קידום סטודנטים ערבים

היחידה לקידום סטודנטים מהחברה הערבית

היחידה לקידום סטודנטים מהחברה הערבית נותנת תמיכה ייחודית לסטודנטים ערבים, בנוסף לשירותי התמיכה הכלליים במכללה. המכללה מאמינה שיש לעודד ולקדם את תחושת הקשר והשייכות בקמפוס ולתת לסטודנטים אפשרות למימוש הפוטנציאל הלימודי, בשאיפה לצמצום נשירה והעלאת ההישגים האקדמאיים.
בנוסף, היחידה נותנת שירותי ייעוץ להנהלה ולאנשי סגל בסוגיות הקשורות בסטודנטים מהחברה הערבית ותומכת בקידומן של תכניות הידברות בין ערבים ליהודים במכללה.

כאן ניתן למצוא מידע בנושאים הבאים :
1. תכניות תמיכה למתקבלים
2. תכניות תמיכה שנים א’ + ב’
3. תכניות תמיכה לכלל סטודנטים
4. מבחן יע”ל – סף להרשמה בעברית
5. חברה ערבית – תכניות תמיכה לתלמידי מכינה
6. “מרחב קמפוס משותף” – תכניות הידברות בין סטודנטים ערבים ויהודים
7. מלגות חיצוניות ייעודיות לסטודנטים מהחברה הערבית
8. חברה ערבית – חגים מוכרים כחופש במכללה
9. חברה ערבית -שיווק
10. ועדת היגוי לחברה ערבית

קידום סטודנטים מהחברה הערבית

 • תכניות תמיכה למתקבלים

  צעד לפני כולם

  תכנית לסטודנטים מהחברה הערבית המתחילים לימודיהם במכללה. העזרה תהיה במישור החברתי-הסתגלותי ובמישור הלימודי. בתכנית ארבעה קורסים מזורזים, אחד במיומנויות למידה, שני באוריינות בשפה עברית, שלישי קדם במתימטיקה  וקורס רביעי בשפה האנגלית. בנוסף, יומיים של פעילות חברתית בהם ייפגשו הסטודנטים החדשים עם סטודנטים ותיקים להיכרות, הדרכה ופעילות חברתית משותפת וכל סטודנט חדש ישובץ לחונך שהוא סטודנט ותיק מצליח בלימודים.

  פירוט היקף ומבנה התוכנית:

  התחום המטרות
  מיומנויות למידה הקניית מיומנויות למידה חיוניות כמו: אסטרטגיות למידה, תכנון יעיל, שאילת שאלות וכו’.
  אוריינות בשפה עברית הקניית מיומנויות בנושא של קריאה, דיבור וכתיבה. יושם דגש על הבעה מובנת, לשון מתוקנת ומדויקת כמו-גם על שיפור מיומנויות כתיבה ופיתוח כישורי כתיבת עבודות אקדמיות.

   

  אנגלית שיפור מיומנויות בהתמודדות עם טקסטים מדעיים באנגלית ושיפור מיומנויות הדיבור.
  קדם מתמטיקה

   

  ריענון במתמטיקה לקראת תחילת שנה ראשונה בלימודי הנדסה בה יהיה דגש רב על קורסים מתמטיים.
  מרתון חברתי חשיפה למכללה ע”י החונכים ומפגש חברתי חוויתי בנוסף להדרכה במכללה (ספרייה, מאגרי מידע ומפגשים עם דמויות מפתח במכללה.

   

 • תכניות תמיכה שנים א' + ב'

  חונכות אישית-חברתית

  מתן יד תומכת לסטודנטים מן החברה הערבית המתחילים לימודיהם במכללה. החונכים הם אוזן קשבת לחניכים שלהם, יתמכו בהם וישמשו להם לעזר בכל נושא שיתקשו בו (לדוגמה: בניית תכנית לימודים, התארגנות, הסתגלות חברתית, עזרה בשפה עברית וכו’).

  חונכות אקדמית אישית וקבוצתית

  תכנית תגבור אקדמי כוללת שלוש תתי-תכניות:

  סדנאות לשיפור הלמידה

  מספר ניכר של סטודנטים מגלים קשיי למידה שמקורם בארגון זמן לקוי, חרדת בחינות, הרגלי למידה שגויים ועוד. אנו מציעים סדנאות בקבוצות, של מספר מפגשים (4 עד 5) העוסקים בסוג מסוים של קושי, עשויות להיות אפקטיביות, חוסכות את הצורך בייעוץ אישי לכל סטודנט ומאפשרות תמיכה הדדית של סטודנטים זה בזה.

