הפסקה פעילה

תוכנית הפסקות פעילות בימי שלישי בין השעות 12:20-14:40

12.10.2021 – יום רווחה, מוזיקה, דוכנים – עומר מרטון, רמ”ד רווחה אגודה

19.10.2021 – המדור לקידום הסטודנט, אסטרטגיות למידה – דאוד/ מרים
                      מופע פתיחת סמסטר – סנדרה, רמ”ד תרבות אגודה

26.10.2021 – סדנת בראודיות להנדסה (מגדר) – בינה/ וופא/ שרית
                      חלוקת מתנות פתיחת שנה, מוזיקה, דוכנים – עומר מרטון, רמ”ד רווחה אגודה

2.11.2021 – סדנת קריירה – בניית קורות חיים ומיתוג עצמי – בינה/ וופא
                    מחלקות אקדמיות

9.11.2021 – סדנת בראודיות להנדסה (מגדר) – בינה/ וופא/ שרית
                    ליאור כלפון, ביצת הזהב – סנדרה, רמ”ד תרבות אגודה

16.11.2021 – יום אקדמי – רמ”ד מדור אקדמי, אגודה              

23.11.2021 – סדנת בראודיות להנדסה (מגדר) – בינה/ וופא/ שרית
                      סדנת לינקדאין (גלי דור) – בינה/ וופא/ שרית                      
                      יום תגבור מכללתי – מורים פרטיים – רועי עמר

30.11.2021 – המדור לקידום הסטודנט, סדנת ניהול עצמי – רווית
                      יום מודעות סביבתי, מוזיקה, דוכנים – אגודה

7.12.2021 – מחלקות אקדמיות

14.12.2021 – סדנת מדור, התמודדות עם מצבי לחץ – דאוד

21.12.2021 – סדנת בראודיות להנדסה (מגדר) – בינה / וופא / שרית
                      סדנת הכנה לבחינות לסטודנטים עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב – יעל אברמוביץ
                      סלסה בצ’טה, דוכנים – סנדרה, רמ”ד תרבות אגודה

28.12.2021 – שילוב מרכז צעירים, מוזיקה ודוכנים – אגודה

4.1.2022 – מחלקות אקדמיות

ייעוץ לימודים