נהלים אקדמיים

נהלים אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ’סטר, ניו יורק, ארה”ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 15/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-30-א-21 נוהל קורסי תוכן בשפה האנגלית תאריך 21/06/2021 סוג pdf download
שם הקובץ תקנון ועדת משמעת תאריך 06/12/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 11/04/2022 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14 נוהל מצב אקדמי ונוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 14/05/2023 סוג pdf download
שם הקובץ בקשת יציאה לחופשה תאריך 16/10/2023 סוג docx download
שם הקובץ הצהרת פונה לוועדת חריגים תאריך 02/11/2023 סוג docx download
שם הקובץ תקנות קניין רוחני תאריך 07/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-011-א-15 – נוהל מתן התאמות לסטודנטים הלומדים במסלול פעמי עתידים ואופק אקדמי תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-005-ע-14 נוהל מתן התאמות לסטודנטים בהנדסה תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דק-008-ע-17 – נוהל מניעת הטרדה מינית תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-006-א-19 – נוהל מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית תאריך 26/11/2023 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14-נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 15/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-007-ע-23 – נוהל משרתים במילואים תאריך 18/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ נוהל בחינות אב מעודכן ל 28.1.24 תאריך 28/01/2024 סוג pdf download
שם הקובץ דקנט – דק-010-ע-23 – נוהל מתן התאמות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה תאריך 10/07/2024 סוג pdf download

ייעוץ לימודים

  • Hidden