמיר,
3. למלא את הטופס, להחתים את ראש המחלקה או אחראי מטעמו.
4. ולשלוח למנהלת היחידה למעורבות חברתית במייל לצורך תאום ושיבוץ לפעילות.
להלן הפעילויות שמוצעות לסטודנטים/ות כתחליף לקורס עבור 2 נקודות זכות בהיקף של 40 שעות
* החווה החקלאית – סטודנטים /ות ישובצו לפעילות בחווה החקלאית בכרמיאל ויבצעו פעילות על פי צרכי החווה.
* דור העתיד לתחום ההנדסה– סטודנטים /ות ישתלבו במערך הלימודי של בתי הספר היסודיים והתיכוניים ויסיעו למורים/ות בתחומי לימודי הליבה של הסטודנט/ית, כמו: מחשבים, ביולוגיה, חשמל, אלקטרוניקה, פיסיקה ומתמטיקה.
* חווידע – הסטודנטים/ות יפעלו במסגרת הפעילות המוצעת במרכז חווידע בכרמיאל לטובת ילדים, נוער ומשפחות.
* ארגוני הצלה – כמו: איחוד והצלה, מד”א, כבאות והצלה, משטרה וכד’.
* אוכלוסיות מיוחדות הנמצאות בארגונים מוכרים כמו: אנוש, אקי”ם, אילן, בית גיל, עמיתים, אתגרים, בתי אבות וכד’, ליווי סטודנטים/ות המסתייעים ביחידה לנגישות במכללה ועולים/ות חדשים/ות, כולל סיוע בהכשרת כלבי נחייה לעיוורים.
זמני ההרשמה כפי שנהוג ברישום לקורסים במכללה.

להלן טפסי הרשמה לפעילות תחת חוק עידוד למעורבות חברתית:

בקשה להמיר 2 נקודות זכות

הצהרה על נקודות זכות

ייעוץ לימודים