פרויקט עתידים

פרויקט עתידים

החל משנת הלימודים תשס”א מפעיל צה”ל תכנית לקידום אוכלוסיות מאזורי הפריפריה. התכנית מיועדת למסיימי י”ב המעוניינים להמשיך את לימודיהם בתחומי ההנדסה ולהשתלב, בהמשך, במערך הפיתוח והאחזקה של צה”ל.
דרישות הקבלה האקדמיות לתכנית זו זהות לדרישות מכל מועמד אחר. במהלך הלימודים בפרויקט מקבל הסטודנט מלגה המכסה חלק ניכר משכר הלימוד ובנוסף מלגת קיום עפ”י מצבו הכלכלי. סיוע נוסף ניתן ע”י חונכים לאורך תקופת הלימודים.

הקבלה הסופית ללימודים במסגרת פרויקט “עתידים” מותנית באישור צה”ל.

ייעוץ לימודים