נהלים אקדמיים

נהלים אקדמיים

???? ??????

שם הקובץ תאריך סוג
שם הקובץ אק-015-א-07 – נוהל אשור תוכנית לימודים תאריך 20/04/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-017-א-08 – נוהל הערכה עצמית פנימית לתכנית לימודים תאריך 30/05/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-027-א-19 – נוהל הקמה והתנהלות ועדות מכללתיות תאריך 10/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-003-א-06 – נוהל חילופי סטודנטים בין המכללה לאוניברסיטת רוצ’סטר, ניו יורק, ארה”ב תאריך 20/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-004-ע-14 – נוהל טיפול בתלונות סטודנטים תאריך 30/06/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-016-טס-08 – נוהל יועצים אקדמיים תאריך 01/07/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-020-א-18 – נוהל מרכז קורס רוחבי תאריך 20/07/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 25/07/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-019-ע-14 – נוהל ערעורים על הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות תאריך 01/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-009-ע-14 – נוהל ערעורים על מבחני סוף סמסטר תאריך 10/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-002-ע-10 – נוהל קבלה למכללה תאריך 20/08/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-027-א-19 – נוהל רענון ועדכון של תכניות לימודים תאריך 01/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-025-א-18 – נוהל שבוץ סגל הוראה תאריך 10/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-014-א-07 – נוהל שימוש במתקני המכללה למחקר תאריך 20/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-023-ע-16 – נוהל תוכנית המצוינות תאריך 30/09/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-005-ע-16 – נוהל תמיכה בהשתלמות סגל ההוראה האקדמי תאריך 01/10/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-011-א-14 – נוהל תמיכה בנסיעה לשיתוף פעולה מחקרי בחו”ל תאריך 10/10/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-022-ע-12 – תקנון הקניין הרוחני תאריך 30/10/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-001-ע-14 – תקנון ועדת משמעת תאריך 01/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-013-א-17 – תקנון משמעת אקדמי תאריך 10/11/2019 סוג pdf download
שם הקובץ אק-012-א-18 – נוהל קידום סגל עמית תאריך 22/01/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-000-ע-18 – תקנון אקדמי תאריך 17/03/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק -002- א02 – נוהל הצטיינות סגל זוטר תאריך 15/07/2020 סוג pdf download
שם הקובץ תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה תאריך 30/07/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-021-א-10 – נוהל-אב להעסקה של חבר סגל אקדמי במשרה תאריך 05/10/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-026-א-19 – נוהל הערכה ומשוב של חברי הסגל האקדמי תאריך 29/10/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-28-א-2 – נוהל תוספת שכר בגין זכיה במענקי מחקר חיצוניים (“גמול מחקר”) תאריך 26/11/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-008-א-14 – נוהל משך הלימודים לתואר תאריך 31/12/2020 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-19- נוהל בחינות מרוחקות תאריך 25/01/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-007-ע-1 – נוהל בחינות אב תאריך 28/02/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק -018- א 18 – נוהל הכרה בקורס עתיר הנחיה תאריך 02/03/2021 סוג pdf download
שם הקובץ אק-006-א-14- נוהל מצב אקדמי תאריך 14/04/2021 סוג pdf download

ייעוץ לימודים