שכר לימוד

אודות

המכללה האקדמית להנדסה הינה מלכ”ר ופועלת כגוף ציבורי מתוקצב מטעם המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג).

כחלק מהיותה של המכללה ציבורית, שכר הלימוד בה הינו מוכתב על ידי המועצה להשכלה הגבוהה מידי שנה (הועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד).

בנוסף לזאת, בראודה המכללה האקדמית להנדסה, המצויה בכרמיאל, הוכרה כמוסד להשכלה גבוהה באזור סיוע, ולכן בהתאם לתקנות הקרן לחיילים משוחררים לעידוד השכלה גבוהה תשע”א 2011, נמנה המוסד לצורך קבלת זכאות למימון שכר הלימוד בשנה א’ (מלגת שנה א’ ללומדים בפריפריה).

מדור שכר לימוד אמון על גביית שכר הלימוד בכפוף ליישום הכללים והנהלים המוכתבים על ידי המל”ג תוך שימת דגש על שירות, אדיבות ומתן מענה מהיר והולם.

יתרה מזאת, מדור שכר הלימוד מכבד את חוק הגנת הפרטיות (תשמ”א-1981) ולכן מנוע מלמסור כל מידע על הסטודנט, למעט הסטודנט עצמו (כולל הורים).

באתר זה מובאים לידיעתכם הנהלים והתקנות ביחס לשכר הלימוד ולתשלומים השונים בהתנהלותכם במכללה. כל המידע המופיע באתר המכללה הינו זה הקובע, אולם מומלץ להתעדכן בהודעות השונות ובעדכונים שאנו שולחים.

 

בברכת הצלחה בלימודים,

ליאור סדרינס

מנהל מדור שכר לימוד

צור קשר

כל פניה למדור שכר לימוד תיעשה על ידי הסטודנט בלבד. מדור שכר לימוד מכבד את חוק הפרטיות ולכן מנוע מלמסור כל מידע על סטודנט למעט הסטודנט עצמו.

ניתן לפנות למדור שכר לימוד בדרכים הבאות:

 1. תחנת המידע לסטודנט 
  הדרך המהירה והקלה ביותר לפנות אל מדור שכר לימוד.
 2. מענה טלפוני
  באמצעות המוקד הטלפוני  04-9901938
 3. קבלת קהל
  בימים שני עד חמישי: 08:00-12:00
  בימים שלישי ורביעי: 13:00-16:00
  בחגים ובערבי החג אין קבלת קהל.
  בימי חוה”מ אין קבלת קהל בשעות אחר הצהריים.
  נא לעקוב בלוחות המודעות ובאינטרנט.
 4. פניות בכתב
  המכללה האקדמית להנדסה בראודה
  מדור שכר לימוד ת”ד 78 כרמיאל 2161002
  פקס: 077-2700061 בכל פניה בכתב יש לציין את מספר הזהות (כולל סיפרת ביקורת), כתובת עדכנית ומספר טלפון
 5. . פניות גורם חיצוני
  לפניה מגורם שאינו סטודנט פעיל/מועמד של המכללה- ניתן לפנות לדואר אלקטרוני Pniot_scl@braude.ac.il

שאלות ותשובות נפוצות

 • מהן שעות הקבלה של מדור שכר לימוד?

  בימים ב’-ה’ 8.00-12.00
  בימי ג’, ד’ 13.00-17.00
  בחגים ובערבי החג אין קבלת קהל.
  בימי חול המועד אין קבלת קהל בשעות אחר הצהריים.
  נא לעקוב בלוחות המודעות ובאינטרנט.

 • מהו פירוט שכר לימוד?

  שכר לימוד שנתי מופחת (נכון ליום 16.08.20)  10,198 ש”ח. סכום זה הינו שווה ערך ל-40 נקודות זכות ואליו יש להוסיף:

  390 ש”ח דמי אבטחה, 260 ש”ח דמי רווחה וכן 180 ש”ח לאגודת הסטודנטים ו- 10 ש”ח לארגון הסטודנטים הארצי.

  חשוב לציין כי שכר הלימוד לתשלום בכל סמסטר נקבע על פי מספר נקודות הזכות אליהן נרשם הסטודנט.

  כל תשלומי שכר הלימוד צמודים למדד יולי 2020 (שפורסם ב-15.08.20), למעט דמי אגודת הסטודנטים.

