מלגות, סיוע כלכלי ומעונות

מלגות

דקנט הסטודנטים באמצעות מדור מלגות, רואה חשיבות רבה בהנגשת השכלה גבוהה ומתן שוויון הזדמנויות לכלל הסטודנטים והסטודנטיות.

סטודנטים וסטודנטיות להנדסה יכולים להסתייע במימון שכר הלימוד במספר מסלולים:

 • מלגות מכללה
 • מלגות מקרנות חיצוניות ותורמים למכללה (חלקן בשיתוף עם המכללה)
 • מלגות מעורבות חברתית
 • מעטפת סיוע לסטודנטים מהחברה האתיופית
 • הסדרי מימון של קרן שכ”ל (שכר לימוד)

היחידה למלגות מכוונת, מייעצת, מגייסת וממליצה על סטודנטים בפני קרנות נוספות.

המלגות מתפרסמות בהודעות בתחנת המידע לסטודנט ובדף הפייסבוק של הדקנט.

פירוט המלגות

 • מלגות מכללה

  מלגת סיוע כלכלי
  4,000 ש”ח לשנה.

  המלגה מוענקת על סמך נתונים סוציואקונומיים: הכנסות, מצב משפחתי, שירות צבאי/ מילואים, נכות והישגים אקדמיים.
  יש להגיש בקשה באמצעות  תחנת המידע לסטודנטשימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים – בקשה ללא אישורים לא תוגש לוועדה.

  מועדי ההרשמה למלגות המכללה, יפורסמו בתחנת המידע לסטודנט בסמוך לתחילת כל סמסטר.

  סטודנטים מתחילים – הגשת בקשות למלגות תתאפשר לאחר הרשמה לקורסים.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית
  סטודנטים בשנים ב’ ומעלה – עד 40 שעות בשנה אקדמית.
  סטודנטים בשנה א’ – 20 שעות בשנה אקדמית.

  המלגה תועבר לכרטסת הכספית של הסטודנט במכללה בתום סמסטר ובתנאי שביצע את הפעילות החברתית.

  להסבר למילוי מלגות סיוע ואגודה, ראה פרק נפרד.

  פטור מפעילות חברתית
  סטודנט שהינו הורה עם ילדים – פטור מפעילות חברתית.
  סטודנט ששירת במילואים לפחות 21 ימים במצטבר בשנה האקדמית.

  מלגת אגודת הסטודנטים
  מלגה בגובה 1,500 ₪. המלגה מוענקת על סמך נתונים כלליים בדגש על: שירות צבאי/ מילואים, עבודה, מצב משפחתי, פעילות חברתית.

  יש להגיש בקשה באמצעות  תחנת המידע לסטודנט.
  שימו לב לצרף את כל האישורים הנדרשים – בקשה ללא אישורים לא תעלה לוועדה.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית דרך אגודת הסטודנטים בהיקף של 20 שעות.
  סטודנט עם ילדים – חייב ב-12 שעות פעילות בלבד.
  סטודנט ששירת 21 ימי מילואים ומעלה – חייב ב 15 שעות פעילות בלבד.
  המלגה תועבר לכרטסת הכספית במדור שכר לימוד.
  להסבר למילוי מלגות סיוע ואגודה, ראה פרק נפרד.

  מועדי ההרשמה למלגות המכללה, יפורסמו בתחנת המידע לסטודנט בסמוך לתחילת כל סמסטר.

  סטודנטים מתחילים – הגשת בקשות למלגות מתאפשר לאחר הרשמה לקורסים.

  מלגות הצטיינות בתחום החברתי
  סטודנטים אשר תרומתם לקהילה הינה יוצאת דופן, שהיוו השראה לחניכים אותם הם מלווים ואשר תרמו תרומה משמעותית לחברה, במסגרת היותם מלגאים בקרנות משותפות, ביחידה למעורבות חברתית או פרויקט הדגל, יומלצו מטעמם לקבלת אות הערכה על הצטיינות בתחום החברתי. בחירת המצטיינים על סמך קריטריונים שקובעת וועדת המלגות.

