תואר שני .M.Sc בהנדסת מערכות

אודות התכנית

  תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד התוכנית בידיעון

 

דבר ראש התכנית פרופ”ח שוקי דרור

“בתכנית שלנו בולטת איכות המשתתפים בה. מתקבלים לתכנית בוגרי תואר ראשון בהנדסה, אשר צברו ניסיון מקצועי-טכנולוגי נרחב בתעשייה. אנשי הסגל המרכזיים שלנו מצוינים, רובם דוקטורים עתירי ניסיון בתעשייה, ועבודתם האקדמית- מחקרית מושתתת על ידע עדכני. הסטודנטים יוצאים נשכרים מהתובנות שלהם לגבי ההתנהלות בתעשייה. הלימודים מתקיימים באווירה חמה וידידותית, עם אוזן קשבת ומדיניות של דלת פתוחה.”

רקע כללי

הנדסת מערכות היא דיסציפלינה הנדסית רב-תחומית המתמודדת עם הצורך הגובר בפתרונות טכנולוגיים וניהוליים לפרויקטים מערכתיים מורכבים. מעצם הגדרתה, מערכת הנדסית משולבת כוללת מרכיבים מתחומי הנדסה שונים. לכל אחד מהמרכיבים תורות הנדסיות ושיקולי תוכן הייחודיים לו. בשונה מהמהנדסים בתחומים הבסיסיים (כגון אלקטרוניקה, מכונות או תכנה), על מהנדס המערכת להיות בעל ראיה כוללנית רב-תחומית ובנוסף בעל יכולת ביצועית לטיפול בצרכים מערכתיים במהלך חיי המערכת. כדי לעמוד באתגרים אלה, עליו להיות מצויד בכלים שיאפשרו לו:

  • לזהות ולהגדיר את הצורך במערכת ולגבש את דרישות המערכת
  • ליצור את ארכיטקטורת המערכת האופטימלית כמענה לצרכים ולדרישות ולהגדיר את הממשקים (Interfaces) בין המכלולים השונים
  • לתכנן את לוחות הזמנים למימוש המערכת בשלבי הפיתוח, הייצור, השיווק והתחזוקה
  • לקבוע את האמצעים לבחינת התפקוד הנאות של המערכת
  • להבין את יחסי הגומלין בין המערכת והאדם ולהתחשב בהשפעת מחזור חיי המערכת על הסביבה
  • לתקשר ביעילות עם מהנדסים בתחומים שונים המופקדים על תת-מכלולים של המערכת

מטרת התכנית

להכשיר מהנדסים בעלי הבנה מערכתית רב-תחומית ויכולת ליצירת מערכות הנדסיות מורכבות בתהליך המבוסס על מתודולוגיות של הנדסת מערכות. הכשרת מהנדסים להתמודדות מערכתית רב-תחומית מחייבת כושר חשיבה אנליטי והנדסי, ניסיון תעשייתי ובגרות הנדסית. בוגר התכנית יהיה בעל ידע מדעי ומחקרי עדכני בתחום של פתרון בעיות מערכתיות – הנדסיות, טכנולוגיות וניהוליות.

מאפייני התכנית

סגל אקדמי

המרצים המרכזיים בתכנית פנו ללימודי דוקטורט לאחר שצברו ניסיון עשיר בתעשייה. לפיכך, באופן טבעי, עבודתם האקדמית-מחקרית המתמשכת מושתתת על ידע עדכני ותובנות לגבי ההתנהלות בתעשייה

סטודנטים

  • יתקבלו לתuכנית בוגרי תואר ראשון בהנדסה בעלי ניסיון מקצועי-טכנולוגי רחב (תנאי זה מאפשר לימודים בכיתות הומוגניות מבחינת הידע הבסיסי ורמת הלימוד)
  • ידידותיות, אוזן קשבת ודלת פתוחה
  • שכר לימוד אוניברסיטאי רגיל

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מקנה ידע מדעי מחקרי עדכני לפתרון בעיות מערכתיות – הנדסיות, טכנולוגיות וניהוליות. מלבד קורסי תשתית המקובלים בתכניות דומות בארץ ובעולם בתחום הנדסת המערכות, התכנית כוללת קורסי בחירה בתחומי ניהול והנדסה.
התכנית מיועדת למהנדסים בעלי תואר ראשון בהנדסה. הלימודים יתקיימו במתכונת של לימודים אחר הצהריים ובימי שישי במשך שנתיים. במסגרת התכנית ניתן דגש ללימוד תכנים על בסיס נושאים שנלמדו בתואר הראשון. מועמדים בעלי תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובהנדסת מכונות יוכלו ללמוד את התכנית הנומינלית, בעוד שבעלי תואר אחר עשויים להזדקק להשלמת קורסים ברמת תואר ראשון.
כל הסטודנטים יבצעו פרויקט גמר אינטגרטיבי בהנדסת מערכות, עליו יעבדו כצוותים רב-תחומיים, כפי שנהוג בתעשייה המודרנית. הפרויקט יאפשר לסטודנטים ליישם ולתרגל את הידע אותו רכשו במהלך לימודיהם. פרויקט הגמר יבוצע בשיתוף עם התעשייה ועל מוצרים ומערכות הנמצאים בפיתוח בתעשייה.

