המרכז לנוער שוחר מדע

אודות

המכללה האקדמית להנדסה בראודה רואה חשיבות רבה בהשקעה בבני הנוער המהווים את העתודה המדעית של מדינת ישראל.מידי שנה המכללה פותחת את שעריה בפני בני נוער רבים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לנוער חווית למידה מדעית ואיכותית במעבדות ומתקני המכללה.המרכז לנוער שוחר מדע הפועל במכללה משמש כמרכז אזורי לחינוך מדעי בגליל. המרכז נותן מענה לבני נוער בעלי זיקה למדעים ומאפשר לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם ולהתפתח בתחומי המדע השונים.

המרכז לנוער שוחר מדע פועל בשיתוף משרד החינוך – נוער שוחר מדע, המנהל למדע וטכנולוגיה.

ייעוץ לימודים