  מלגות הצטיינות בתחום הספורט
  סטודנטים המתאמנים באופן קבוע באחת מנבחרות המכללה ובתנאי שלומדים בהיקף של 4 שעות סמסטריאליות לכל הפחות, אשר יתחרו וייצגו את המכללה במסגרת תחרויות אס”א, זכאים למלגה בהתאם לזכייה באחד מ- 3 המקומות הראשונים בתחומם.

  מלגות על סמך הישגים בלימודים
  המלגה מיועדת לסטודנטים שהצטיינו בשנים אקדמיות א’, ב’, ג’ (סטודנטים מצטיינים בגין שנה ד’, יקבלו תעודת הצטיינות בטקס הבוגרים).

  בספירת נקודות הזכות יילקחו בחשבון רק קורסים שנלמדו בשנת ההצטיינות הנבדקת. צבירה של לפחות 32 נ”ז (נקודות זכות) בתום שנה א’ ושל לפחות 36 נ”ז (נקודות זכות) בתום שנה ב’ ושנה ג. ממוצע הציונים יחושב שנתית ויתייחס לכל הקורסים בשנת ההצטיינות הנבדקת, למעט קורסים עם “פטור”.

  סטודנט שנמצא חייב בוועדת משמעת בכל עבירה שהיא, לא יוכל להיכלל למשך שנתיים ברשימת המצטיינים (השנה השוטפת בה בוצעה העבירה והשנה שלאחריה) ויהיה מנוע מלקבל מלגת הצטיינות, אות הערכה או הצטיינות בלימודים.

  העברת המלגות תתבצע בתום השנה האקדמית.

  מצטייני ראש מחלקה
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-87.0 והם ממוקמים ב- 15% העליונים של הסטודנטים במחלקה.

  גובה מלגה – 1,500 ש”ח.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית.

  מצטייני נשיא
  לסטודנטים שציונם המשוקלל המצטבר גבוה מ-92.0 והם ממוקמים ב- 3% העליונים של הסטודנטים במחלקה (נכללים ב- 15%).

  גובה מלגה – 3,000 ש”ח.

  קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית.
  ההודעה על זכאות למלגה על סמך הישגים לימודיים מתקבלת בסוף חודש נובמבר. עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בסמסטר אביב – ההודעה על הזכאות מתפרסמת בחודש מרץ.

  המלגה תועבר לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט בסוף סמסטר ב’ ובתנאי להשלמת שעות הפעילות החברתית.

  בכדי לאפשר למספר גדול של סטודנטים ליהנות ממלגות המכללה, לא יהיה כפל מלגות מצויינות והצטיינות. לפיכך סטודנט בתכנית המצוינות העומד בתנאים להצטיינות, יקבל את המלגה הגבוהה מבין השתיים וכן תעודת הצטיינות.

  מלגות הצטיינות לסטודנטים בתואר השני
  – בוגרי שנה א’ (בלבד)
  – הצטיינות רמ”ח: ממוצע 90 לפחות ונכללים ב-10% עליונים
  – הצטיינות נשיא: ממוצע 95 לפחות ונכללים ב-3% עליונים.

 • מלגות משותפות עם קרנות חיצוניות

  קרן אייסף דוגלת בצמצום פערים בחברה הישראלית, הנגשת השכלה גבוהה וחיזוק המעורבות החברתית. סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן אייסף נהנים ממלגה גבוהה, מתוכנית מנהיגות חברתית משמעותית ופעילות בקהילה.

  מיועד ל: סטודנטים בשנה שנייה ללימודים על פי מצב סוציו אקונומי.

  גובה מלגה: 25,000 ₪ בכל שנת לימוד, למשך 3 שנים.

  מועדי הרשמה: חודשים יוני-יולי באמצעות אתר הקרן.