  בכל שלב שהוא, ניתן להיכנס לכרטסת הכספית ולראות את המצב הכספי של הסטודנט בתחנת המידע באינטרנט.

 • כיצד משלמים את מקדמת שכר הלימוד?

  מקדמה לסמסטר א’ משולמת באמצעות שובר לתשלום בבנק (לתשלום במזומן או למשיכת כספי הפקדון הצבאי בצירוף טופס “אישור לשחרור כספי הפיקדון לחיילים משוחררים”) או באמצעות כרטיס האשראי בתחנת המידע לסטודנט באינטרנט.

  המקדמה לסמסטר ב’ תחויב בהוראת קבע אלא אם הסטודנט מעוניין לשלם באמצעים אחרים וזאת על פי ההנחיות שיופצו לפני מועד החיוב.

 • כיצד מקימים הרשאה לחיוב חשבון?

  ניתן להקים הרשאה לחיוב הבנק בשתי דרכים:

  1. באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון המצוי באתר המכללה
  2. באמצעות בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון מקוונת באתר הבנק שלכם (כמובן, אם יש לכם גישה מקוונת לחשבונכם באתר הבנק)

  לכן, כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאתר הבנק שלכם ולבקש את הקמת ההרשאה לחיוב חשבון עבור המכללה האקדמית להנדסה.

  קוד מוסדנו: 36775

  יש לבקש להקים הרשאה כללית ללא הגבלת סכום ותאריך.

  תאריכי הוראת הקבע קבועים מראש ומופיעים בתקנון שכר הלימוד והסכומים נגזרים מחישוב שכר הלימוד שלכם בהתאם לפריסת התשלומים המופיעה אף היא מבעוד מועד בתקנון שכר הלימוד.

  את האסמכתא על ביצוע הפעולה יש לשלוח למדור שכר לימוד בפקס או מתחנת המידע, כדי שנקים אותה אצלנו במערכת (אם ההרשאה לחיוב חשבון אינה על שם הסטודנט, יש להוסיף על גבי האסמכתא את שם ות.ז הסטודנט) על מנת שנדע למי לעדכן אותה במערכת.

  – שימו לב, מדובר בבקשה להקמת הרשאה בבנק שלכם, ולכן כעבור שבוע ימים לערך, באחריות  הסטודנט לוודא מול הבנק שלו שאכן ההרשאה לחיוב חשבון הוקמה ובמצב פעיל.

   

 • איך להעביר למדור שכר לימוד אסמכתא על הקמת הרשאה לחיוב חשבון או טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי?

  יש להעביר את האסמכתא על הקמת הרשאה לחיוב חשבון החתומה על ידי הבנק באמצעות הפקס שמספרו 077-2700061 או ישירות מתחנת המידע: כללי-> פניה למחלקות האקדמיות והמנהליות-> מדור שכר לימוד

 • האם תשלום מלוא שכר הלימוד מראש מקנה הנחה?

  תשלום מלוא שכר הלימוד מראש (לא כולל תשלום באמצעות כרטיס אשראי) עד 14.09.2020 מקנה הנחה של 2.5% בשכר לימוד היסודי (לא כולל תשלומי אבטחה, רווחה ואגודת הסטודנטים).

 • האם יש לחדש את הוראת הקבע בכל שנה?

  הוראת הקבע תקפה כל עוד לא מבטלים אותה. אין צורך לחדשה כל שנה.

  עם זאת, מניסיון מעבודתנו עם הבנקים, אם לא נעשה שימוש בהוראת הקבע במשך שנתיים, הבנק מבטל את הוראת הקבע בחשבון. לכן, אם לא שילמתם באמצעות הוראת הקבע במשך שנתיים, רצוי לחדשה.

 • החזר מקדמה בגין ביטול לימודים?

  יש להיכנס לתקנון שכר הלימוד המפרט בדיוק את המועדים להחזר המקדמה.

 • האם ניתן לשלם בתשלומים באמצעות כרטיס אשראי?

  ניתן לשלם בתשלומי קרדיט, הנושאים ריבית שנקבעת על ידי חברת האשראי, בתחנת המידע או במדור.

 • האם אפשר לשלם במדור שכר לימוד?

