מעורבות חברתית-קהילתית

אודות

היחידה למעורבות חברתית, הפועלת במסגרת דקנט הסטודנטים, באה לממש את חזון המכללה בדבר מחויבותה לחברה הישראלית ובפרט לגליל, האזור בו היא ממוקמת, כחלק מראייתה האסטרטגית השוקדת על טיפוח ערכים בקרב הלומדים בה.
היחידה הוקמה במטרה לשלב את הסטודנטים בעשייה חברתית, ערכית וחינוכית בקהילה ובעיקר בטיפוחן ובעידודן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה.
אנו מאמינים כי הסטודנטים בבראודה הינם משאב אנושי רב ערך שיש לשלבו בתחומי חברה רבים ומגוונים. למשימות אלו אנו מגייסים את מיטב הסטודנטים.

ליאת דמתי, אחראית היחידה למעורבות חברתית ופרויקטים

ניתן לפנות ליחידה במספר ערוצים:
1. דואר אלקטרוני: liatd@braude.ac.il
2. תחנת מידע לסטודנט: כללי – פנייה למחלקות האקדמיות והמנהליות – יחידה למעורבות חברתית ופרויקטים

משרדי היחידה ממוקמים בבניין B, דקנט הסטודנטים, חדר 201.
טלפון: 04-9901936

 

היחידה למעורבות חברתית מפעילה מספר פרויקטים התנדבותיים תמורת מלגות (חלקן אינן תלויות במצב סוציו-אקונומי).

מלגות מכללה

 • מלגות הצטיינות

  הצטיינות מעורבות חברתית:
  סטודנטים אשר תרומתם לקהילה הינה יוצאת דופן, שהיוו השראה לחניכים אותם הם מלווים ואשר תרמו תרומה משמעותית לחברה, במסגרת היותם מלגאים בקרנות משותפות, ביחידה למעורבות חברתית או פרויקט הדגל, יומלצו מטעמם לקבלת אות הערכה על הצטיינות בתחום החברתי. בחירת המצטיינים על סמך קריטריונים שקובעת וועדת המלגות.

  הצטיינות בתחום הספורט:
  סטודנטים המתאמנים באופן קבוע באחת מנבחרות המכללה ובתנאי שלומדים בהיקף של 4 שעות סמסטריאליות לכל הפחות, אשר יתחרו וייצגו את המכללה במסגרת תחרויות אס”א, זכאים למלגה בהתאם לזכייה באחד מ-3 המקומות הראשונים בתחומם.

  הצטיינות על הישגים בלימודים:
  המלגה מיועדת לסטודנטים שהצטיינו בשנים אקדמיות א’, ב’, ג’ (סטודנטים מצטיינים בגין שנה ד’, יקבלו תעודת הצטיינות בטקס הבוגרים).

  מי זכאי למלגת הצטיינות לימודית:

  מצטייני ראש מחלקה:
  סטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-87.0 והם ממוקמים ב-15% העליונים של הסטודנטים במחלקה.

  מצטייני נשיא:
  סטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-92.0 והם ממוקמים ב-3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב-15%).

  נדרש לבצע: 17-35 שעות בהתאם לגובה המלגה.

  גובה המלגה: מצטייני נשיא – 3000 ₪, מצטייני מחלקה – 1500 ₪.

  בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים ליהנות ממלגות המכללה, לא יהיה כפל מלגות פרויקט מצוינות והצטיינות. לפיכך סטודנט בתוכנית המצוינות העומד בתנאים להצטיינות, יקבל את המלגה הגבוהה מבין השתיים וכן תעודת הצטיינות.

 • מלגות סיוע

  המלגה עבור סטודנטים על סמך נתונים סוציואקונומיים: הכנסות, מצב משפחתי, שירות צבאי/ מילואים, נכות והישגים אקדמיים.

  נדרש לבצע: פעילות חברתית קהילתית דרך היחידה למעורבות חברתית בדיקנט הסטודנטים.

  היקף השעות: 10-40 שעות התנדבות ע”פ גובה המלגה ובהתאם לאישור מדור מלגות.

