תואר שני .M.Sc בהנדסת תעשייה וניהול

אודות התוכנית

  תנאי הרישום לתוכנית מפורטים בידיעון

קישור לעמוד התוכנית בידיעון

 

תוכנית לימודים לתואר שני – הנדסת תעשייה וניהול

התוכנית מעניקה למהנדסים בעלי ניסיון בתעשייה ובשירותים ובוגרי תארים מדעיים, כלים אנליטיים וניהוליים לשם התפתחות אישית ותרומה מקצועית משמעותית בתחומי הנדסת תעשייה וניהול. התוכנית הנה במסגרת המחלקה להנדסת תעשייה וניהול.

דבר ראש התוכנית ד”ר חוסיין נסראלדין

“התוכנית משלבת בין גישת מידול הנדסי מתקדמת לבין גישה מעשית לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות; הפרויקט המעשי בשנה השנייה מאפשר לסטודנטים לשלב את הניסיון התעשייתי שצברו בעבודתם עם שיטות וכלים חדשים שנלמדו בתוכנית, המעניקים לסטודנטים הזדמנויות לפתח יכולות, מיומנויות וכישורים חדשים. מגוון הקורסים מאפשר התמחות בתחומים כגון תפעול גלובלי, ייצור ושירות במערכות מורכבות, ניהול מתקדם, הנדרשים מאוד בתעשייה המתפתחת”.

תוכנית הלימודים

תוכנית מפורטת

כל הלימודים יתקיימו במסגרת הרגילה של לוח השנה האקדמית, כלומר שני סמסטרים, חורף ואביב, בני 13 שבועות כל אחד. סטודנט שאינו זקוק לקורסי השלמה ולומד לפי התוכנית המומלצת יוכל להשלים את לימודיו בשנתיים כמוצג בטבלה למטה. כל הלימודים לתואר שני יתקיימו בקמפוס הראשי של המכללה. סטודנטים יוכלו לפרוש את הלימודים גם לאורך שלוש שנים.

סך הכל יידרש הסטודנט לצבור לפחות 40 נקודות זכות (נ”ז), מתוכן 12 נ”ז בחמישה קורסי חובה, 6 נ”ז בעבודת הגמר (מופיעה בטבלת קורסי החובה למטה כשני קורסים סמסטריאליים), ו- 22 נ”ז בקורסי בחירה (מתוכן חלק בהנדסה וחלקן בניהול).  יתפלגו במישור התכנים כדלהלן: לפחות 10 נ”ז קורסים כמותיים, לפחות 10 נ”ז קורסים מערכתיים, לפחות 6 נ”ז קורסים תכנוניים ולפחות 10 נ”ז קורסים בתחום הניהול. לקורסי הבחירה יתווספו קורסים נוספים בהתאם למגמות חדשות בתחום.

קורסי החובה בתוכנית הינם: ניהול שרשרת האספקה, שיטות אופטימיזציה בהנדסת תעשייה, תהליכי ניהול פרויקטים, סמינר בהנדסת תעשייה וניהול ונושאים מתקדמים בהנדסת איכות.
קורסי הבחירה בתוכנית אורגנו בשתי קבוצות: קבוצת הנדסת תעשייה וקבוצת הניהול . לא כל קורסי הבחירה יוצעו כל שנה ומספרם ייקבע לפי מספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית באותה שנה. ועדת תוכנית הלימודים תמשיך לפתח קורסי בחירה ולאתר מרצים מתאימים.

שנה א’ ושנה ב’

סטודנט בתכנית צריך לעבור את כל הקורסים של שנה א’, בציון 65 לפחות בכל קורס, והממוצע המצטבר חייב להיות לפחות 70 כדי להמשיך לשנה השנייה של התכנית. אם נכשל הסטודנט בקורס (ציונו פחות מ-65), יותר לו לחזור עליו בשנה העוקבת. סטודנט יוכל לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. סטודנט יוכל להיכשל, לכל היותר, בשני קורסי חובה.

