מלגות, סיוע כלכלי ומעונות

מלגות

דקנט הסטודנטים באמצעות מדור מלגות, רואה חשיבות רבה בהנגשת השכלה גבוהה ומתן שוויון הזדמנויות לסטודנטים מעוטי יכולת כלכלית.

הסטודנטים להנדסה יכולים להסתייע במימון שכר הלימוד במספר מסלולים:

 1. מלגות מכללה: מלגות סיוע על פי קריטריונים סוציואקונומיים, ומלגות הצטיינות על סמך הישגים בלימודים
 2. מלגות משיתופי פעולה של המכללה עם קרנות חיצוניות
 3. מלגות של קרנות חיצוניות
 4. מלגות על פעילות חברתית

היחידה למלגות מכוונת, מייעצת,  מגייסת וממליצה על סטודנטים בפני קרנות נוספות

המלגות מתפרסמות בהודעות בתחנת המידע לסטודנט

ובדף הפייסבוק של הדקנט

כלל המלגות לסטודנטים בישראל ובכל מקום בעולם מופיעות באתר המלגות הבינלאומי

קריטריונים למלגות סיוע ואגודה

 • הנחיות כלליות

  יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע

  • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים)
  • סטודנט שאינו מקבל מלגה משולבת כגון: שגרירי רוטשילד, אייסף, איילים, וכדומה או סטודנט שלימודיו ממומנים במלואם על ידי גורם חיצוני למכללה כגון: מלגת חוק חיילים משוחררים, מנהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי וכדומה
  • סטודנט בשנה חמישית – ניתן להגיש בקשה לסיוע רק במסגרת ועדת חריגים. יש לפנות לאחראית מלגות, דונה אשכנזי

  פעילות חברתית עבור מלגת סיוע

  • מלגת סיוע מלאה – 20 שעות פעילות חברתית לסטודנטים בשנה א’, 40 שעות פעילות לסטודנטים שנה ב’ ומעלה
  • מחצית מלגת סיוע – 10 שעות פעילות חברתית לסטודנטים בשנה א’, 20 שעות פעילות לסטודנטים שנה ב’ ומעלה
  • פטורים מפעילות חברתית: סטודנט הורה לילד/ים או סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית (קודמת להגשת הבקשה)

  יכולים להגיש בקשה למלגת אגודה

  • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים)
  • סטודנט חבר באגודת הסטודנטים

  פעילות חברתית למלגת אגודה

  • מלגת אגודה מחייבת 20 שעות מעורבות בשנה אקדמית, לטובת האגודה והקהילה
  • סטודנט הורה לילד/ים – חייב ב 12 שעות פעילות
  • סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית – חייב ב 15 שעות פעילות

  מועדי הרשמה למלגת סיוע ואגודה

  • סטודנטים פעילים: בחודשי הקיץ. המועדים יפורסמו בתחנת המידע ובדף הפייסבוק של הדקנט בסמוך לפתיחת הרישום
  • מתקבלים ללימודים: עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ועד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר

  אופן הגשת הבקשה

  • הגשת הבקשה היא מקוונת דרך תחנת המידע לסטודנט
  • הסטודנט ימלא את טופס הבקשה למלגת סיוע או מלגת אגודה בהתאם למצבו ויצרף בסריקה את כל המסמכים הנדרשים בבקשה
  • בקשה שסטודנט ימלא במערכת ללא המסמכים הנדרשים – לא תטופל ולא תשלח הודעה בנושא

  אם הפרטים הנשאלים בטופס הבקשה למלגה אינם מייצגים את מצבך הכלכלי/ משפחתי רצוי לסרוק ולצרף מכתב אישי לטופס הבקשה המפרט את המצב.