  המלגה תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במכללה בתום סמסטר ובתנאי שביצע את הפעילות החברתית.

  לפרטים נוספים לחץ כאן.

  מי פטור מפעילות חברתית:
  סטודנט שהינו הורה עם ילדים – פטור מפעילות חברתית.
  סטודנט ששירת במילואים לפחות 21 ימים במצטבר בשנה האקדמית.

מלגות בשיתוף ארגונים חיצוניים

המכללה מקדמת שיתופי פעולה רבים ומגוונים עם ארגונים חיצוניים ומאפשרת לסטודנטים הלומדים בה להשתלב בעשייה חברתית משמעותית למען החברה הישראלית.

 • מלגת משרד המדע והטכנולוגיה

  מלגת משרד המדע ניתנת לסטודנטים המבקשים לקחת חלק בחזון משרד המדע, לקדם תלמידים במקצועות המדעיים.

  פרויקט החונכות נחלק ל-2 מסלולים:

  חונכות אישית מדעית (מיועדת לכלל הסטודנטים) – החונכים יחנכו את החניכים בקבוצות קטנות של 3-6 תלמידים, בלימודי המדעים במקצועות: מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי ההנדסה, אנגלית, ומדעי הטבע.

  קהל יעד – תלמידי כיתות ד’-יב’

  חונכות הייטקלאס (מיועדת לסטודנטים הגרים בקרבת בתי ספר המפעילים את התוכנית) – החונכים ישמשו כתומכי הוראה פרונטלית בכיתות הייטקלאס לליווי וסיוע למורה, לצד חניכה בקבוצות קטנות. למידת התוכן מעולמות ההייטק והחשיפה לתעשייה תיעשה באמצעות חיבור בית הספר לאנשי השטח.

  תנאי סף לקבלת מלגה: סטודנטים לתואר ראשון או שני, בעלי הישגים לימודים גבוהים, רגישות וסובלנות המעוניינים לקחת חלק בחונכות לימודית.

  סכום המלגה: 9,000 ש”ח עבור “מלגת חונכות מדעית”, 10,000 ש”ח עבור “מלגת הייטקלאס”. 

  מינימום שעות חונכות: 120 שעות שנתיות (כ-4 שעות שבועיות).

  אופן הפעילות: לכל סטודנט יוצמדו אחד עד שלושה תלמידים הזקוקים לתגבור במקצועות בהם הוא נזקק לסיוע.

  מקום וזמני הפעילות: “מלגת חונכות מדעית” תתקיים במרכזי הלימוד לנוער, בשכונות השונות בעיר כרמיאל ובערים הסמוכות, אשר אושרו על ידי משרד המדע ומשרד החינוך.

  “מלגת ההייטקלאס” תתקיים בבתי ספר מאושרים על ידי משרד המדע והטכנולוגיה. ישובים בהם תעבוד התוכנית בשנת הלימודים הבאה: טמרה, נצרת, פקיעין, בוקעייה, בענה, טורעאן, סלאמה, בוענייה נוג’דאת, עין אל אסד ועין קנייא. 

  באחריות הסטודנט לבצע מעקב אחר התקדמות התלמידים וידווח על תוצאות הבחינות במהלך השנה בטופס דיווח השעות החודשי.
  כל סטודנט ימלא דוח פעילות חודשי על השעות שביצע ויעביר אותו לאחראית היחידה למעורבות חברתית בתום אותו החודש חתום על ידי האחראי במקום הפעילות.

  מספר המקומות מוגבל!

  הגשת מועמדות תיפתח באישור משרד המדע ותפורסם בהמשך.

  מותנה באישור תהליך מיון של היחידה למעורבות חברתית ומשרד המדע והטכנולוגיה.

 • מלגת מפעל הפיס

  מלגת מפעל הפיס ניתנת בעדיפות לסטודנטים תושבי כרמיאל. אשר נדרשים לבצע פעילות לטובת הקהילות בכרמיאל בלבד. המלגה משותפת למפעל הפיס ולמכללה.