  לפרטים: מירב מלמד, מנהלת התוכנית. בטלפון: 04-8123783

   

  תוכנית מושל מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון, המגיעים מרקע סוציו-אקונומי מאתגר ומעוניינים לחולל שינוי משמעותי בחייהם באמצעות השכלה גבוהה.

  התוכנית מספקת לסטודנטים בעלי מוטיבציה ונחישות יוצאת דופן מעטפת הוליסטית הכוללת מימון, ליווי אישי, מקצועי והכשרה מעשית, המאפשרת להם להשלים את לימודיהם האקדמיים במקצועות בעלי ביקוש והשתכרות גבוהים ומבטיחה שיוכלו להצטיין בסביבת העבודה המאתגרת והתובענית של המאה ה-21.

  למידע נוסף והגשת מועמדות בקישור הזה 

   

  עמותת איילים הוקמה על ידי חבורת צעירים יוצאי צבא, במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל. סטודנטים מתגוררים בכפר הסטודנטים של איילים בכרמיאל, תורמים לקהילה, משלמים שכר דירה מוזל ומקבלים מלגה בגובה שכר לימוד שנתי.

  פרטים נוספים והרשמה באתר העמותה

   

  קרן קציר (קרן רש”י) מיועדת לסטודנטים ללא עורף משפחתי וכלכלי.

  תוכנית “משכילה” לאמהות יחידניות. מלגת שכ”ל ודמי קיום וליווי אקדמי וחברתי, העשרה ואימון אישי. על הסטודנטיות בתוכנית לעמוד בדרישות האקדמיות של המכללה.

  פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

   

  psagot-logo-HEB-RGB-2CLRS-1

  עמותת ‘חינוך לפסגות’ חותרת לצמצום הפערים החברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ונוער בעלי פוטנציאל למצוינות, החיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל.
  כאן תוכלו לקדם ילדים מוכשרים מהפריפריה ולעזור להם להצטיין בלימודים, להשתלב בחברה, להצליח בכל תחומי החיים ולהגשים חלומות.
  הפעילות כוללת: תוכנית הדרכה מותאמת אישית לכל סטודנט/ית, סדנאות, טיולים וחוגי העשרה. מתן שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות. ליווי פרויקטים למען הקהילה ופעילות העצמה. אפשרות לשעות נוספות ופעילות קיץ בשכר.

  גובה המלגה: 12,000 ש”ח

  לפרטים והרשמה לחצו כאן

   

  תוכנית הזנק לעתיד מאתרת סטודנטים למקצועות ההנדסה והמחשבים,  כבר מלימודיהם בתיכון, על-פי קריטריונים סוציו-אקונומיים. המלגאים מקבלים מלגה בגובה שכר לימוד, סיוע בשיעורי עזר וסדנאות הכנה ומנטורינג לעולם התעסוקה.

  פרטים נוספים והרשמה באתר התוכנית

   

  עמותת QueenB
  עמותה QueenB היא עמותה חינוכית-טכנולוגית, במסגרתה סטודנטיות למדעי המחשב והנדסה מלמדות נערות בכיתות ח’-י”ב לתכנת, בקבוצות קטנות ואווירה חברתית. ומקבלות מלגה בגובה 8000 ₪.
  הקבוצות נפגשות ברחבי הארץ אחת לשבוע בהם לומדות לתכנת בשפות JS, HTML, ו-CSS.

  כחלק מהפעילות, זוכות הסטודנטיות המדריכות ל:

  • ליווי צמוד
  • אירועי הכנה לתעסוקה לתעשייה
  • חיבורים והזדמנויות ורכישת נסיון עם חברות כגון wix, monday ועוד

   

  להגשת מועמדות: לחצו כאן

   

  לפרטים נוספים והתייעצות לגבי המלגות המשותפות ניתן לפנות לדונה אשכנזי, אחראית מלגות.