תנאי רישום

יתקבלו לתוכנית בעלי תואר ראשון (המוכר על-ידי המל”ג) בהנדסת מכונות, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה אופטית, הנדסת אלקטרואופטיקה, הנדסה כימית, הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע והנדסת תוכנה, אשר ממוצע ציוניהם 80 לפחות ואשר רכשו ניסיון מקצועי רלוונטי של שלוש שנים לפחות לאחר סיום לימודיהם לתואר ראשון. מועמדים שבגיליון הציונים שלהם לא כלול אחד מהקורסים המפורטים להלן, יחויבו בלימוד קורסים אלה ברמת התואר הראשון כדרישת קדם להשתתפות בקורסי החובה של התוכנית:

שם הקורס נקודות זכות
הסתברות ויסודות הסטטיסטיקה 2.5
מבוא לכלכלה למהנדסים 2.0
מבוא לבקרה 3.0
הבטחת איכות 2.0

* מקצועות השלמה נוספים ייקבעו בהתאם לרקע הלימודי של כל סטודנט.

כל מועמד ימציא שני מכתבי המלצה, המתייחסים להתאמתו ולסיכויי הצלחתו בלימודים: מכתב אחד ממי שמכיר את יכולתו האקדמית, והשני מהממונה עליו במקום העבודה.

תכנית לימודים

מבנה התכנית

תכנית הלימודים המומלצת פרוסה על פני שנתיים. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים, כדי להקל את העומס על מי שעובד במשרה מלאה או מי שחייב בקורסי השלמה. לקבלת התואר על הסטודנט לצבור לפחות 41 נקודות זכות, מתוכן 30 נקודות זכות ב-11 קורסי חובה, 6 נקודות זכות בפרויקט השנתי , ו-5 נקודות זכות בשני קורסי בחירה.
קורסי הבחירה בתכנית מאורגנים בשתי קבוצות: קבוצת ניהול וקבוצת הנדסה. כל סטודנט יבחר שני קורסים, אחד מתחום הניהול והשני מתחום הנדסה. לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתכנית באותה שנה.

 

פירוט תכנית הלימודים המומלצת

שנה וסמסטר
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נקודות זכות
סך הכל
שנה א’ סמסטר חורף
תכנון פרויקטים
3
3
3.0
9 שעות,
9.0 נקודות זכות
מבוא להנדסת מערכות
2
2
2.0
הנדסת דרישות
2
2
2.0
כלכלה הנדסית
2
2
2.0
שנה א’ סמסטר אביב
הנדסת מערכות מבוססת-מודלים
3
3
3.0
10 שעות,
9.0 נקודות זכות
אינטגרציה של מערכות
3
3
3.0
תכן הנדסי לפיתוח מערכות
3
3
3.0
סמינר מחלקתי
1
0.0
שנה ב’
סמסטר חורף
הנדסת מערכות עתירות תכנה
3
3
3.0
12שעות,
12.0 נקודות זכות
מבוא ליישומי RAMST
3
3
3.0
סמינר בהנדסת מערכות
3
3
3.0
פרויקט 1 בהנדסת מערכות
3
3.0
שנה ב’
סמסטר אביב
קורס בחירה מתחום הניהול
2
2
2.0
11 שעות,
11.0 נקודות זכות
מידול וסימולציה של מערכות
3
3
3.0
קורס בחירה מתחום ההנדסה
3
3
3.0
פרויקט 2 בהנדסת מערכות
3
3.0
 
סך הכל:
35
42
41
 
 
 

קורסי הבחירה מתוכם יבחר כל סטודנט קורס אחד מכל תחום

התחום
שם הקורס
שעות הרצאה
שעות שבועיות
נקודות זכות
ניהול
קבלת החלטות ביישומים טכנולוגיים
2
2
2.0
ניהול ידע
2
2
2.0
מנהיגות בסביבה ארגונית עתירת טכנולוגיה
2
2
2.0
נושאים מתקדמים בניהול השיווק
2
2
2.0
הנדסה
חקר ביצועים להנדסת מערכות
3
3
3.0
חקר סיבתיות בביצועים
3
3
3.0
כריית נתונים
3
3
3.0
ניהול והערכת סיכונים בפרויקטי פיתוח הנדסיים
3
3
3.0

קורסים

17

סגל התכנית

חגית אדיקה
חגית אדיקה
רכזת לימודי מוסמכים | לשכת המשנה לנשיא
חדר: M
Dr. Meir Tahan
Lecturer, Systems Engineering programs | Industrial Engineering and Management
חדר: 702
Dr. Illana Bendavid
Lecturer, Industrial Engineering and Management and Systems Engineering programs. | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
חדר: Caravan 2
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
Dr. Hilla Peretz
Senior Lecturer, Human Resource Management | Industrial Engineering and Management
חדר: M204
ד”ר משה שביט
ד”ר משה שביט
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר דניאל לשם
ד”ר דניאל לשם
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר אלון סנה אור
ד”ר אלון סנה אור
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
גבריאל גורדון
גבריאל גורדון
מורה מן החוץ | Mechanical Engineering
גבריאל גורדון
ד”ר יעקב ריינר
ד”ר יעקב ריינר
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
Dr. Nirit Gavish
Head of Department, Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: בתיאום מול מזכירת המחלקה
חדר: M212
שעות קבלה: בתיאום מול מזכירת המחלקה

ייעוץ לימודים