  תנאי סף: סטודנטים החל משנה א’, תושבי כרמיאל או שוכרים בכרמיאל

  נדרש לבצע: 140 שעות התנדבות, מתוכם 20 שעות במרכז צעירים

  גובה המלגה: 10,000 ₪

  אופן הפעילות: סטודנטים צריכים לקחת חלק במיזמים חברתיים התנדבותיים כגון: בתי ספר, לשכות ומועדוניות רווחה, מתנ”סים ומרכזים קהילתיים, רשויות מקומיות ועוד.

  מספר המקומות מוגבל!

  הגשת מועמדות תיפתח באישור מפעל הפיס.

  מותנה במעבר תהליך מיון ואישור היחידה למעורבות חברתית.

 • מלגת קרן גרוס

  מלגות הקרן ניתנות לאוכלוסיות יעד שנקבעו על ידי מועצת הנאמנים. הזכאות הינה לחיילים משוחררים על פי הגדרת החוק בלבד.  

  תנאי סף:

  • תושבי פריפריה גאוגרפית
  • חיילים בודדים
  • יוצאי העדה האתיופית
  • חרדים
  • בני מיעוטים (דרוזים, בדואים, צ’רקסים, מוסלמים ונוצרים שסיימו שרות)

  לרשימת אוכלוסיות היעד

  • חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי/אזרחי) אשר שירתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי
  • חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן
  • חיילים אשר ניצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תוכנית סיוע) למעט מי ששירת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב’ ללימודים בתנאי שמימשו לפחות 6,000 ש”ח מסך הפקדון הצבאי
  • חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים (כולל מוסדות להכשרה מקצועית) בארץ לפחות 12 שעות שבועיות
  • מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים על ידי גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תוכנית אקדמיה, ממדים ללימודים, מלגת פרח וכו’
  • אלא אם כן היקף הסיוע הוא עד 4,999 ש”ח

  לא ניתן לפנות ליותר מתוכנית סיוע אחת של הקרן.

  גובה המלגה: 10,000 ₪

  נדרש לבצע: 80 שעות

  אופן הפעילות: המתנדב יתחיל את פעילותו לאחר שעבר תהליך קליטה מסודר הכולל:

  הדרכה מוקדמת רלבנטית לתפקיד, בהתאם לתחום עיסוק ובהתאם למקום ההתנדבות שהוגדר על ידי היחידה למעורבות חברתית.

  טופס בקשה למלגת קרן גרוס תשפ”ד

 • קרן המלגות ע"ש אפרים קציר - קרן רש"י בשיתוף SCE

  קרן קציר מסייעת לצעירים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית למצות את הפוטנציאל שלהם באמצעות השכלה גבוהה. הקרן מעניקה לסטודנטים בוגרי צבא – החל מהשנה הראשונה ללימודיהם ולאורך כל שנות הלימוד – מלגת שכר לימוד (אפשרות למלגת קיום אישית), פעילות העשרה ושיעורי תגבור במקצועות השונים.

  תנאי סף: המלגה פונה לשתי אוכלוסיות

  1. חסרי עורף משפחתי (תוכנית “רקיע”) – סטודנטים בגיל 18-26 חיים במצבי סיכון, מצוקה ועוני ומתמודדים עם קשיים רבים ומגוונים מבחינת הרקע המשפחתי והחוסן הכלכלי, החברתי והרגשי שלהם. לפרטים נוספים של תוכנית “רקיע”
  2. סטודנטיות אימהות יחידניות (תוכנית “משכילה”) – סטודנטיות אימהות חד הוריות עד גיל 42 ובמקרים חריגים עד 47. לפרטים נוספים של תוכנית “משכילה”

  גובה המלגה: 10,000 ש”ח בנוסף מלגת קיום בגובה 6,000 ₪.

  נדרש לבצע: 90 שעות התנדבות.

  אופן הפעילות: המתנדב יתחיל את פעילותו לאחר שעבר תהליך קליטה מוסדר הכולל: הדרכה מוקדמת רלבנטית לתפקידו, בהתאם לתחום עיסוקו ובהתאם למקום ההתנדבות ששובץ על ידי היחידה למעורבות חברתית.