 • מלגות מקרנות חיצוניות

  IMPACT
  מלגות אימפקט מוענקות לחיילים משוחררים עד 5 משירות צבאי בעלי תעודת שחרור בכבוד בצבע זהב/כסף (לוחמים או תומכי לחימה), בסיס מצב סוציו אקונומי. התכנית מעניקה מלגה ע”ס 5,000$ בכל שנה למשך 3 שנים. הגשת בקשה בתחילת שנת הלימודים הראשונה או השנייה.
  מועדי הרשמה: מרץ – מאי
  לפרטים נוספים ולהרשמה למלגה

  עתידים לתעשייה
  מיועדת לסטודנטים מתחילים שנה ראשונה המתגוררים בפריפריה (רשימת ישובים נמצאת באתר), או מאוכלוסיות ייחודיות אשר מתקשים במימון לימודיהם.
  התוכנית מעניקה מלגה בגובה שכר לימוד + דמי קיום למשך 4 שנות התואר
  מועדי הרשמה: מאי- יולי
  לפרטים והרשמה

  קרן הישג
  מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל.
  פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

  מלגות משרד החינוך
  מוענקות על בסיס מצב סוציו אקונומי לסטודנטים שאינם מקבלים מימון ממקור אחר. המלגות מוענקות על פי מדרג משרד החינוך.
  פרטים והרשמה באתר משרד החינוך

  פר”ח
  מלגות המוענקות לסטודנטים הפעילים במסגרת פעילות חונכות לתלמידים במרכזים שונים. הפעילות מוכרת לצורך זכאות למלגות מכללה.
  פרטים נוספים והרשמה באתר פרח

 • מלגות ייעודיות לחברה הערבית

  מלגת ארתקאא
  מלגת ארתקאא מיועדת לבני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית. משרד החינוך, הרשות לפיתוח כלכלי במשרד רה”מ, מפעל הפיס וקרנות פילנטרופיות מחו”ל יזמו את קרן המלגות לסטודנטים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית העונה לשם ארתקאא ارتقاء שפירושו: התקדמות, התפתחות וקידמה.
  ההרשמה באמצעות הכתובת: https://irteka.co.il/main.asp

 • מלגות והטבות משרד הביטחון

  מלגת הפריפריה – שנה ראשונה חינם – ייעוד 44
  סטודנטים בשנה הראשונה ללימודים, משוחררים עד 5 שנים משירות חובה צבאי או לאומי מלא (משרתי מילואים פעילים וחיילים בודדים משוחררים יהיו זכאים להטבות אלו עד 10 שנים מיום סיום שירותם הסדיר). יהיו זכאים למימון שכר הלימוד בשנה הראשונה ללימודים עד לגובה שכר לימוד כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה (11,296 ₪, נכון לתשפ”ד). הרשמה באמצעות מילוי הצהרה באזור האישי באתר להכוונת חיילים משוחררים.
  לבירורים נוספים: מוקד משרד הביטחון, טלפון: 03-7776770

  ממדים ללימודים
  סטודנטים מהאוכלוסיות הבאות: לוחמים, הוכרו כחיילים בודדים, זכאי תשלומי משפחה (תשמ”ש), עולים חדשים ובני מיעוטים.
  אשר משוחררים עד 3 שנים משירות החובה ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, בתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים מתחילת הלימודים. יהיו זכאים נוסף על מלגת הפריפריה (ייעוד 44), למלגת שכר לימוד למשך 3 שנים נוספות. 100% החזר של שכר הלימוד ששולם באותה שנה אקדמית, עד גובה שכר לימוד אוניברסיטאי.
  יש להגיש מועמדות להטבה “ממדים ללימודים” כל שנה מחדש באמצעות מילוי הצהרה באזור האישי באתר להכוונת חיילים משוחררים.
  בירורים נוספים בקישור זה

  הטבת מכינה – ייעוד 46
  סטודנטים משוחררים עד 5 שנים מאזורים בעלי עדיפות לאומית שקיבלו מימון מהאגף והקרן להכוונת חיילים משוחררים במכינה קדם אקדמית, יהיו זכאים למימון 50% משכ”ל למשך שלוש שנים בתואר.
  בירורים נוספים בקישור הזה
  כל הטבות משרד הביטחון מועברות ישירות לפיקדון הצבאי של הסטודנט בתום שנת לימוד אקדמית.

