תואר ראשון .B.Sc בהנדסת תוכנה

נא להקיש על הכפתור למעבר לעמוד תנאי רישום

תוכניות לימודים

שינויים בתוכנית הלימודים רפורמה 2020

ריכוז שינויים בתוכנית הלימודים – עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשפ”א (2021)

תוכנית לימודים תשפ”ד – מיועדת לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשפ”א

מעבדות לחוזרים תשפ”ד

 


תוכנית הלימודים הישנה – מיועדת לסטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנת הלימודים 2016

שינויים בתוכנית הלימודים רביזיה 2016

ריכוז השינויים בתוכנית הלימודים – עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע”ו (2016) ועד לשנה”ל תש”פ כולל (2020)

תוכנית לימודים תשע”ו-תש”פ (2016-2020)מיועדת לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע”ו עד תש”פ שנתון 2016-2020 כולל

מעבדות לחוזרים תשפ”ד

חרבות ברזל

6

יועצים אקדמיים ורישום לקורסים

פנייה ליועצים האקדמיים בנושאי רישום תיעשה באמצעות דואר אלקטרוני.

רישום לקורסים באמצעות טופס רישום/ ביטול ידני יעשה בהתאם להנחיות רישום לקורסים.

פנייה ליועצים האקדמיים

פנייה ליועצים אקדמיים לרישום לקורסים

הנחיות רישום לקורסים

הנחיות רישום לקורסי פיזיקה

ייעוץ לימודים

  • Hidden