הרשמה מועדים ואישורים

הרשמה למכינה ותנאי קבלה

הנהלת המכינה שמה לה למטרה להעניק שירות ויחס אישי לכל סטודנט תחילה המועמד מוזמן לפגישת היכרות אישית עם הרכזת האדמיניסטרטיבית של המכינה, בה יקבל המועמד מידע לגבי תהליך ההרשמה והסבר מפורט על אפשרויות של סיוע במימון שכר הלימוד, טפסיי הרשמה וכן רשימת המסמכים שעליו להגיש. לאחר מכן ייפגש המועמד עם יועצת התלמידים של המכינה, ובה יקבל הסבר מפורט על מבנה הלימודים במכינה, המקצועות הנלמדים ומסלולי הלימוד. על מנת להתאים את המסלול האופטימאלי עבורו, נבנית עם המועמד תכנית לימודים אישית, המותאמת ליכולותיו ולצרכיו הלימודיים.

לאחר פגישת הייעוץ הראשונית, ולאחר הסדרת דמי הרישום, יקבע עבור המועמד מועד למבחן מיון (מימ”ד) – מבחן ידע של המרכז הארצי לבחינות והערכה, שמטרתו לבדוק את התאמת המועמד למסלול הלימודים במכינה. לאחר עמידה במבחן המיון יקבל המועמד אישור על קבלתו ללימודים, ובהמשך פרטים לגבי כנס פתיחת שנת הלימודים.

 

להרשמה למסלול קדם הנדסה 9.24

הקישו על הכפתור

יש ללחוץ על הכפתור המוביל להרשמה לקורס קדם הנדסה 9.24

 

להרשמה למסלול ייעודית להנדסה 11.24

הקישו על הכפתור

יש ללחוץ על הכפתור המוביל להרשמה לקורס ייעודית להנדסה 11.24

מועדי הרשמה

מכינת קדם-הנדסה סמסטריאלית
מועד ספטמבר – הרשמה מאפריל עד 15.8
מועד אפריל – הרשמה מאוקטובר עד 20.3

מכינה ייעודית להנדסה
מועד נובמבר – הרשמה מפברואר עד 1.10
מועד פברואר – הרשמה מאוקטובר עד 31.12

 

תאריך סיום הרישום יכול להשתנות עם הגעה למכסת המתקבלים והמממשים המקסימלית וללא התראה מראש, על כן מומלץ להירשם ולהשלים את כל תנאי הרישום בהקדם.

לתיאום הליך ההרשמה ניתן ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני

אישורים נדרשים להרשמה

 • טופס הרשמה ללימודים (אותו ניתן לקבל במשרדי המכינה) מלא וחתום. טופס זה מהווה גם טופס בקשה לסיוע בשכר לימוד ומלגת קיום
 • צילום תעודת הזהות של המועמד ללימודים
 • תמונות פספורט (מאחור יש לציין שם + מספר תעודת זהות)
 • אישור על סיום 11 או 12 שנות לימוד + תעודה אחרונה של בית הספר
 • אישור על ציוני בגרות (למועמד שנבחן בבחינות הבגרות)
 • אישור בדבר בחינות הבגרות שיש להשלים על מנת להיות זכאי/ת לתעודת בגרות. תלמיד אינטרני ימציא אישור מבית סיפרו, תלמיד אקסטרני ימציא אישור משלוחת אגף הבחינות במשרד החינוך
 • אישור על ציון פסיכומטרי למי שנבחן בעבר
 • צילום תעודת שחרור מצה”ל או שרות לאומי או פטור
 • צילום תעודת הזהות של אחד ההורים כולל הספח עם פרטי כל ילדיהם
 • טופס תולדות חיים
 • טופס פרטי חשבון בנק
 • אישורים מצולמים על הכנסת ההורים:
  לשכיר: טופס 106 של שנת המס האחרונה
  לעצמאי: שומת מס של השנה האחרונה
  לא עובד: אישור מביטוח לאומי על אי העסקה
  כמו כן יש לצרף כל אישור על מקור הכנסה אחר כגון: קרן פנסיה, ביטוח לאומי, תגמולים, קצבת זקנה, ועוד
 • חברי קיבוץ:
  בן/בת קיבוץ – ט’ התחייבות כספית מהקיבוץ למימון לימודים

  עוזב/ת קיבוץ – יש להציג אישור ממזכיר הקיבוץ על עזיבת הקיבוץ
  קיבוץ ב”עצמאות כלכלית” – יש להציג אישור המעיד על כך
 • מועמד/ת נשוי/נשואה:
  אישור על הכנסות בן/בת הזוג. במידה ואין ילדים יצרף גם אישורי הכנסה של הוריו
 • צילום מסמכים ותעודות במקרה של עדיפות מיוחדת:
  נכה צה”ל, משפחה שכולה, אישור של שרותי הרווחה, חייל בודד
  במקרה של חייל בודד – יש להמציא אישור על כך מהלשכה להכוונת חיילים משוחררים
 • מי שניגש בעבר לאבחון ליקויי למידה – נא לצרף את תוצאות האבחון

ייעוץ לימודים

 • Hidden