השלמות*

*רק לבעלי תואר שאינו הנדסת תעשייה וניהול

ועדת תוכנית לימודים תקבע תוכנית לימודי השלמה למועמדים שאינם בעלי תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול שתהיה מותאמת לרמתם ולרקע שלהם. בוגרי דיסציפלינה הנדסית (שאינה הנדסת תעשייה וניהול) ידרשו למינימום 5 קורסים (לפחות 15 נקודת זכות – נ”ז), בוגרי מדעים ידרשו למינימום 10 קורסים (לפחות 30 נ”ז) ובוגרי כלכלה/מדעי התנהגות ידרשו למינימום 13 קורסים (לפחות 40 נ”ז). באם למד המועמד קורס/ים המופיע/ים ברשימת קורסי ההשלמה ברמה שקולה, תקבע עבורו ועדת תוכנית הלימודים קורסי השלמה תחליפיים ובלבד שיתקיים תנאי המכסה הדרוש עבור לימודי ההשלמה.

תנאי סיום הלימודים

כדי להיות זכאי לתואר, הסטודנט צריך לצבור לפחות 40 נקודות זכות. חריגות ייתכנו לגבי מי שלמדו לפי תוכנית לימודים אינדיבידואלית שאושרה על ידי ועדת תוכנית הלימודים (למשל, תוכנית שבה הוחלף קורס חובה בקורס בחירה מכיוון שהמועמד למד כבר את קורס החובה הנידון או מקביל לו במסגרת קודמת). קורסי השלמה לא ייזכו את הסטודנט בנ”ז. כדי להיות זכאי לתואר, על הסטודנט לעבור כל קורס בציון של 65 ומעלה, למעט מעבר בציון 75 ומעלה בקורס “עבודת גמר”. על ממוצע הציונים המשוקלל של הסטודנט להיות 75 לפחות. כל הלימודים לפי התוכנית, אך לא כולל דרישות השלמה מרמת תואר ראשון לאלה שצריכים השלמות, חייבים להסתיים תוך פרק זמן מירבי של שלוש שנים ממועד תחילת הלימודים בתוכנית.

טבלת קורסי השלמה

קורסים

28

עבודת גמר

מטרה
כל סטודנט יבצע עבודת גמר שנתית בשנת הלימודים השנייה להשתלמותו. מטרת עבודת הגמר היא אינטגרציה של הכלים, הידע והניסיון שהסטודנט צבר על מנת לפתור בעיה הנדסית/ניהולית. עבודת הגמר תהיה בעלת גישה מדעית אך יישומית במהותה ועשויה לכלול מרכיבים עיוניים, חישוביים ו/או ניסויים.

 

תהליך ביצוע עבודת גמר

סגל התוכנית

Dr. Hussein Naseraldin
Head of M.Sc. Program in Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
חדר: M 215
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
חגית אדיקה
חגית אדיקה
רכזת לימודי מוסמכים | לשכת המשנה לנשיא
חדר: M
Dr. Hussein Naseraldin
Head of M.Sc. Program in Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
חדר: M 215
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
Dr. Yariv N. Marmor
Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: With appointment
חדר: M200
שעות קבלה: With appointment
Dr. Illana Bendavid
Lecturer, Industrial Engineering and Management and Systems Engineering programs. | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
חדר: Caravan 2
שעות קבלה: Wednesday 11:30-12:30
Dr. Nirit Gavish
Head of Department, Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: בתיאום מול מזכירת המחלקה
חדר: M212
שעות קבלה: בתיאום מול מזכירת המחלקה
Dr. Hilla Peretz
Senior Lecturer, Human Resource Management | Industrial Engineering and Management
חדר: M204
Dr. Boris Shnits
Senior Lecturer | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Tuesday 14:00 – 15:00
חדר: D3 402
שעות קבלה: Tuesday 14:00 – 15:00
Dr. Meir Tahan
Lecturer, Systems Engineering programs | Industrial Engineering and Management
חדר: 702
Dr. Hussein Naseraldin
Head of M.Sc. Program in Industrial Engineering and Management | Industrial Engineering and Management
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
חדר: M 215
שעות קבלה: Friday, 13:00-14:00
ד”ר מירי רבינוביץ
ד”ר מירי רבינוביץ
מורה מן החוץ
ד”ר ליאורה לוקיץ
ד”ר ליאורה לוקיץ
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר משה שביט
ד”ר משה שביט
מורה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
ד”ר לואי עבדאללה
ד”ר לואי עבדאללה
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management
גל זהבי
גל זהבי
מרצה מן החוץ | Industrial Engineering and Management

ייעוץ לימודים

  • Hidden