 • מסמכים שיש לצרף - מלגת סיוע כלכלי

  מלגת סיוע
  סטודנט/ית רווק/ה

  • צילום תעודת זהות הסטודנט כולל ספח
  • צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח
  • הכנסות הורים- 3 תלושי שכר אחרונים/ פנסיה /קצבאות ביטוח לאומי/ דמי אבטלה . הורה שאינו עובד- אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד. הורה עצמאי- צירוף שומת מס עדכנית
  • סטודנט חבר קיבוץ יצרף אישור בסיס לחישוב התשלום לביטוח לאומי ממזכירות הקיבוץ.
  • אחים חיילים בשירות סדיר או בשירות לאומי / אחים סטודנטים –לצרף צילום תעודת חוגר או תעודת מתנדב בשירות לאומי/ יש לצרף אישור חתום ממוסד הלימוד.
  • שירות צבאי או שירות לאומי של הסטודנט –תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי
  • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה – יש לצרף תעודה מתאימה.
  • סטודנט שמשרת במילואים – יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במאי שנה קודמת עד 30 באפריל שנה נוכחית. למלגת אביב יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במרץ שנה קודמת עד 29 בפברואר שנה נוכחית
  • סטודנט נכה – יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות
  • סטודנט ממשפחה שכולה – יצרף אישור ממשרד הביטחון
  • סטודנט יתום או שהוריו גרושים – יצרף תעודת פטירה או תעודת גירושין
  • סטודנט בודד בארץ או הוכר כחייל בודד – יצרף אישור מתאים
  • סטודנט המצוי בנתק מהוריו – יצרף אישור מנוטריון

  סטודנט/ית נשוי/אה 

  • צילום תעודת זהות הסטודנט כולל ספח
  • 3 תלושי הכנסה של שני בני הזוג או אישור מביטוח לאומי כי בן/בת הזוג אינו/אינה עובד/ת או אישור לימודים באם בן/בת זוג סטודנט/ית
  • בת/בן זוג עצמאי – הסטודנט יצרף שומת מס הכנסה לשנה אחרונה

  הצהרת הסטודנט

  הסטודנט יצהיר כי אינו נתמך על ידי קרן חיצונית (המשלמת את מלוא שכר הלימוד) או יצהיר כי נתמך על ידי קרן משולבת או מלגת מעורבות חברתית או יצהיר כי ממתין לתשובה מאחת מהן (ויציין את מקור התמיכה הצפוי).
  במידה ויחול שינוי ממועד מתן ההצהרה נדרש הסטודנט לעדכן את מדור מלגות.

 • מסמכים שיש לצרף - מלגת אגודת הסטודנטים
  • סטודנט רווק יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
  • סטודנט נשוי, גרוש או אלמן יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
  • הכנסת הסטודנט מעבודה – יצרף שלוש משכורות אחרונות
  • שירות צבאי או שירות לאומי – הסטודנט יצרף תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי
  • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה – יש לצרף תעודה מתאימה
  • סטודנט שמשרת במילואים – יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במאי שנה קודמת עד 30 באפריל שנה נוכחית
   למלגת אביב – יש לצרף אישורים על ימי מילואים בתקופה שבין 1 במרץ שנה קודמת עד 29 בפברואר שנה נוכחית
  • פעילות חברתית – יצרף אישור על פעילות חברתית בשנה”ל הקודמת
  • מקום מגורים – יצרף אישור על מגורים במעונות או הסכם שכירת דירה
  • רכב בבעלות הסטודנט – יצרף רישיון רכב
  • בריאות הורים – יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות של ההורים
  • מצב אישי מיוחד – הסטודנט יצרף מכתב אישי המפרט את המצב

   טופס ללא אישורים לא יטופל ולא תשלח הודעה על כך, האחריות של הסטודנט/ית בלבד!

   • לאחר דיון והחלטת ועדת המלגות תשלחנה תשובות דרך תחנת המידע
   • סטודנט שבקשתו נדחתה יוכלו להגיש ערעור, בתנאי שיש בידו נתונים חדשים המתייחסים ישירות לסיבת דחיית הבקשה ואשר לא היו ידועים לוועדת המלגות
   • הערעור יוגש למדור מלגות בדף מודפס תוך 14 ימים מיום קבלת התשובה השלילית
   • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה!
 • אינם זכאים למלגה או המלגה תבוטל במקרים הבאים:

  • סטודנט שלא מן המניין או לומד חיצוני
  • סטודנט שנמצא חייב בוועדת משמעת
  • סטודנט המקבל מימון מלא של שכ”ל מכל מוסד ממשלתי או מגורם חיצוני למכללה (קרן, מנהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי וכו’), לא יהיה זכאי למלגת הסיוע הכלכלי
  • סטודנט שלא מילא או הפסיק חובת פעילות חברתית
  • סטודנט שהפסיק לימודים ביוזמתו או שלימודיו הופסקו על ידי המכללה
  • סטודנט שמסר מידע לא מדויק או כוזב בעת הגשת הבקשה למלגה, בנוסף יפתחו נגדו צעדים משמעתיים

פירוט המלגות

 • מלגות מכללה

  המכללה מעניקה מלגות על סמך נתונים סוציואקונומיים ועל סמך הישגים בלימודים. המלגה מותנית בפעילות חברתית במסגרת היחידה למעורבות חברתית, או במסגרות מוכרות אחרות

  מלגת סיוע כלכלי
  מלגה מלאה 4,000 ש”ח, חצי מלגה 2,000 ש”ח.