  אוריינות בשפה עברית ושפה אנגלית

  העברית כשפה שנייה והאנגלית כשפה שלישית לסטודנטים מהחברה הערבית, מהווים קושי רציני ולעיתים אף מכשול בפני המשך לימודים באקדמיה. במסגרת התכנית אנו מציעים לסטודנטים מעוניינים קורסים באוריינות בשפה עברית וגם בשפה אנגלית.

 • תכניות תמיכה לכלל הסטודנטים

  ייעוץ למידה אישי
  ייעוץ אישי בשפה ערבית עד 7 מפגשים עם יועץ/ת למידה מוכשר (פסיכולוג או יועץ/ת חינוכי/ת) ומותאם לקשיים הלימודיים הספציפיים עמם מתמודד הסטודנט, לדוגמה: התמודדות עם עומסים בלימודים, ניהול זמן אפקטיבי, חרדת מבחנים, מוטיבציה ירודה, הערכה עצמית לימודית נמוכה ועוד.

  ייעוץ להכוון אקדמי וייעוץ תעסוקתי
  יועצת דוברת ערבית שמומחית בנושא קריירה (אקדמי ותעסוקתי). בתהליך הייעוץ, הסטודנט לומד להכיר עצמו לעומק בהיבט הלימודי-תעסוקתי, להגדיר תחומי עניין מועדפים, לזהות יכולות וכישורים ולהעמיק את ההיכרות עם מגוון אפשרויות התעסוקה והמקצועות, בהתאם לתוצאות התהליך. הייעוץ מורכב מ- 3-4 שיחות עם יועצת קריירה וכולל, מעבר לשיחות, מילוי שאלונים, מבחנים פסיכולוגיים ושימוש בתוכנות רלוונטיות וחשיפה לאפשרויות התעסוקה במקצועות הנדסיים.

  ייעוץ לבעלי צרכים ייחודיים (ליקויי למידה ובעלי מוגבלויות)
  יועצת דוברת ערבית שמומחית באבחון וטיפול בלקויות למידה בשפה הערבית. תפקיד היועץ להגביר את המודעות בקרב סטודנטים מהחברה הערבית לכל נושא לקויות הלמידה, לאתר סטודנטים שלא אובחנו בעבר, להפנות סטודנטים לאבחון מתאים ולסייע להם במהלך לימודיהם במכללה.

  אפשרות למימון אבחון סטודנטים ערבים ליקויי למידה
  אפשרות למימון עלויות אבחון לסטודנטים ערבים המתקשים מבחינה כלכלית. האבחונים יכולים להיות אבחוני קשב וריכוז או אבחוני לקויות למידה.

  אפשרות למימון טיפול נפשי
  אפשרות למימון עלויות טיפול נפשי לסטודנטים ערבים המתקשים מבחינה כלכלית.

 • מבחן יע"ל – סף להרשמה בעברית

  מועמדים אשר שפת ההוראה שלהם בתיכון לא הייתה עברית ו/או נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, יחויבו במבחן יע”ל.

  סף ההרשמה ללימודים הוא ציון 90 לפחות בבחינת יע”ל.

  מי שהתקבל ללימודים וציונו בבחינת יע”ל הוא 90-119, יידרש לעבור קורס אוריינות בעברית בסמסטר הראשון ללימודיו בהיקף של 3 ש”ש. סטודנט שיכשל בקורס בסמסטר הראשון, יהיה זכאי להירשם אליו שנית בסמסטר העוקב. סטודנט שלא יעבור את הקורס בתוך השנה הראשונה, לא יוכל להמשיך את לימודיו במכללה.

  במהלך השנה הראשונה ללימודיו, במקביל לקורס האוריינות בעברית, יזכה הסטודנט לתוספת זמן בבחינות של 25%.

  מידע והרשמה לבחינת יע”ל ניתן למצוא באתר “המרכז הארצי לבחינות והערכה”.

  פטורים מבחינת יע”ל יקבל:

  • מי שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה עברית.
  • מי שסיים בית ספר להנדסאים, בו שפת ההוראה הינה עברית וזכאי לדיפלומה.
  • מי שסיים בהצלחה מכינה ייעודית במכללה או במכינה ייעודית דומה, בה נלמד המקצוע “אוריינות בעברית” (בכפוף להכרה אקדמית).
 • תכניות תמיכה לתלמידי מכינה

  היחידה לקידום סטודנטים מהחברה הערבית  ובשיתוף היחידה ללימודים קדם-אקדמאיים מפעילים תכנית ייחודית שמטרתה תמיכה בתלמידי מכינה בני החברה הערבית.

