תואר .B.Sc בהנדסה אופטית

אודות התכנית

תכנית הלימודים הינה תכנית חדשה המקנה תואר בוגר במדעים (B.Sc) בהנדסה אופטית. התכנית נפתחה לאור הדרישה ההולכת וגדלה למהנדסים בעלי התמחות בתחום הנדסה אופטית.
תכנית הלימודים החלה לפעול בשנת תשע”א. התכנית המוצעת מקנה את הרקע והכלים בפיזיקה, באופטיקה, בתכנות, באלקטרוניקה ובמכונות ומקנה הכשרה הנדסית מספיק רחבה אשר תאפשר לבוגריה להשתלב בתעשייה עתירת הטכנולוגיה ולתרום לפיתוחה. בתחום הניסויי התכנית משופעת במעבדות באמצעותן הסטודנטים לומדים טכנולוגיות מגוונות המשמשות את התעשייה האופטית. חלק מהמעבדות הן מעבדות פרויקטים בהן הסטודנטים נדרשים למצוא פתרונות לבעיה נדונה ולבנות מערכת אופטית העונה על הפתרון שתכננו. התכנית משלבת באופן מאוזן תכנים הנדסיים ורקע מדעי ומתמטי, שילוב זה הוא ייחודי ומקנה לבוגר יתרון. בשנת הלימודים הרביעית מקדישים הסטודנטים חלק ניכר מהזמן להתמחות בתעשייה.

דבר מייסד התכנית, ד”ר אלי רז

“אנחנו המוסד היחיד בארץ המוסמך להעניק תואר ראשון בהנדסה אופטית. הסטודנטים שלנו משתלבים בעבודה בתעשייה כבר במהלך לימודיהם, במסגרת ההתמחות שהיא חלק מתכנית הלימודים. 
הביקוש למתמחים בהנדסה אופטית גדול מההיצע ומיטב החברות נמצאות בקשר עם המחלקה במטרה לקלוט מתמחים שיוכלו להשתלב בעתיד כעובדי החברה”.

רקע כללי: התכנית בהנדסה אופטית

תכנית לימודים חדשה המקנה תואר ייעודי בוגר במדעים (B.Sc.) בהנדסה אופטית. התכנית נפתחה לאור הדרישה ההולכת וגדלה למהנדסים בעלי התמחות בתחום הנדסה אופטית.  תכנית הלימודים החלה לפעול בשנת תשע”א.
בתעשייה עתירת הטכנולוגיה מופיעים רכיבים אופטיים בחלק רחב מאוד של מערכות מתקדמות. רכיבים אלה משמשים לקליטת אותות (בתחום הנראה או בתחום האינפרא אדום) ועיבודם, למערכות בקרה ומשוב, לבדיקות ללא הרס, לתקשורת, למערכות כיול ומדידה,  למערכות חישה מרחוק, למערכות רפואיות ולמערכות הפועלות בזמן אמת.  מערכות אלה  אינטגרטיביות ומשלבות בתוכן טכנולוגיות מתחומי ההנדסה השונים. קצב השתנות הטכנולוגיה בתחומים אלה הוא מהיר מאוד. תחום זה מחייב הכשרה של מומחים אשר מכירים טכנולוגיות מתקדמות ובאפשרותם לפתח טכנולוגיות חדשות.
התכנית המוצעת מקנה את הרקע והכלים בפיזיקה, באופטיקה, בתכנות, באלקטרוניקה ובמכונות ומקנה הכשרה הנדסית מספיק רחבה אשר תאפשר לבוגר להשתלב בתעשייה עתירת הטכנולוגיה ולתרום לפיתוחה.
בתחום הניסויי התכנית משופעת במעבדות באמצעותן הסטודנטים לומדים טכנולוגיות מגוונות המשמשות  את התעשייה האופטית. חלק מהמעבדות הן מעבדות פרויקטים בהן הסטודנטים  נדרשים למצא פתרונות לבעיה נדונה ולבנות מערכת אופטית העונה על הפתרון שתכננו.  התכנית משלבת באופן מאוזן תכנים הנדסיים ורקע מדעי ומתמטי, שילוב זה הוא ייחודי ומקנה לבוגר יתרון.
בשנת הלימודים הרביעית מקדישים הסטודנטים חלק ניכר מהזמן להתמחות בתעשייה.

היעדים העיקריים בהכשרת המועמדים לתואר בוגר בהנדסה אופטית:

  • שליטה בעקרונות הפיזיקליים של מערכות אופטיות מתקדמות באמצעות קורסי יסוד מתמטיים ומדעיים אשר ניתנים ברמה מוגברת ובקורסי הבסיס בתחום האופטיקה
  • רכישת רקע וכלים שיאפשרו התמודדות  מוצלחת עם טכנולוגיות משתנות, ויאפשרו יכולת פיתוח של רעיונות חדשים, זאת באמצעות הקניית רקע תיאורטי רחב בקורסים הנלמדים וכן במספר משמעותי של שעות מעבדה הכלולים בתוכנית
  • הכרת  טכנולוגיות יישום בתעשייה האופטית, האלקטרו-אופטית והמכנו-אופטית
  • הקניית כלים לשלוט בתחומים נוספים הקשורים ליישומם של מערכות אלה, בתכנות, בנושאים בהנדסת מכונות ובנושאים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
  • התמחות בתעשיה הכוללת פרויקט פיתוח בהנחיה של חבר סגל

התכנית מציעה שלוש מגמות התמחות:

  • מגמת אופטיקה מורחבת אשר תתן דגש לבסיס המדעי בתחום האופטיקה
  • מגמת אלקטרו-אופטיקה אשר תכשיר מהנדס בגישה מערכתית ובעל רקע בהנדסת חשמל
  • מגמת  מכנו-אופטיקה  אשר תכשיר מהנדס בגישה מערכתית ובעל רקע בהנדסת מכונות. תואר כפול:  הנדסה אופטית – הנדסת חשמל
  • לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים ניתנן האפשרות להצטרף לתכנית לתואר כפול בהנדסה אופטית (מגמת אלקטרו אופטיקה) ובהנדסת חשמל. לקבלת התואר הכפול הסטודנטים יצטרכו להשלים 32 נקודות זכות. סטודנטים אלה יקבלו שתי תעודות בוגר נפרדות, האחת בוגר בהנדסה אופטית והשנייה – בוגר בהנדסת חשמל

תכנית הלימודים

לצורך זכאות לתואר, על הסטודנטים לצבור 162 נקודות זכות.

בארבעת הסמסטרים הראשונים תכנית הלימודים היא משותפת לכל המגמות.

החל מהסמסטר החמישי קיים פיצול למגמות: מגמת אלקטרו-אופטיקה, מגמת מכנו-אופטיקה ומגמת אופטיקה מורחבת.

חלק מקורסי החובה וחלק מקורסי הבחירה משותפים לשלוש המגמות.

רשימת הקורסים ותנאי הקדם , וכן רשימה מפורטת של פרשיות הלימוד בקורסים השונים ניתנים להורדה בקישור הזה.

ייעוץ לימודים