  * סטודנטיות בתוכנית “משכילה”, אינן נדרשות לבצע פעילות לצורך קבלת המלגה.

   

  לפרטים נוספים והגשת מועמדות

 • מלגת מהל"ב
  מהלב - פתרונות הנדסיים לאנשים עם מוגבלויות

  מהלב – פתרונות הנדסיים לאנשים עם מוגבלויות

  מלגה הניתנת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג), במסגרת תוכנית “הדגל” של המכללה. 

  מטרת התוכנית היא להפעיל אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.  

  הפעילות מתחלקת לשלושה תחומים:

  • פעילות קבוצתית חברתית בה הסטודנטים יוזמים ומשתלבים בפעילות המועדונית הקיימת
  • פעילות פרטנית בה הסטודנטים מלווים אדם אחד בלבד ומחזקים אותו באותו התחום. במסגרת זו יכולים הסטודנטים להביא לידי ביטוי את כישוריהם
  • פעילות ספורט – פעילות זאת הסטודנטים יקבלו הדרכה מרכז הספורט של המכללה

  גובה המלגה: 3,000 ש”ח 

  שעות נדרשות: 40 שעות שנתיות (מפגש שבועי של שעה וחצי עד שעתיים).

  להגשת מועמדות – יפורסם קישור להרשמה. (הודעה על מועד פתיחת ההרשמה, תישלח בהמשך דרך תחנת המידע) 

  מספר המקומות מוגבל! 

  מותנה במעבר תהליך מיון ואישור היחידה למעורבות חברתית 

"חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית"

בשנת 2018 התקבל בכנסת “חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית”.

מטרת החוק היא לעודד ולתגמל סטודנטים/יות לקחת חלק בפעילות למען הקהילה והחברה. בהתאם לחוק, בתמורה לבצוע פעילות חברתית קהילתית יהיה/תהיה סטודנט/ית זכאי/ת לקבל שתי נקודות זכות אקדמיות פעם אחת במהלך לימודי התואר הראשון, במקום קורס כללי או קורס בחירה.

היחידה למעורבות חברתית במכללה תיישם את החוק ותאפשר לסטודנטים/יות לבצע פעילות חברתית בקהילה באמצעות תוכניות יזומות וייחודיות לצורך קבלת שתי נקודות הזכות.

לפי נוהלי המכללה, מספר השעות של ביצוע פעילות חברתית קהילתית שנדרשות לצורך קבלת נקודות הזכות עומד על 40 שעות במהלך השנה ובהתאם לתוכנית אליה יבחר/תבחר הסטודנט/ית להצטרף.

כדי לקבל הכרה בנקודות זכות על פעילות חברתית קהילתית, על הסטודנט/ית:

 1. להוריד את טופס ההצהרה וטופס הבקשה מתוך הנוהל באתר המכללה/ דקנט הסטודנטים/ מעורבות חברתית. ראו מטה.
 2. לבדוק במחלקה בה הוא/היא לומד/ת איזה קורס הוא/היא רוצה ויכול/ה להמיר.
 3. למלא את הטופס.
 4. לשלוח את טופס הבקשה ליחידה למעורבות חברתית, דרך תחנת המידע לסטודנט.

להלן טפסי הרשמה לפעילות תחת חוק עידוד למעורבות חברתית:

בקשה להמיר 2 נקודות זכות

טופס תכנון והצהרה על פעילות חברתית וקהילתית המזכה ב-2 נ”ז

נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית קהילתית

קורסים המוכרים להמרה על-פי נוהלי המחלקה

ארגונים בהם ניתן להתנדב בזמן חירום, תמורת 2 נ"ז

 • ילדים ונוער - משרד החינוך מחוז צפון

  פעילות התנדבותית במערכת החינוך – משרד החינוך פתח מוקדי תמיכה לילדים מפונים.