 • סיוע לסטודנטים מהחברה האתיופית

  תוכנית המל”ג (המועצה להשכלה גבוהה) להנגשת השכלה גבוהה לסטודנטים מהחברה האתיופית באמצעות הענקת סל הטבות.

  מעטפת הסיוע הלימודי-כלכלי כוללת:

  • סיוע אקדמי: תגבור לימודי, חונכות אקדמית, סיוע באסטרטגיות למידה
  • סיוע כלכלי: סיוע בתשלום מעונות/ שכ”ד / הוצאות נסיעה
  • השתתפות במימון אבחון לקויות למידה
  • סיוע במימון לימודי אנגלית במהלך התואר האקדמי בלבד
  • סיוע פסיכולוגי
  • השתתפות במימון עזרים טכנולוגיים-לימודיים

   

  לפרטים נוספים יש לפנות לדונה אשכנזי

 • הסדרים לפריסת שכ"ל

  הסדרי מימון – ללמוד בראש שקט
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה בשיתוף עם שכ”ל סטודנטים (שקט כלכלי לסטודנט) מציעים לכם שני מסלולי מימון שיאפשרו לכם להתרכז בלימודים.

  1. מסלול למימון שכר לימוד – הסדר מימון בגובה של עד 10,000 ש”ח, בפריסה של עד 60 החזרים ללא הצמדה, לצורך תשלום שכר הלימוד השנתי. עם אפשרות לסבסוד הריבית על ידי המכללה. הגשת המועמדות לאחראית מלגות בדקנט הסטודנטים.
  2. הסדר מימון למחייה/ לשכר לימוד- בגובה של עד 20,000 ₪, בפריסה של עד 60 תשלומים, בתנאים ייחודיים ונוחים וללא הצמדה.
   ניתן לפרוס את ההחזרים עד לשנה מסיום התואר ובפריסה ארוכה של עד 48 תשלומים.

  לבדיקת זכאותך יש להגיש בקשה באתר שכ”ל 
  בכל שאלה ניתן לפנות לנציג שכ”ל סטודנטים, בטלפון: 03-9635856 או בדואר אלקטרוני
  לקבלת עדכונים – קרן שכ”ל בפייסבוק

 • סיוע לסטודנטים בוגרי חינוך חרדי

  סטודנטים מהחברה החרדית ו/או בוגרי חינוך חרדי, זכאים למעטפת סיוע של המל”ג, החזרים בגין השימושים הבאים:

  • שיעורי עזר/ תגבורים חונכות
  • סיוע פסיכולוגי
  • תוכניות והכשרות להשתלבות בשוק התעסוקה
  • סדנאות תרבות להשתלבות באקדמיה
  • אבחון לקוי למידה

   

  לפרטים נוספים יש לפנות ל: donaas@braude.ac.il

 • מלגות מעורבות חברתית

  מלגות פעילות חברתית-קהילתית כגון: מלגת מפעל הפיס, מלגת משרד המדע. הפעילות כוללת חונכות, התנדבות בעמותות שונות, סיוע לקשישים, התנדבות במסגרות קהילתיות ועירוניות, שיפור פני העיר ועוד.

  מלגות אלה אינן תלויות מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט.

  לפרטים נוספים ומידע

קריטריונים למלגות סיוע כלכלי ואגודת הסטודנטים

 • הנחיות כלליות

  יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע

  • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים)
  • סטודנט שאינו מקבל מלגה משולבת כגון: שגרירי רוטשילד, אייסף, איילים, וכדומה או סטודנט שלימודיו ממומנים במלואם על ידי גורם חיצוני למכללה כגון: מלגת חוק חיילים משוחררים, מנהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי וכדומה
  • סטודנט בשנה חמישית – ניתן להגיש בקשה לסיוע רק במסגרת ועדת חריגים. יש לפנות לאחראית מלגות, דונה אשכנזי