  המלגה מוענקת על סמך נתונים סוציואקונומיים: הכנסות, מצב משפחתי, שירות צבאי/ מילואים, נכות והישגים אקדמיים.
  יש להגיש בקשה באמצעות  תחנת המידע לסטודנטשימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים- בקשה ללא אישורים לא תוגש לוועדה.

  מועדי הרשמה למלגת סיוע:
  סטודנטים פעילים – בחודשים מאי עד יולי בכל שנת לימודים.
  מתקבלים ללימודים – עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים עד שבועיים לתוך הסמסטר.
  אישורי הזכאות למלגה מלאה או מלגה חלקית יועברו בסמוך לתחילת הסמסטר.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית
  סטודנטים בשנים ב’-ד’ חייבים בעד 40 שעות פעילות למלגה מלאה או 20 שעות למחצית מלגה. סטודנטים בשנה א’- 20 שעות פעילות – מלגה מלאה, 10 שעות – מחצית מלגה.

  המלגה תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במכלל בתום סמסטר ובתנאי שביצע את הפעילות החברתית.

  להסבר למילוי מלגות סיוע ואגודה, ראה פרק נפרד.

  מלגת אגודת הסטודנטים
  מלגה בגובה 1,500 ₪. המלגה מוענקת על סמך נתונים כלליים בדגש על: שירות צבאי/ מילואים, עבודה, מצב משפחתי, פעילות חברתית.

  יש להגיש בקשה באמצעות  תחנת המידע לסטודנט.
  שימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים – בקשה ללא אישורים לא תעלה לוועדה.

  מועדי הרשמה למלגת אגודה:
  סטודנטים פעילים – בחודשים מאי עד יולי בכל שנת לימודים.
  מתקבלים ללימודים – עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ושבועיים בתוך הסמסטר.
  אישורי הזכאות למלגה יועברו בסמוך לתחילת הסמסטר.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית דרך אגודת הסטודנטים בהיקף של 20 שעות.
  המלגה תועבר לכרטסת הכספית במדור שכר לימוד.
  להסבר למילוי מלגות סיוע ואגודה, ראה פרק נפרד.

  מלגות הצטיינות בתחום החברתי
  סטודנטים אשר תרומתם לקהילה הינה יוצאת דופן, שהיוו השראה לחניכים אותם הם מלווים ואשר תרמו תרומה משמעותית לחברה, במסגרת היותם מלגאים בקרנות משותפות או ביחידה למעורבות חברתית, יומלצו מטעמם לקבלת אות הערכה על הצטיינות בתחום החברתי. בחירת המצטיינים על סמך קריטריונים שקובעת וועדת המלגות.

  מלגות הצטיינות בתחום הספורט
  סטודנטים המתאמנים באופן קבוע באחת מנבחרות המכללה ובתנאי שלומדים בהיקף של 4 שעות סמסטריאליות לכל הפחות, אשר יתחרו וייצגו את המכללה במסגרת תחרויות אס”א, זכאים למלגה בהתאם לזכייה באחד מ- 3 המקומות הראשונים בתחומם.

  מלגות על סמך הישגים בלימודים
  המלגה מיועדת לסטודנטים שהצטיינו בשנים אקדמיות א’, ב’, ג’ (סטודנטים מצטיינים בגין שנה ד’, יקבלו תעודת הצטיינות בטקס הבוגרים).

  סטודנט שנמצא חייב בוועדת משמעת בכל עבירה שהיא, לא יוכל להיכלל למשך שנתיים ברשימת המצטיינים (השנה השוטפת בה בוצעה העבירה והשנה שלאחריה) ויהיה מנוע מלקבל מלגת הצטיינות, אות הערכה או הצטיינות בלימודים.

  העברת המלגות תתבצע בתום השנה האקדמית.