  מחפשים סטודנטים המוכנים לסייע בתחומים שהם חזקים בהם.

  להרשמה

 • עמותת "לב אחד"

  ארגון סיוע אזרחי, הפועל במצבי חירום בישראל וברחבי העולם.

  הארגון פועל בשלושה מישורים:

  1. הכשרת צוותי פעולה בעת שיגרה, הנכונים ומוכנים לסייע בכל רגע.
  2. איסוף, איתור ומתן מענה גמיש ומסתגל למגוון צרכים באירועי חירום.
  3. גיוס מתנדבים מתוך האוכלוסייה הנצרכת והפיכתם בכך לפעילים, משפיעים ומועילים.

   

  ניתן ליצור קשר:
  לב אחד חיפה – פרטי התקשרות: 058-7745100 
  לב אחד כרמיאל – פרטי התקשרות: 058-4552724

 • חמ"ל אזרחי

  התארגנות פועלת בהתנדבות מלאה לתת מענה לכל צורך של התושבים והחיילים:
  חילוץ ופינוי תושבים מקו האש לאזורים בטוחים, איסוף ושינוע של ציוד חסר, חיבור בין משפחות שנותרו חסרות כל למשפחות מארחות, שירותי הסעות, סיוע באיתור נעדרים, סיוע לתושבי קו הלחימה, גיוס תרומות לתושבי העוטף, תמיכה נפשית ועוד.

  לאתר החמ”ל

 • חקלאות - "אחים למשק"

  התנדבות אצל החקלאים במושב צרופה – ניתן לסייע לחקלאים המגדלים מלפפונים, עגבניות, בננות, חצילים אבוקדו, זיתים, תותים ועוד.

  קישור לקבוצת הווצטאפ

  לשאלון הרשמה למתנדבים

 • חקלאות - עמק יזרעאל

  חקלאים הזקוקים לסיוע במושב מגן שאול – סיוע בגידולי השדה והחממות.

  ליצירת קשר:
  כפיר ימיני – 050-3131260

 • משק לולים - מושב אביבים

  איסוף ביצי מאכל במשק פרץ שאול ובניו.

  ליצירת קשר:
  שמואל פרץ – 053-7951921

 • בעלי חיים – חוות השאנטי

  חווה שיקומית להצלה ושיקום בעלי חיים – החווה נמצאת בעתלית

  לאתר חוות השאנטי

  וואצאפ להרשמה:
  054-6855199

 • כוחות הביטחון וההצלה

  התנדבות במשטרה, כבאות, מד”א, איחוד והצלה, זק”א.

  פנייה באופן יזום בהתאם למקום מגוריכם.

   

ארגונים בהם ניתן לבצע את הפעילות ההתנדבותית עבור 2 נ"ז (בזמן שיגרה)

 • חווה חקלאית

  סטודנטים/יות ישובצו לפעילות בחווה החקלאית בכרמיאל ויבצעו פעילות על פי צרכי החווה.

 • דור העתיד לתחום ההנדסה

  סטודנטים/יות ישתלבו במערך הלימודי של בתי הספר היסודיים והתיכוניים ויסיעו למורים/ות בתחומי לימודי הליבה של הסטודנט/ית, כמו: מחשבים, ביולוגיה, חשמל, אלקטרוניקה, פיסיקה ומתמטיקה.

 • חווידע

  הסטודנטים/יות יפעלו במסגרת הפעילות המוצעת במרכז חווידע בכרמיאל לטובת ילדים, נוער ומשפחות.

 • ארגוני הצלה

  איחוד והצלה, מד”א, כבאות והצלה, משטרה, זק”א ועוד.

 • אוכלוסיות מיוחדות

  אוכלוסיות מיוחדות הנמצאות בארגונים מוכרים כמו: אנוש, אקי”ם, אילן, בית גיל, עמיתים, אתגרים, בתי אבות וכד’, ליווי סטודנטים/יות המסתייעים ביחידה לנגישות במכללה ועולים/ות חדשים/ות, כולל סיוע בהכשרת כלבי נחייה לעיוורים.

ייעוץ לימודים