  פעילות חברתית עבור מלגת סיוע

  • מלגת סיוע מלאה – 20 שעות פעילות חברתית לסטודנטים בשנה א’, 40 שעות פעילות לסטודנטים שנה ב’ ומעלה
  • מחצית מלגת סיוע – 10 שעות פעילות חברתית לסטודנטים בשנה א’, 20 שעות פעילות לסטודנטים שנה ב’ ומעלה
  • פטורים מפעילות חברתית: סטודנט הורה לילד/ים או סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית (קודמת להגשת הבקשה)

  יכולים להגיש בקשה למלגת אגודה

  • סטודנט מן המניין לתואר ראשון בכל אחת משנות הלימודים הנומינליות (בהנדסה ארבע שנים במתמטיקה שימושית שלוש שנים)
  • סטודנט חבר באגודת הסטודנטים

  פעילות חברתית למלגת אגודה

  • מלגת אגודה מחייבת 20 שעות מעורבות בשנה אקדמית, לטובת האגודה והקהילה
  • סטודנט הורה לילד/ים – חייב ב 12 שעות פעילות
  • סטודנט שביצע 21 ימי מילואים בשנה אקדמית – חייב ב 15 שעות פעילות

  מועדי הרשמה למלגת סיוע ואגודה

  • סטודנטים פעילים: בחודשי הקיץ. המועדים יפורסמו בתחנת המידע ובדף הפייסבוק של הדקנט בסמוך לפתיחת הרישום
  • מתקבלים ללימודים: עם פתיחת אפשרות הרישום לקורסים ועד שבועיים לאחר פתיחת הסמסטר

  אופן הגשת הבקשה

  • הגשת הבקשה היא מקוונת דרך תחנת המידע לסטודנט
  • הסטודנט ימלא את טופס הבקשה למלגת סיוע או מלגת אגודה בהתאם למצבו ויצרף בסריקה את כל המסמכים הנדרשים בבקשה
  • בקשה שסטודנט ימלא במערכת ללא המסמכים הנדרשים – לא תטופל ולא תשלח הודעה בנושא

  אם הפרטים הנשאלים בטופס הבקשה למלגה אינם מייצגים את מצבך הכלכלי/ משפחתי רצוי לסרוק ולצרף מכתב אישי לטופס הבקשה המפרט את המצב.

 • מסמכים שיש לצרף - מלגת סיוע כלכלי

  מלגת סיוע
  סטודנט/ית רווק/ה

  • צילום תעודת זהות הסטודנט כולל ספח
  • צילום תעודת זהות של אחד ההורים כולל ספח
  • הכנסות הורים- 3 תלושי שכר אחרונים/ פנסיה /קצבאות ביטוח לאומי/ דמי אבטלה . הורה שאינו עובד- אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד. הורה עצמאי- צירוף שומת מס עדכנית
  • סטודנט חבר קיבוץ יצרף אישור בסיס לחישוב התשלום לביטוח לאומי ממזכירות הקיבוץ
  • אחים חיילים בשירות סדיר או בשירות לאומי / אחים סטודנטים –לצרף צילום תעודת חוגר או תעודת מתנדב בשירות לאומי/ יש לצרף אישור חתום ממוסד הלימוד
  • שירות צבאי או שירות לאומי של הסטודנט –תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי
  • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה – יש לצרף תעודה מתאימה
  • סטודנט שמשרת במילואים – יש לצרף אישורים על ימי מילואים שבוצעו בשנה האחרונה.
  • סטודנט נכה – יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות
  • סטודנט ממשפחה שכולה – יצרף אישור ממשרד הביטחון
  • סטודנט יתום או שהוריו גרושים – יצרף תעודת פטירה או תעודת גירושין
  • סטודנט בודד בארץ או הוכר כחייל בודד – יצרף אישור מתאים
  • סטודנט המצוי בנתק מהוריו – יצרף אישור מנוטריון

   

