תואר ראשון .B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

עדכוני המחלקה

תוכנית הלימודים

יועצי התוכנית

Yael Erez
יועצת אקדמית לסטודנטים ששם המשפחה שלהם א'-ו' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
חדר: EM426
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
Dr. Pini Zorea
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ז'-כ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
חדר: EM423
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
Dr. Vladislav Shteeman
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ל'-פ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום א' 11:40-12:40 בתיאום מראש במייל
חדר: EM424
שעות קבלה: יום א' 11:40-12:40 בתיאום מראש במייל
Dr. Samuel Kosolapov
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם צ'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
חדר: EM425
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
Assoc. Prof. Amir Adler
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם א'-ז' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
חדר: EM422
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
Ofer Tzur
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ח'-נ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
חדר: EM301 ב'
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
Dr. Fadil Tareef
Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם ס'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
חדר: EM421
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
Ofer Tzur
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ח'-נ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
חדר: EM301 ב'
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
Assoc. Prof. Amir Adler
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם א'-ז' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
חדר: EM422
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
Dr. Vladislav Shteeman
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ל'-פ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום א' 11:40-12:40 בתיאום מראש במייל
חדר: EM424
שעות קבלה: יום א' 11:40-12:40 בתיאום מראש במייל
Dr. Rami Aharoni
Head of Department, Senior Lecturer | Electrical and Electronic Engineering
חדר: EM 404A
Dr. Pini Zorea
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ז'-כ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
חדר: EM423
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
Dr. Fadil Tareef
Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם ס'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
חדר: EM421
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
Dr. Fadil Tareef
Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם ס'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
חדר: EM421
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
Ofer Tzur
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ח'-נ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
חדר: EM301 ב'
שעות קבלה: יום ג' 12:30-13:30 ובמהלך כל השבוע, בתיאום מראש במייל
Assoc. Prof. Amir Adler
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם א'-ז' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
חדר: EM422
שעות קבלה: יום ג' 17:50-18:50 בתיאום מראש במייל
Dr. Samuel Kosolapov
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם צ'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
חדר: EM425
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
Yael Erez
יועצת אקדמית לסטודנטים ששם המשפחה שלהם א'-ו' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
חדר: EM426
שעות קבלה: בתיאום מראש במייל
Dr. Fadil Tareef
Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם משפחתם ס'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
חדר: EM421
שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש במייל
Dr. Pini Zorea
יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם ז'-כ' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
חדר: EM423
שעות קבלה: יום ד' 9:00-10:30 בתיאום מראש במייל
Dr. Samuel Kosolapov
Senior Lecturer, יועץ אקדמי לסטודנטים ששם המשפחה שלהם צ'-ת' | Electrical and Electronic Engineering
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
חדר: EM425
שעות קבלה: יום ב 17:50-18:40 יש לתאם מראש במייל
פניות למחלקה
פניות למחלקה
פניות למזכירות המחלקה | Electrical and Electronic Engineering
חדר: EM404 A

ייעוץ לימודים

  • Hidden