  מצטייני ראש מחלקה
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ- 87.0 והם ממוקמים ב- 15% העליונים של הסטודנטים במחלקה.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית.

  מצטייני נשיא
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ- 92.0 והם ממוקמים ב- 3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב- 15%).  

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית.
  ההודעה על זכאות למלגה על סמך הישגים לימודיים מתקבלת בסוף חודש נובמבר. עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר אביב – ההודעה על הזכאות מתפרסמת בחודש מרץ.

  המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט בסוף סמסטר ב’ ובתנאי להשלמת שעות הפעילות החברתית.

  בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים ליהנות ממלגות המכללה, לא יהיה כפל מלגות מצויינות והצטיינות. לפיכך סטודנט בתכנית המצוינות העומד בתנאים להצטיינות, יקבל את המלגה הגבוהה מבין השתיים וכן תעודת הצטיינות.

  מלגות לסטודנטים במחלקה להנדסה אופטית
  המכללה מעניקה מלגות עידוד והצטיינות בגובה שכ”ל מלא לתלמידי המחלקה להנדסה אופטית.  המלגה מחייבת בפעילות חברתית ולכן היא תועבר לכרטסת הסטודנט לאחר דיווח על סיום הפעילות החברתית.
  פרטים נוספים במזכירות המחלקה.

 • מלגות משותפות

  קרן אייסף
  קרן אייסף דוגלת בצמצום פערים בחברה הישראלית, הנגשת השכלה גבוהה וחיזוק המעורבות החברתית. סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן אייסף נהנים ממלגה גבוהה, מתוכנית מנהיגות חברתית משמעותית ופעילות בקהילה.

  מיועד ל: סטודנטים בשנה שנייה ללימודים על פי מצב סוציו אקונומי.

  גובה מלגה: 25,000 ₪ בכל שנת לימוד, למשך 3 שנים.

  מועדי הרשמה: חודשים מאי- יולי באמצעות אתר הקרן.
  לפרטים: רוני דגני ,מנהלת התכנית. בטלפון  04-8123783

  עמותת איילים
  עמותת איילים הוקמה על ידי חבורת צעירים יוצאי צבא, במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל. סטודנטים מתגוררים בכפר הסטודנטים של איילים בכרמיאל, תורמים לקהילה, משלמים שכר דירה מוזל ומקבלים מלגה בגובה שכר לימוד שנתי.

  פרטים נוספים והרשמה באתר העמותה

  קרן קציר (קרן רש”י)
  מיועדת לסטודנטים ללא עורף משפחתי וכלכלי.

  תכנית “משכילה” לאמהות יחידניות. מלגת שכ”ל ודמי קיום וליווי אקדמי וחברתי, העשרה ואימון אישי. על הסטודנטיות בתכנית לעמוד בדרישות האקדמיות של המכללה.
  פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.
  לאחר מילוי טפסי ההרשמה, יש לפנות לאתי שפרברג, רכזת התכנית במכללה.

  עתידים TAKE OFF 
  מיועדת לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים בשירותם הצבאי. התכנית מעניקה מלגת לימודים ומחייה, מחשב נייד וליווי אישי לאורך התואר. בנוסף, משלבת התכנית את הסטודנטים כבר במהלך לימודיהם בעולם התעסוקה.
  פרטים נוספים והרשמה באתר העמותה או אצל שירלי יוגב מנהלת התכנית.

  טלפון: 052-6130252, מייל: takeoff.st@gmail.com

  תכנית מושל

  תכנית מושל הינה תוכנית מלגות פרטית של היזם ואיש ההייטק מרטין מושל.

  התכנית מספקת מעטפת ייחודית לסטודנטים בעלי יכולות, נחישות ומוטיבציה המגיעים מרקע כלכלי מאתגר ביותר ושואפים לחולל שינוי בחייהם ובחיי משפחותיהם.

  התכנית מכוונת תעסוקה ומכשירה את בוגריה במפגשים, סדנאות, הרצאות וליווי אישי לקראת כניסה אופטימלית למקצוע והתחום אותו בחרו ללמוד.

  התכנית תומכת בסטודנטים במקצועות ההנדסה, מדעי המחשב, ורפואה.

  מאות בוגרי התכנית בארץ ובעולם מרכיבים קהילת בוגרים משמעותית ודינאמית המהווה מודל לחיקוי, למנהיגות ומצוינות בחברה הישראלית ומעבירה את החזון וערכי התכנית הלאה לדורות הבאים.