  תכניות הייחודיות לבני החברה הערבית הלומדים במכינה הן:

  סדנאות בנושא מיומנויות למידה

  תלמידי המכינה מגלים קשיי למידה שמקורם בארגון זמן לקוי, חרדת בחינות, הרגלי למידה שגויים, קשיים בהסתגלות. סדנאות של מספר מפגשים העוסקות בתחום מוגדר, עשויות להיות אפקטיביות ולאפשר תמיכה הדדית של סטודנטים זה בזה.

  שיעורי עזר

  תגבורים לימודיים במקצועות הבסיסיים כמו מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית יועברו ע”י מורים מן המכינה. בשיעורי עזר יתורגלו החומר הנלמד בקורס, מבדקים וסימולציות לקראת מבחני סמסטר וסוף הקורס.

  סיוע במעונות + מלגות

  על-מנת לעודד למידה במכינה אנו מציעים סיוע במעונות לתלמידים המגיעים מאזורים רחוקים וזאת בנוסף למלגה בשנה”ל הראשונה לתלמידי מכינה מצטיינים שיעברו ללימודי הנדסה.

 • "מרחב קמפוס משותף" – הידברות בין סטודנטים ערבים ויהודים

  תכנית שמטרתה לפתח היכרות חברתית ותרבותית מעמיקה בין סטודנטים ערבים ליהודים, תוך הגדלת הקרבה ואיתור המכנה המשותף שבין הקבוצות הלומדות במרחב משותף. בנוסף, קיים דגש על יצירת שיח משותף והיכרות תרבותיות בין הסטודנטים.

 • מלגות חיצוניות ייעודיות לסטודנטים מהחברה הערבית

  מלגת ארתקאא
  מלגת ארתקאא מיועדת לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית. משרד החינוך, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד רה”מ, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו”ל יזמו את קרן המלגות לסטודנטים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית העונה לשם ארתקאא ارتقاء שפירושו: התקדמות, התפתחות וקידמה.

  ההרשמה באמצעות הכתובת: https://irteka.co.il/main.asp

   

  מלגת מפעל הפיס
  מלגות לסטודנטים ערבים ישראלים הלומדים לקראת תואר ראשון. מלגה זו מותנת בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות שנתיות.

  מועד ההגשה: במהלך סמסטר ב’.

  פרטים נוספים: https://www.pais.co.il/info/Scholarships.aspx

  או לפנות לחברת מרמנת המטפלת ישירות בסטודנטים ערבים.

  טלפון: 073-2955881

  דוא”ל: pais@marmanet.co.il

   

  קרן המלגות לערבים ויהודים ע”ש ויסאם חמיס
  קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס הינה העמותה הישראלית היחידה אשר מחלקת מלגות ליהודים וערבים גם יחד, מתוך מחויבותה של הקרן לתמוך בחינוך ומצוינות אקדמית בישראל, לצד קידום ערכים של שוויון ודו-קיום. הקרן מעניקה מלגות על פי חתך סוציו-אקונומי תוך תמיכה במגוון רחב והטרוגניות של תחומי לימוד. זאת, מתוך אמונה של משפחת חמיס, אשר עומדת מאחורי הקרן, וחותרת לקדם חינוך שוויוני בין יהודים לערבים כאמצעי מרכזי לביסוס דו-קיום אמיתי. גאוותם הגדולה היא הקרן, אשר משמשת מודל לשוויון הזדמנויות.

  טלפון: 04-6786721

  פרטים נוספים:  http://www.wesam-fund.org/page -4.html

   

  מלגת בנק הפועלים
  מלגה תמורת פעילות חברתית. המלגה מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית שנים ב’ ו-ג’. לפרטים: http://www.mnkbrmaak.com 

    

  מלגת בנק מרכנתיל
  מלגה תמורת פעילות חברתית. המלגה מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית מכל השנים. לפרטים:  ד”ר סעיד ברגות’י רכז הפרויקט 054-5919974

   

  קרן רוקייה ביאדסי למען סטודנטים ערבים
  קרן מלגות לסטודנטים ערביים ישראלים משנה ב’ ומעלה. מועד הגשה מתחילת שנת הלימודים.

  כתובת: רח’ בית חולים 10, ת”ד 1065, באקה אל גרביה 30100. טלפון: 04-6382723

   

  מועדון אנשי העסקים הערבים בישראל
  המלגה תינתן לסטודנטים ערביי ארץ ישראל, הלומדים מקצועות טכנולוגים.