  סטודנט/ית נשוי/אה 

  • צילום תעודת זהות הסטודנט כולל ספח
  • 3 תלושי הכנסה של שני בני הזוג או אישור מביטוח לאומי כי בן/בת הזוג אינו/אינה עובד/ת או אישור לימודים באם בן/בת זוג סטודנט/ית
  • בת/בן זוג עצמאי – הסטודנט יצרף שומת מס הכנסה לשנה אחרונה

   

  הצהרת הסטודנט

  הסטודנט יצהיר כי אינו נתמך על ידי קרן חיצונית (המשלמת את מלוא שכר הלימוד) או יצהיר כי נתמך על ידי קרן משולבת או מלגת מעורבות חברתית או יצהיר כי ממתין לתשובה מאחת מהן (ויציין את מקור התמיכה הצפוי).
  במידה ויחול שינוי ממועד מתן ההצהרה נדרש הסטודנט לעדכן את מדור מלגות.

 • מסמכים שיש לצרף - מלגת אגודת הסטודנטים
  • סטודנט רווק יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
  • סטודנט נשוי, גרוש או אלמן יצרף צילום תעודת זהות כולל ספח
  • הכנסת הסטודנט מעבודה – יצרף שלוש משכורות אחרונות
  • שירות צבאי או שירות לאומי – הסטודנט יצרף תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי
  • סטודנט ששירת כלוחם או תומך לחימה – יש לצרף תעודה מתאימה
  • סטודנט שמשרת במילואים – יש לצרף אישורים על ימי מילואים שבוצעו בשנה האחרונה.
  • פעילות חברתית – יצרף אישור על פעילות חברתית בשנה”ל הקודמת
  • מקום מגורים – יצרף אישור על מגורים במעונות או הסכם שכירת דירה
  • רכב בבעלות הסטודנט – יצרף רישיון רכב
  • בריאות הורים – יצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי הנכות של ההורים
  • מצב אישי מיוחד – הסטודנט יצרף מכתב אישי המפרט את המצב

   טופס ללא אישורים לא יטופל ולא תשלח הודעה על כך, האחריות של הסטודנט/ית בלבד!

   • לאחר דיון והחלטת ועדת המלגות תשלחנה תשובות דרך תחנת המידע
   • סטודנט שבקשתו נדחתה יוכלו להגיש ערעור, בתנאי שיש בידו נתונים חדשים המתייחסים ישירות לסיבת דחיית הבקשה ואשר לא היו ידועים לוועדת המלגות
   • הערעור יוגש למדור מלגות בדף מודפס תוך 14 ימים מיום קבלת התשובה השלילית
   • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה!
 • אינם זכאים למלגה או המלגה תבוטל במקרים הבאים:
  • סטודנט שלא מן המניין או לומד חיצוני
  • סטודנט שנמצא חייב בוועדת משמעת
  • סטודנט המקבל מימון מלא של שכ”ל מכל מוסד ממשלתי או מגורם חיצוני למכללה (קרן, מנהל הסטודנטים, משרד הביטחון, ביטוח לאומי וכו’), לא יהיה זכאי למלגת הסיוע הכלכלי
  • סטודנט שלא מילא או הפסיק חובת פעילות חברתית
  • סטודנט שהפסיק לימודים ביוזמתו או שלימודיו הופסקו על ידי המכללה
  • סטודנט שמסר מידע לא מדויק או כוזב בעת הגשת הבקשה למלגה, בנוסף יפתחו נגדו צעדים משמעתיים

מעונות הסטודנטים

מעונות הסטודנטים ממוקמים בתוך קמפוס המכללה, מספר דקות הליכה מחדרי הלימוד, אולם הספורט, חדר הכושר ועוד.

בנייני המעונות נמצאים בתוך נוף מרהיב, ירוק ומטופח הכולל: מרחבי דשא, עצי זית ונוי, פרחים עונתיים, אמפיתיאטרון קטן ופינות הסבה שקטות ויפות.

לפרטים נוספים

ייעוץ לימודים

 • Hidden