  תכנית מושל הינה תכנית פלורליסטית המאמינה בשוויון הזדמנויות ופתוחה לכלל המגזרים הדעות והאמונות באוכלוסייה.

  להגשת מועמדות לתכנית יש למלא את השאלון בקישור הזה 

  מלגת חינוך לפסגות
  עמותת ‘חינוך לפסגות’ חותרת לצמצום הפערים החברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.
  כאן תוכלו לקדם ילדים מוכשרים מהפריפריה ולעזור להם להצטיין בלימודים, להשתלב בחברה, להצליח בכל תחומי החיים ולהגשים חלומות.
  הפעילות כוללת: תכנית הדרכה מותאמת אישית לכל סטודנט/ית, סדנאות, טיולים וחוגי העשרה. מתן שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות. ליווי פרויקטים למען הקהילה ופעילות העצמה. אפשרות לשעות נוספות ופעילות קיץ בשכר.

  גובה המלגה: 10,000 ש”ח

  לפרטים והרשמה לחצו כאן

  מלגת הזנק לעתיד
  סטודנטים למקצועות ההנדסה והמחשבים מרקע סוציו אקונומי מאתגר המאותרים כבר מלימודיהם בתיכון, מקבלים מלגה בגובה שכר לימוד, סיוע בשיעורי עזר וסדנאות הכנה לעולם התעסוקה.

  לפרטים נוספים והתייעצות לגבי המלגות המשותפות ניתן לפנות לדונה אשכנזי, אחראית מלגות

 • מלגות מקרנות חיצוניות

  IMPACT
  מלגות אימפקט מוענקות לחיילים משוחררים עד 5 משירות צבאי בעלי תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב/כסף (לוחמים או תומכי לחימה), בסיס מצב סוציו אקונומי. התכנית מעניקה מלגה ע”ס 4,000$ בכל שנה למשך 3 שנים. הגשת בקשה בתחילת שנת הלימודים הראשונה או השנייה.
  מועדי הרשמה: מרץ – מאי
  לפרטים נוספים ולהרשמה למלגה

  עתידים לתעשייה
  מיועדת לסטודנטים מתחילים שנה ראשונה המתגוררים בפריפריה (רשימת ישובים נמצאת באתר), או מאוכלוסיות ייחודיות אשר מתקשים במימון לימודיהם.
  התכנית מעניקה מלגה בגובה שכר לימוד + דמי קיום למשך 4 שנות התואר
  מועדי הרשמה: מאי- יולי
  לפרטים והרשמה

  קרן הישג
  מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל.
  פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

  מלגות משרד החינוך
  מוענקות על בסיס מצב סוציו אקונומי לסטודנטים שאינם מקבלים מימון ממקור אחר. המלגות מוענקות על פי מדרג משרד החינוך.
  פרטים והרשמה באתר משרד החינוך

  פר”ח
  מלגות המוענקות לסטודנטים הפעילים במסגרת פעילות חונכות לתלמידים במרכזים שונים. הפעילות מוכרת לצורך זכאות למלגות מכללה.
  פרטים נוספים והרשמה באתר פרח

  מלגת בני ברית

  מלגות לסטודנטים משנה ב’ עד ד’, תושבי כרמיאל ועל פי רקע סוציו אקונומי נמוך. מועדים ואופן הרשמה יפורסמו בהודעות תחנת המידע לסטודנט, עם פתיחת ההרשמה למלגה. 

 • מלגות ייעודיות לחברה הערבית

  מלגת ארתקאא
  מלגת ארתקאא מיועדת לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית. משרד החינוך, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד רה”מ, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו”ל יזמו את קרן המלגות לסטודנטים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית העונה לשם ארתקאא ارتقاء שפירושו: התקדמות, התפתחות וקידמה.
  ההרשמה באמצעות הכתובת: https://irteka.co.il/main.asp

  מלגת מפעל הפיס
  מלגות לסטודנטים ערבים ישראלים הלומדים לקראת תואר ראשון. מלגה זו מותנת בתרומה לקהילה בהיקף של 130 שעות שנתיות.
  מועד ההגשה: במהלך סמסטר ב’.
  לפרטים נוספים