  נצרת, נצרת עילית ת”ד 4030. טלפון: 04-6563421

   

  מלגה מטעם קרן הוואקף המוסלמי
  מלגה לסטודנטים מהעדה המוסלמית הלומדים לתואר ראשון בהיקף של לפחות 12 שעות לימוד במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ואשר מצבם הסוציו-אקונומי נמוך על פי תצהיר שימולא על ידי עובד/ת סוציאלית או לשכת הרווחה המקומית.

  פרטי התקשרות:

  משרד ראש הממשלה בכתובת הדוא”ל: milga@pmo.gov.il

  יש לצרף מספר טלפון ומספר תעודת זהות.

   

  מלגות משרד החינוך לסטודנטים ערבים בדואים
  המלגה מיועדת לסטודנטים בדואים הלומדים בתחומי מדעים והנדסה.

  לפרטים: https://milgapo.co.il/?milga=_edu.gov3

   

  העמותה הדרוזית למדעים, מנהיגים ומצוינות
  מלגת סיוע לסטודנטים דרוזים הלומדים במוסד אקדמי ישראלי המצטיינים בלימודיהם בתחומי לימוד שונים כמו: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה, מדעי רפואה, הנדסה, כלכלה ראיית חשבון ומנהל עסקים.

  כתובת: ירכא ת”ד 1155, מיקוד 24967.
  טלפונים: 052-3631878, 04-9566220 בין השעות 14:00-8:00.
  מייל: amuta77@gmail.com

   

  קרן מלגות לסטודנטים דרוזים וצ’רקסים
  מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני מהחברה הדרוזית והצ’רקסית.

  מועד הגשה: עם תחילת שנה”ל עד אמצע חודש דצמבר

  פרטים נוספים: www.education.gov.il/druze

  כתובת: רח’ פל-ים 15, בניין ב’, חיפה 33095. טלפון: 04-8632500

   

  “קרן בני מערוף” לסטודנטים בני העדה הדרוזית
  המלגה מיועדת לסטודנטים משנה ב’ ואילך הלומדים מדעים מדויקים.

  סטודנטים שיתרמו שעות לקהילה, וזכאים למלגה, יקבלו מלגה מוגדלת.

  פרטים נוספים והרשמה בקישור:  https://milgapo.co.il/?milga=_bnaymaaroof

   

  מלגות נוספות לכלל הסטודנטים וייחודיות לחברה הערבית באתר לימודים בישראל:

  http://www.universities-colleges.org.il/P32473

   

 • חברה ערבית - חגים מוכרים כחופש במכללה

  בחגים נבחרים לחברה ערבית לא תתקיימנה בחינות והסטודנטים רשאים להיעדר מהלימודים

  מוסלמים

  • חג אלפיטר
  • חג הקורבן
  • תוספת זמן במבחנים בתקופת צום רמדאן

  דרוזים

  • חג הקורבן
  • חג הנביא שועייב

  נוצרים

  • חג המולד
  • חג הפסחא
  • ראש השנה האזרחית

   

  למעקב אחרי התאריכים המדויקים בכל שנה נא לעיין בלוח שנה אקדמי של המכללה. 

   

 • חברה ערבית -שיווק

  המכללה רואה חשיבות רבה בשיווק תכניות הלימוד למועמדים פוטנציאליים בני החברה הערבית. אנו מבצעים עבודה שיווקית אקטיבית הכוללת ארגון ימי חשיפה ייחודיים לתלמידי בתי ספר, ביקורים  בבתי ספר והשתתפות בירידי השכלה גבוהה. בנוסף לכך, מבוצע פרסום דרך אתרי אינטרנט פופולאריים בקרב החברה הערבית ופרסום ייעודי ברשתות החברתיות.

   

  קישור לידיעון בשפה הערבית  

 • ועדת היגוי לחברה ערבית

  תפקיד הוועדה הינו לאתר את כלל האתגרים העומדים בפני החברה הערבית במכללה בנושאים אקדמיים, חברתיים, פיזיים ועוד.

  חברי הוועדה: מנל”א, דקן/ית סטודנטים, מנהל/ת מכינה, מנהל/ת היחידה לקידום סטודנטים ערבים, מרצים בכירים מעוניינים, ממונה תקווה ישראלית, נציג/ת סטודנטים.

  *חברי הוועדה עשויים להשתנות מדי שנה.

ייעוץ לימודים