אירועים ופעילויות לסטודנטים

תאריך פעילות באחריות הערות
       
       
       
       
       
       
       
       

 

תכנית הפסקות פעילות בימי שלישי בין השעות 12:20-14:40

ייעוץ לימודים