  או לפנות לחברת מרמנת המטפלת ישירות בסטודנטים ערבים, טלפון: 073-2955881,אתר אינטרנט

  קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס
  קרן המלגות לערבים ויהודים על שם ויסאם חמיס הינה העמותה הישראלית היחידה אשר מחלקת מלגות ליהודים וערבים גם יחד, מתוך מחויבותה של הקרן לתמוך בחינוך ומצוינות אקדמית בישראל, לצד קידום ערכים של שוויון ודו-קיום. הקרן מעניקה מלגות על פי חתך סוציו-אקונומי תוך תמיכה במגוון רחב והטרוגניות של תחומי לימוד. זאת, מתוך אמונה של משפחת חמיס, אשר עומדת מאחורי הקרן, וחותרת לקדם חינוך שוויוני בין יהודים לערבים כאמצעי מרכזי לביסוס דו-קיום אמיתי. גאוותם הגדולה היא הקרן, אשר משמשת מודל לשוויון הזדמנויות.
  טלפון: 04-6786721
  לפרטים נוספים לחצו כאן

  מלגת בנק הפועלים
  מלגה תמורת פעילות חברתית. המלגה מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית שנים ב’ ו-ג’.
  לפרטים נוספים לחצו כאן

  מלגת בנק מרכנתיל
  מלגה תמורת פעילות חברתית. המלגה מיועדת לסטודנטים מהחברה הערבית מכל השנים.
  לפרטים:  ד”ר סעיד ברגות’י רכז הפרויקט. טלפון: 054-5919974

  קרן רוקייה ביאדסי למען סטודנטים ערבים
  קרן מלגות לסטודנטים ערביים ישראלים משנה ב’ ומעלה. מועד הגשה מתחילת שנת הלימודים.
  כתובת: רח’ בית חולים 10, ת”ד 1065, באקה אל גרביה 30100. טלפון: 04-6382723

  מועדון אנשי העסקים הערבים בישראל
  המלגה תינתן לסטודנטים ערביי ארץ ישראל, הלומדים מקצועות טכנולוגים.
  נצרת, נצרת עילית ת”ד 4030. טלפון: 04-6563421

  מלגה מטעם קרן הוואקף המוסלמי
  מלגה לסטודנטים מהעדה המוסלמית הלומדים לתואר ראשון בהיקף של לפחות 12 שעות לימוד במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ואשר מצבם הסוציו-אקונומי נמוך על פי תצהיר שימולא על ידי עובד/ת סוציאלית או לשכת הרווחה המקומית.
  פרטי התקשרות:
  משרד ראש הממשלה בכתובת דואר אלקטרוני
  יש לצרף מספר טלפון ומספר תעודת זהות.

  מלגות משרד החינוך לסטודנטים ערבים בדואים
  המלגה מיועדת לסטודנטים בדואים הלומדים בתחומי מדעים והנדסה.
  לפרטים נוספים לחצו כאן

  העמותה הדרוזית למדעים, מנהיגים ומצוינות
  מלגת סיוע לסטודנטים דרוזים הלומדים במוסד אקדמי ישראלי המצטיינים בלימודיהם בתחומי לימוד שונים כמו: מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה, מדעי רפואה, הנדסה, כלכלה ראיית חשבון ומנהל עסקים.
  כתובת: ירכא ת”ד 1155, מיקוד 24967.
  טלפונים: 052-3631878, 04-9566220 בין השעות 8:00-14:00.
  דואר אלקטרוני

  קרן מלגות לסטודנטים דרוזים וצ’רקסים
  מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני מהחברה הדרוזית והצ’רקסית.
  מועד הגשה: עם תחילת שנת הלימודים עד אמצע חודש דצמבר.
  לפרטים נוספים לחצו כאן
  כתובת: רח’ פל-ים 15, בניין ב’, חיפה 33095. טלפון: 04-8632500

  “קרן בני מערוף” לסטודנטים בני העדה הדרוזית
  המלגה מיועדת לסטודנטים משנה ב’ ואילך הלומדים מדעים מדויקים.
  סטודנטים שיתרמו שעות לקהילה, וזכאים למלגה, יקבלו מלגה מוגדלת.
  לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

