הוגנות מגדרית

המכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל רואה חשיבות בקידום ייצוג נשים הן בקרב הלומדים בה והן בקרב הסגל האקדמי.

שיעור הלומדות לתואר ראשון ולתואר שני עומד על כ- 32%. כמוסד להנדסה וטכנולוגיה, המכללה שואפת להגדיל את ייצוג הסטודנטיות שתבחרנה במקצועות לימוד עם ייצוג נשי חסר. לצורך זאת, מעמידה המכללה מתקציבה, מלגות עידוד לנשים.

כמדי שנה, דקנט הסטודנטים מפעיל סדנה בראיה מגדרית, בה לוקחות חלק סטודנטיות מהחברה היהודית ומהחברה הערבית ובה נידונות סוגיות של תכנון מסלול קריירה לנשים המשתלבות עם סיום הלימודים בעולם טכנולוגי שרובו גברי.

המכללה רואה חשיבות רבה במינוי נשים לתפקידים בכירים במוסד ולקידומן. כיום מכהנות 6 נשים בתפקידי ראשת מחלקה/יחידה (הנדסת ביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות, הנדסת מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ולימודי הוראה).

הייצוג הנשי נשמר גם בגופים המנהלים של המכללה. בחבר נאמנים מכהנות 11 נשים (מתוך 40 חברים), בוועד המנהל 3 נשים (מתוך 13 חברים).
כמו כן, חלק מהתפקידים הניהוליים במכללה מאוישים על ידי נשים: סמנכ”לית הכספים, סמנכ”לית השיווק, דקנית הסטודנטים, מנהלת הספרייה, מנהלת המכינה, מנהלת המזכירות האקדמית.

 

יועצת הנשיאה להוגנות מגדרית – ד”ר שרי שינולד

נתוני מגדר

ייעוץ לימודים

  • Hidden