  ניתן להגיע למדור שכר לימוד, אולם המכללה והמדור מעמידים לרשות הסטודנטים את האמצעים הנוחים והמהירים ביותר לסטודנט כדי לחסוך בזמן.

  – ניתן לשלם בבנקים באמצעות שובר

  – פריסת תשלומים נוחה וקבועה מראש באמצעות הוראת קבע

  – באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט או באמצעות טופס תשלום באמצעות כרטיס אשראי לתשלומי קרדיט (אותו ניתן להוריד באתר, לפקסס למדור שכר לימוד) או לשלשל בתיבת השירות שבכניסה למדור

 • מתי מוחזרים דמי ההרשמה בגין יום פתוח?

  דמי ההרשמה יקוזזו משכר הלימוד בתום הסמסטר הראשון ללימודים.

 • קבלת קבלה עבור תשלום שביצעתי

  מרגע ביצוע תשלום באמצעות האינטרנט, מופקת קבלה באופן אוטומטי עם קליטת הקובץ במערכת הגביה במדור שכר לימוד של המכללה.

  הקבלה מוצגת לרשותכם לצפיה ולהדפסה בתחנת המידע, למעט תשלום בשובר, המהווה קבלת מקור, אם הוא חתום על ידי הבנק במקום המיועד לכך על גבי השובר.

 • איך אני יכול לדעת מהו חוב שכר הלימוד שלי למכללה?

  יש להיכנס לכרטסת הכספית שבתחנת המידע באינטרנט ולראות את מצב החשבון.

 • האם חובה להמציא הרשאה לחיוב חשבון הוראת קבע למכללה?

  בהחלט כן.

  הוראת הקבע מהווה תנאי לרישום לקורסים ולכך שמערכות המכללה הממוחשבות תהיינה פתוחות בפני הסטודנט.

  יחד עם זאת, אין חובה לשלם את שכר הלימוד באמצעותה. אם סטודנט אינו מעוניין לשלם באמצעות הוראת הקבע, עליו לשלם לפחות 5 ימי עבודה לפני התאריך האחרון המפורסם כתאריך הגבייה בהוראת הקבע. סטודנט שישלם באמצעי תשלום אחר, כאמור, לא תופעל הוראת הקבע שלו.

 • כיצד אני מקבל מימון עבור שנה ראשונה על פי החוק?

  המימון בגין השנה הראשונה ניתן ישירות על ידי משרד הביטחון לקראת סוף שנת הלימודים.

  לצורך זה, עליך למלא באופן מקוון את כתב ההתחייבות שיופיע באזור האישי שלך באתר הקרן לחיילים משוחררים. קישור מקוון זה יופיע רק לסטודנט שזכאי למימון זה, לפי הקריטריונים שנקבעו בחוק, ודווח על ידי מוסד הלימודים שהנו סטודנט פעיל בשנה א’ בלימודיו לתואר הראשון בהנדסה.

  רק לאחר מילוי הצהרה/ התחייבות זאת, ולאחר שהמוסד דיווח בסוף השנה כמה שולם בפועל בגין שנת הלימודים על ידי הסטודנט, יועבר המימון לחשבון הפיקדון האישי של הסטודנט.

  שים לב, על הסטודנט לשלם את שכר הלימוד למכללה כפי שנדרש מכל סטודנט. המימון הוא של משרד הביטחון ישירות לסטודנט בתום השנה.

  הערה חשובה: המכללה מהווה רק צינור להעברת הטפסים. אין לה כל אחריות לגבי המימון עצמו.

 • האם ניתן לשלם עבור קורסים כמו מבוא לפיזיקה ומבוא למתמטיקה באמצעות הקרן לחיילים משוחררים?

  לא. ניתן לשלם לקורסים אלו באמצעות תחנת המידע בכרטיס אשראי בלבד

 • מהי התקופה להחזר כספים?

  במהלך השנה, יתרות הנובעות מקבלת מלגות שונות, תוחזרנה תוך 30 ימי עבודה.

  בסוף השנה האקדמית,  קרי לאחר תקופת השינויים של סמסטר הקיץ, יבוצע החזר כספים  ליתרות שנותרו בכרטסת הכספית תוך 30 ימי עבודה.

  בכל אופן, במהלך השנה, ניתן לפנות למדור בבקשה להחזר, ונשתדל לבצע את ההחזר בהקדם.

ייעוץ לימודים

 • Hidden