  מלגות נוספות לכלל הסטודנטים וייחודיות לחברה הערבית באתר לימודים בישראל

 • מלגות והטבות משרד הביטחון

  מלגת הפריפריה – שנה ראשונה חינם
  סטודנטים בשנה הראשונה ללימודים, משוחררים עד 5 שנים משירות צבאי או לאומי מלא (משרתי מילואים פעילים וחיילים בודדים משוחררים יהיו זכאים להטבות אלו עד 10 שנים מיום סיום שירותם הסדיר). יהיו זכאים למימון שכר הלימוד בשנה הראשונה ללימודים עד לגובה שכר לימוד כפי שנקבע ע”י המל”ג (10,259 ₪, נכון לתש”פ). הרשמה באמצעות מילוי הצהרה באזור האישי באתר להכוונת חיילים משוחררים.
  לבירורים נוספים: מוקד משרד הביטחון, טלפון: 03-7776770
  ממדים ללימודים
  סטודנטים מהאוכלוסיות הבאות: לוחמים, הוכרו כחיילים בודדים, זכאי תשמ”ש משפחה, עולים חדשים ובני מיעוטים.
  אשר משוחררים עד 3 שנים משירות החובה ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, בתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים. יהיו זכאים נוסף על שנה ראשונה חינם, למלגת שכ”ל למשך 3 שנים נוספות (2/3 מלגת ממדים ללימודים ו- 1/3 מפקדון צבאי של הסטודנט).
  יש להגיש מועמדות להטבה “ממדים ללימודים” כל שנה מחדש באמצעות מילוי הצהרה באזור האישי באתר להכוונת חיילים משוחררים.
  בירורים נוספים בקישור זה
  הטבת מכינה
  סטודנטים משוחררים עד 5 שנים מאזורים בעלי עדיפות לאומית שקיבלו מימון מהאגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים במכינה קדם אקדמית, יהיו זכאים למימון 50% משכ”ל למשך שלוש שנים בתואר.
  ההרשמה להטבה באמצעות שליחת פנייה בקישור זה
  כל הטבות משרד הביטחון מועברות ישירות לפקדון הצבאי של הסטודנט בתום שנת לימוד אקדמית.

 • סיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה

  תכנית “וודה-לאי” של המל”ג להנגשת השכלה גבוהה מסייעת לסטודנטים יוצאי אתיופיה באמצעות הענקת סל הטבות בגובה של עד 5,500 ₪.
  מעטפת הסיוע הלימודי כלכלי כוללת: השתתפות בטיפול פסיכולוגי, אבחונים, סיוע לימודי-אקדמי (סל”א), מעונות, נסיעות.
  לפרטים נוספים יש לפנות לרווית מיטב

 • הסדרים לפריסת שכ"ל

  הסדרי מימון – ללמוד בראש שקט
  מכללת אורט בראודה בשיתוף עם קרן שכ”ל (שקט כלכלי לסטודנט) מציעים לכם שני מסלולי מימון שיאפשרו לכם להתרכז בלימודים.

  1. מסלול למימון שכר לימוד – הסדר מימון בגובה של עד 10,000 ש”ח, בפריסה של עד 60 החזרים ללא הצמדה, לצורך תשלום שכר הלימוד השנתי. עם אפשרות לסבסוד הריבית על ידי המכללה לעומדים בקריטריונים. הגשת המועמדות לאחראית מלגות בדקנט הסטודנטים.
  2. הסדר מימון למחייה/ לשכר לימוד- בגובה של עד 20,000 ₪, בפריסה של עד 60 תשלומים, בתנאים ייחודיים ונוחים וללא הצמדה.
   ניתן לפרוס את ההחזרים עד לשנה מסיום התואר ובפריסה ארוכה של עד 48 תשלומים.

  לבדיקת זכאותך יש להגיש בקשה באתר שכ”ל 
  בכל שאלה ניתן לפנות לנציג קרן שכ”ל, בטלפון: 03-9635856 או בדואר אלקטרוני
  לקבלת עדכונים – קרן שכ”ל בפייסבוק

מעונות הסטודנטים

מעונות הסטודנטים ממוקמים בתוך קמפוס המכללה, מספר דקות הליכה מחדרי הלימוד, אולם הספורט, חדר הכושר ועוד.

בנייני המעונות נמצאים בתוך נוף מרהיב, ירוק ומטופח הכולל: מרחבי דשא, עצי זית ונוי, פרחים עונתיים, אמפיתיאטרון קטן ופינות הסבה שקטות ויפות.

לפרטים נוספים

ייעוץ לימודים